Makro Ekonomi - Haftalık Beklenti

26.05.2011

Para Politikası Kurulu (PPK) dün gerçekleştirilen Mayıs ayı toplantısında
beklemede kalmayı tercih etti. Son anketlerin bizimde arasında bulunduğumuz
piyasa katılımcılarının en azından önemli bir kısmının hayal kırıklığı yaratan Mart
ay cari denge rakamları ve artış temposu hızlanan haftalık kredi verilerinin
ardından zorunlu karşılık (ZK) oranlarında bir artışa gidilmesini beklediğini göz
önünde bulundurursak sonucu sürpriz olarak niteleyebiliriz. Bu arada bugünkü
Toplantının yeni para politikası bileşiminin uygulamaya konduğu Aralık ayından
beri ZK'da değişikliğe gidilmeyen ilk toplantı olduğunu not edelim. Şu ana kadar
alınan tedbirlerin iç talep ve krediler üzerindeki etkilerinin 2Ç2011 itibariyle
görülmeye başladığı ise duyurunun en kritik vurgusu. Ancak buna rağmen cari
dengedeki iyileşmenin ancak son çeyrekte görülebilecek olması PPK tarafından
artan enerji ve diğer emtia fiyatlarına ve dış talep görünümünün daha da
zayıflamasına bağlanmış. Küresel ölçekte artan belirsizlikler nedeni ile alınan
önlemlerin gecikmeli etkilerinin bir müddet daha takip edileceğine dair ifade ise
Euro bölgesi borç krizinin giderek alevlenmesinin PPK'yı döviz cinsi yükümlülükler
cephesinde bir ZK artışından alı koyduğunu gösteriyor.

Yukarı