Dün Piyasayı Etkileyen Gelişmeler

03.01.2011
  • Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bakanlık olarak hazırladıkları Otomotiv Sektörü Stratejisi Belgesi'nin 5 Ocak 2011 Çarşamba günü Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) görüşüleceğini bildirdi.
  • İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksine göre, perakende fiyatlar 2010 yılında ortalama yüzde 10,29, toptan fiyatlar da yüzde 9,77 arttı. Aralık ayı değişimleri ise perakende fiyatlarda yüzde 0,20 azalış, 1963 bazlı Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde yüzde 1,64 olarak gerçekleşti.
  • 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu, 31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yürürlüğe giren 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde, giderler 312,5 milyar lira, faiz hariç giderler ise 265 milyar lira olarak yer aldı. 279 milyar liralık bütçe gelirinin öngörüldüğü 2011 Bütçesinde, 232,2 milyar lira vergi toplanması hedeflendi. Bu yılın bütçe açığı da 33,5 milyar lira olarak belirlendi.
  • Türkiye Brüt dış borç stoku, 2010 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla 282,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 178,7 milyar dolar ile yüzde 63,3 ve kamu kesimi borçlarının payı 91,3 milyar dolar ile yüzde 32,3 oldu. T.C. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 12,3 milyar dolar ile yüzde 4,4' düzeyinde gerçekleşti.
  • Hazine, 2011 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarında toplam 55,2 milyar lira ödeme gerçekleştirecek. Hazine Müsteşarlığı'nın Ocak-Mart 2011 dönemi İç Borçlanma Stratejisine göre, ödemelerin 49,9 milyar lirası iç borç servisinden, 5,2 milyar lirası da dış borç servisinden oluşacak. Hazine bu dönemde 44 milyar lira tutarında da iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak. Hazine, Ocak ayında 6, Şubatta 5 ve Mart ayında da 3 Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi düzenleyecek.
Yukarı