Dün Piyasayı Etkileyen Gelişmeler

13.01.2011

TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye'de 2010'da yüzde 8'in üzerinde bir büyümenin söz konusu olduğunu belirtirken, bu büyümenin motorunu iç talep olarak işaret etti. Yılmaz, Türkiye'de finans sektörünün güçlü yapısı nedeniyle kredi hacminde güçlü artışlar yaşandığını, artık kredi genişlemesinden bir bakıma rahatsız olunabilecek noktaya gelindiğini söyledi. Cari açığın finansal istikrara ilişkin dikkatle izlenmesi gereken bir risk unsuru olduğunun altını çizen Yılmaz, "Mevcut konjonktürde iç ve dış talebin büyüme hızlarındaki ayrışma, hızlı kredi genişlemesi cari açığı artıyor, Avrupa ve ABD'deki gelişmeler parasal genişlemeye yol açarak cari açığın OVP öngörülerini aşma ihtimalini doğuruyor" diye konuştu.

Yukarı