Basından Seçme Haberler

04.10.2013
 • Bütçe krizinin ardından borçlanma limitine ulaşan ABD'de 17 Ekim'e kadar uzlaşılması gerekiyor. Aksi durumda hükümet borçlanma imkanı bulamayacak. Bu durumda ülke notu tehlikeye girecek ve borçlanma maliyeti yükselecek.*Euronews.
 • Bazı Cumhuriyetçi liderler daha geniş bir mali paket hazırlanması ve bu paketin borç tavanının artırılmasını da içermesi için devlet dairelerinin yeniden açılmasına imkan vermesini istiyor.
 • FED yetkilisi Lockhart devlet dairelerinin kapalılık durumu uzun sürerse Ekim ayındaki toplantıda varlık indirimine gidilme ihtimalinin azalacağını söyledi.
 • FED yetkilisi Williams, ABD ekonomisinin önümüzdeki birkaç yılda da teşviklerin sürdürülmesine ihtiyaç duyacağını söyledi.*BloombergHT.
 • ABD Çalışma Bakanlığı hükümet kapalı kaldığı sürece istihdam verilerinin açıklanmayacağını söyledi.
 • İspanya 10 yıl vadeli borçlanma maliyetleri, tahvil ihalesinde maksimum talep alarak son üç yılın en düşük seviyesine indi.*BloombergHT.
 • BOJ iş ortamının iyimserliği ve artan enflasyon beklentisi eşliğinde para politikasında değişiklik yapmadı.*FT.
 • Rusya'da net sermaye çıkışı üçüncü çeyrekte 12.9 milyar USD'ye yükseldi. Geçen sene 7.9 milyar net sermaye çıkışı olmuştu.
 • Türk ekonomisinin hâlâ güçlü ve doğru yolda olduğu vurgusunun dikkat çektiği raporda, Avrupa Birliği'nin dikkat çektiği yapısal sorunların başını ise cari açık ve dış unsurlara karşı savunmasızlık çekiyor.*Amerika'nın Sesi. ,
 • Bağış, AB'ye katılım müzakerelerinde 22. faslın açılması için 5 Kasım tarihine davet aldıklarını söyledi. 17. başlık olan 'Ekonomik ve Parasal Politika' faslını açmaya yönelik girişimde bulunacaklarını belirtti.*EurActiv.
 • SPK Kar Payı Tebliğ taslağı: Ortaklıklarda kâr payının, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılacağına yönelik düzenleme yapılmakta, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte eski-yeni pay ayırımına son verilmekte, payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların, net dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamayacak şekilde kâr payını nakden dağıtmalarının zorunlu olduğu düzenlenmekte, kar dağıtımının teşviki amacıyla ortaklıkların geçmiş yıl zararlarının, tamamı mahsup edilinceye kadar, net dönem karı ve iç kaynaklardan herhangi biri veya birkaçından bir sıraya bağlı olmaksızın mahsup edilmesine imkan sağlanmakta, bu suretle bilanço zararlarının kısa sürede öz kaynak kalemleri ile mahsubu ve şirketin kar dağıtabilir hale gelmesi sağlanmaktadır.*BloombergHT.
 • Yaptıkları çalışmalarla müşterilerden habersiz kredili mevduat hesabı açan bankaları tespit ettiklerini kaydeden Öztekin, banka kurmak için gerekli olan 300 milyon dolar şartı katılım bankaları için de geçerli olacağını belirtti.*Radikal.
 • Gelirine bakmaksızın 'herkese kart herkese kredi' dönemi sona eriyor. BDDK, bankalara yönelik 'radikal' adımlara hazırlanıyor.*Hürriyet.
 • BDDK, her üç ayda bir tüketicilerin çalıştıkları bankalara ilişkin hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını, bankalara güvenip güvenmediklerini soracak. Elde edilen sonuçlar ise ‘bankacılık sektörü güven endeksi' olarak kamuoyuyla paylaşılacak.*Hürriyet.
 • Güney Kıbrıs'ın güney sahilinde bulunan doğalgaz miktarının hesap edilenden az olduğu ortaya çıktı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Yorgos Lakkotrıpis, bölgedeki doğalgaz miktarının 0,1 ila 0,14 trilyon metreküp arasında olduğunun belirlendiğini açıkladı.*Enerji Enstitüsü.
 • Bu yılın ilk yarısında inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünü büyük ölçüde iç pazar destekledi. Pazarda, kamu belirleyici oldu ve bu doğrultuda inşaat sektöründe beklentilerin üzerinde bir büyüme yaşandı. Bu yıl sonuna kadar da inşaat sektöründe aynı eğilimin süreceği öngörülüyor. Yılın ilk yarısında konut satışlarında görülen yüzde 78,7 oranındaki artış ise mevcut konut stoklarının eritilmesi açısından önemli bir gelişme olarak dikkati çekti. *BloombergHT.
 • Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi olması bekleniyor.*Euronews.
 • Ekonomi yönetiminin ÇED sürecini kısaltmaya yönelik çalışmasına denk gelen yönetmelik revizyonuyla rüzgar santrallerinde 20 direğin üstü (yürürlükte olan 40 direk) ÇED raporuna tabi olacak. Yatırımcının şikâyet ettiği tüm ÇED süreci elektronik ortamda takip edilebilecek.*Hürriyet.
 • Binali Yıldırım Türkiye'nin gelecek yıl 4G teknolojisine kavuşacağını söyledi.*Sabah.
 • Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar ihalede Çinli firmanın teklifiyle diğerleri arasında ciddi bir maliyet farkı olduğunu belirtti. Çinli firmanın yaptığı teklifte yüzde 50'den fazla yerli sanayi katılımının yer aldığını söyledi.*Sabah.
Yukarı