Dün Piyasayı Etkileyen Gelişmeler

14.02.2011

Aralık ayı cari işlemler dengesi piyasa beklentilerin üzerinde 7,5 milyar dolar açık vererek 2009'un aynı ayına göre %131,9 arttı. Bizim beklentimize paralel gerçekleşen Aralık ayı rakamı ve Ocak-Kasım ayları için yapılan 600milyon dolarlık aşağı yönlü revizyon ile 2010 yılsonu cari işlemler açığı 48,6 milyar Dolar'a genişledi. Bu çerçevede 2010 yılında cari işlemler açığının, gerçekleşmesi beklenen GSYİH rakamının %6,7'sine eşit olması ve 2009 yılının %277,2 üstünde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla en son açıklanan ödemeler dengesi rakamının, Merkez Bankası'nın daha önce de belirttiği gibi, finansal istikrara zarar verebilecek risklerin devam ettiğini teyit ettiğini düşünüyoruz. Ayrıca, cari işlemler dengesindeki açığın kaliteli finansman girişi olmadan üç haneli rakamlarla büyümeye devam etmesini, ülkeyi dış piyasalardaki risk iştahındaki belirsizliklere karşı kırılgan bırakabileceğini düşünüyoruz. Bu tablo karşısında, Merkez Bankası'nın düşük faiz-yüksek munzam karşılığı formülünü; kredi büyümesiyle birlikte Lira'nın değer kazanmasının önüne geçmek amacıyla devam ettirmesini bekliyoruz. Merkez Bankası'nın uyguladığı politikanın başarılı olması ve enflasyonu tetikleme olasılıkları için ise çekincelerimizi koruyoruz.

Yukarı