Basından Seçme Haberler

28.04.2016

KAP Haberleri

AKGUV: Şirket geri alım programı çerçevesinde 3,80 - 3,87 TL fiyat aralığından 10 bin lot alış işlemi gerçekleştirilerek pay oranı %0,71'den %0,75'e yükselmiştir.

AKPAZ: Şirket'in 32 mn TL nominal tutarlı 541 gün vadeli "Nitelikli Yatırımcılara Satış" yöntemiyle 05.11.2014 tarihinde Şirket tarafından ihracı gerçekleştirilen ve itfa tarihinin 29.04.2016 olduğu tahvillerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak tüm tahvil yatırımcılarının yeniden yapılandırma konusunda muvafakatları alınmıştır ve yeniden yapılandırma ile ilgili gerekli kurumlara müracaatlar yapılmaktadır.

ASELS: Şirket ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam 894.250.450 Türk Lirası tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılına kadar tamamlanacaktır.

BEYAZ: Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran 4 ortak, Flap Kongre'nin 653.294 lotluk payı dahil olmak üzere toplam 2.172.153 TL'lik (sermayenin %5,99'u) payın Borsa İstanbul'da satışı için SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

BIZIM: Şirket 1Ç16 finansal sonuçlarını açıklayacak (YF Bekl: 3 mn TL Piyasa Bekl: 3 mn TL)

CCOLA: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,118 TL (net 0,1003 TL) nakit temettünün 27 Mayıs'ta dağıtılması hususunu onaylamıştır.

CEMTS: Şirket 1Ç16 döneminde 5,9 mn TL net kâr açıkladı. (1Ç15: 200.290 TL zarar)

CRDFA: Şirket, vergi dairesine sunduğu finansal sonuçlara göre 1Ç16 döneminde 6,2 mn TL net kâr elde etmiştir.

ECILC: Şirket, %50 oranında hissesine sahip olduğu Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 50.000 TL olan mevcut sermayesinin 67.8 mn TL tutarında tamamı nakit olarak artırılarak 67.85 mn TL'na çıkarılması dolayısıyla ödeyeceği tutarın %75'lik bakiye kısmı olan 25.425.000 TL'nın; 21.725.000 TL'lık kısmının nakit, 2.2 mn TL'lik kısmının Mayıs, 1.5 mn TL'lik kısmının ise Haziran ayında ödenmesine karar vermiştir.

EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Bakırköy Yenimahalle Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Baş Yapı İnş. Taah. Ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti. - Güney Gayr. Yat. San. Ve Tic. A.Ş. - Elit Vizyon Yapı İnşaat Taah. Teks. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı"na gerçekleşmiştir.

ERSU: Golden Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş, 1,20 TL fiyattan 196 bin lot satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %21,04'ten %20,49'a düşürmüştür.

ESCOM: Şirket'in %5 oranındaki TNB hisselerinin Şirket'e devir tarihi itibariyle, belirlenen hisse değeri, satış günü değerine uygun olduğu ancak devir tarihinde mevcut olmayan Toshiba firması tarafından B2C ürünlerinin istikrarlı olmayan pazarlarda satılmayacağı, sadece kurumsal pazara hitap eden B2B ürünlerinin satışına devam edileceği yönünde duyurusu nedeniyle yıllık ciro hedeflerinin revizyonundan kaynaklı olarak TNB'nin değerinde düşüş meydana geldiği açıklanmıştır.

FINBN: Banka 1Ç16 döneminde solo bazda 161.9 mn TL net kâr açıkladı.

FLAP (BEYAZ): Şirket elinde bulundurduğu 5.889.960 TL nominal değerli BEYAZ hisselerinin 653.294 TL'lik kısmının (Beyaz Filo sermayesinin %1,80'i) Borsa İstanbul'da satılması için SPK'ya başvuruda bulunulması kararını almıştır.

FROTO: Şirket 1Ç16 finansal sonuçlarını açıklayacak (YF Bekl: 190 mn TL Piyasa Bekl: 218 mn TL)

GARAN: Garanti Bankası 1Ç'de solo bazda 1,041mnTL net kar açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 951mnTL ve piyasa beklentisi olan 945mnTL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Net kar yıllık bazda %21 artarken, çeyreksel bazda %11 artış kaydetmiştir. YF Araştırma Yorum: Garanti'nin sonuçları beklentilerimizle uyumludur. Tahminlerimizi ve 9,9TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Banka, uluslararası piyasalardan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi almak üzere eş düzenleyici olarak hareket edecek 19 bankaya yetki vermiştir.

GOLTS: Şirket, brüt 2,1 TL (net 1,785 TL) nakit temettüsünü 30 Mayıs tarihinde dağıtacağını açıklamıştır.

HALKB: Banka ile Fransız Kalkınma Ajansı (FKA) arasında 100 milyon Euro tutarında ve 12 yıl vadeli kredi anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında, çevresel nitelikli yatırımların ve Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların teşvik edilmesi amacıyla finansman sağlanması hedeflenmektedir.

ISFIN: Cem Okullu, 0,94 - 0,95 TL fiyatlardan, 450.339 adet alış işlemi ile beraber pay oranını %24,87'den %24,96'ya çıkarmıştır. Şirket 1Ç16 döneminde %19,3 artışla 28,3 mn TL net kâr açıklamıştır. Şirket, vergi dairesine sunduğu finansal sonuçlara göre ise 1Ç16 döneminde 24,4 mn TL net kâr elde etmiştir.

ISGSY: Şirket 1Ç16 döneminde %54 artışla azalışla 1,85 mn TL net kâr açıkladı.

KRDMA/KRDMB/KRDMD: Şirket, İran ile görüşülen ve 80 milyon Euro'yu bulacak olan ray satış anlaşmasında formalitelerin devam ettiğini açıklamıştır.

MENBA: R E Grup Dış Tic. A.Ş, 2,09 - 2,27 TL fiyattan 120 bin lot satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %28,17'den %25,57'ye çekmiştir.

SAHOL(CRFSA): Şirket daha önce KAP'a CRFSA hisselerinde 7,40-7,42 TL fiyattan yapmış olduğu satış miktarını düzelterek 507.135 lot yerine 68.500 adet'e revize etmiştir. Holding, buna ek olarak 7,42 - 7,88 TL fiyattan 375.000 lot daha hisse satarak pay oranını %50,73'ten %50,68'e çekmiştir. Emine Kamışlı, Şirket hisselerinde 10 TL fiyattan 21.399.756 lot satış gerçekleştirerek pay oranını %5,03'den %3,98'e çekmiştir.

SEKFK: Şirket, vergi dairesine sunduğu finansal sonuçlara göre 1Ç16 döneminde 1,58 mn TL net zarar etmiştir.

SONME/SNPAM: Şirketlerin iştiraki Sontrade Dış Ticaret A.Ş Olağan Genel Kurul Toplantısında 240.000 TL ödenmiş sermayesinin 8.76 mn TL arttırılarak 9 mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirketler söz konusu sermaye artırımına payları nispetinde (%14,25'er) katılacaklarını açıklamışlardır.

TCELL: Şirket 1Ç16 finansal sonuçlarını açıklayacak (YF Bekl: 556 mn TL Piyasa Bekl: 513 mn TL)

TSKB: Banka 1Ç16 finansal sonuçlarını açıklayacak (Piyasa Bekl: 127 mn TL)

UYUM: Makro Market, 4.813.308 lotu 4.00 TL fiyat üzerinden özel emir ile olmak üzere 4.819.379 lot alış gerçekleştirmiştir. Böylece Makro Market'in pay oranı %84,22'den %92,24'e yükselmiştir. (Grup Şirketleri Başkanı Şeref Songör'ün %5,8333 payı ile beraber %98,08) Bu işlemle beraber ortaklıktan çıkarma hakkı kullanılabilir hale gelmiş ve 27 Nisan itibarıyla 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde (28 Temmuz 2016 tarihine kadar) diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkı doğmuştur. Söz konusu satma hakkı için fiyat pay alımının gerçekleştirildiği 27.04.2016 tarihinden önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması: 3,89 TL, son 6 ay içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamas 3,44TL, son bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması: 3,37 TL, son 5 yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması 2,90.TL ve Hazırlanacak Değerleme Raporunda belirlenen fiyat karşılaştırılarak bulunan en yüksek bedel belirlenecektir.

VAKFN: Şirket, vergi dairesine sunduğu finansal sonuçlara göre 1Ç16 döneminde 4,87 mn TL net kâr elde etmiştir.

VKGYO: Şirket, bedelsiz pay olarak dağıtmayı planladığı 7,6 mn TL'lik temettüsü (%3,70009) için gereken yönetim kurulu kararını almıştır.

Yukarı