Şirket Haberleri

 

 • ADESE: Bolu Bahçelievler Mahallesinde 547 mt2 toplam alana sahip mağaza için ilerleyen bir tarihte açılmak üzere kira sözleşmesi imzalanmıştır.
 • AKENR: İştiraki Ak-El Kemah Elektrik'in sahibi olduğu Kemah HES Projesiyle alakalı olarak ÇED olumlu kararı bulunmaktadır. ÇED kararıyla ilgili yerel mahkemede yürütmesi durdurulmuştur. Kemah HES Projesi, henüz projelendirme safhasında bulunduğundan ve sahada inşaat faaliyetine geçilmediğinden bu mahkeme kararı, projenin ele alınmasında olumsuz bir etki doğurmamıştır.
 • AKFEN: Hisse geri alım programı kapsamında 6.76-6.87 TL fiyat aralığından 20 bin adet hisse almıştır.
 • AKGUV: TTKOM ile 3 yıldır devam eden ve 31 Mayıs'ta sona erecek olan hizmet alımı anlaşmasının süresi 1 ay uzatılmıştır.
 • ARBUL: Şirket ortağı 20 Mayıs'ta 1.14-1.19 TL fiyat aralığından 1 mn adet hisse satmıştır.
 • BOSSA: Ana ortağı Akkardan'a daha fazla kaynak aktarımı yapmaması ve mevcut alacaklarını tahsil etmesi için gerekli tedbirleri alması hususunda uyarılmasına, 2015 Mayıs ayında imzalanan protokoldeki ödeme planının dayandığı tutarda temettü oluşması için Şirketin olağan faaliyetlerinden gelir elde edeceğine ilişkin belirsizlikler bulunması, diğer taraftan borçlu Akkardan'ın sahip olduğu kayda değer tek varlığı olan Bossa paylarının alacaklı Bankaya rehinli oluşu ve bu payların 31/03/2015 tarihi itibariyle toplam piyasa değerinin Akkardan'ın Bossa'ya olan borçlarının % 63'ü kadar oluşu nedenleriyle Şirketin Akkardan'dan olan alacaklarının tahsilat planlarının daha kesin ve net bir takvime bağlanarak 30/06/2015 tarihine kadar KAP'ta açıklanmasına karar verilmiştir.
 • BTCIM: Uzundere Hazır Beton Santrali bugün kapatılmış olup, bölgeye beton sevkiyatlarımız Gaziemir ve Bornova Hazır Beton santrallerinden yapılacaktır.
 • DOHOL: Bağlı ortaklığı Doğan Enerji Yatırımları altında faaliyet göstermekte olan Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Total Oil Türkiye'nin tamamını satın almak için "bağlayıcı olmayan teklif" vermiştir.
 • EKGYO: Nevşehir Yenimahalle ASKGP işi ihalesinin birinci oturumu 1 Temmuz'da yapılacaktır.
 • EMKEL: aylık bildirim yükümlülüğünün Şirketin 16/02/2015 tarihli talebi üzerine kaldırılması, bu yükümlülüğün yerine Barmek Grubundan olan alacaklar ve yapılan tahsilatlar hakkında bilgiler ile tüm vadesi geçmiş borçlar hakkında güncel durumun yer aldığı bildirimin 2015/Haziran ayından itibaren üç ayda bir yapılmasına karar verilmiştir.
 • ERSU: Halihazırda finansal borcunun bulunmaması ve ticari borcunun düşük seviyede olmasına rağmen süregelen zararlarından dolayı 2014 yılı sonu itibarıyla sermayesinin % 21'ini kaybetmiş olduğu dikkate alınarak özsermayesini güçlendirmesi konusunda tedbirler almasına ve söz konusu tedbirleri 30/06/2015 tarihine kadar KAP'ta açıklamasına, aksi durumda Gözaltı Pazarına alınmasına karar verilmiştir.
 • FROTO: Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün: "Kocaeli fabrikalarında üretim yeniden başladı"*BloombergHT.
 • GLYHO: Yönetim kurulu başkanı 21 Mayıs'ta 1.81-1.82 TL fiyat aralığından 200 bin adet hisse almıştır.
 • ISFIN: tahsili gecikmiş finansal kiralama alacaklarından seçilerek oluşturulan portföyünden, Mart 2015 dönemi itibariyle tasfiye hesabında izlenen 9.9 mn TL tahsili gecikmiş alacağını 125 bin TL bedelle varlık yönetim şirketine satmıştır.
 • KLGYO: Kiptaş'ın düzenlediği Kiptaş Bahçeşehir Merkez Evleri ASKGP işi ihalesini toplam 306.7 mn TL ve KİPTAŞ payı 92 mn TL teklif vererek almıştır.
 • KRDMD: Şirket 2015 yılında esas ürün üretiminin 2.22 mn ton ve esas ürün satışının 2.19 mn ton olmasını beklemektedir. 2015 yılında FAVÖK ve net kar marjının %13-14 ve %3-4 aralığında olmasını beklemektedir. Yatırım harcamalarına ilişkin tahmin 2015 için 480 mn TL, 2016 için 338 mn TL ve 2017 için 247 mn TL olarak belirtilmiştir. Kaptan Demir Çelik Endüstrisi, 27 Mart'ta yapılan Genel Kurul'da alınan 7 nolu kararın iptali için 14 Mayıs'ta dava açmıştır.
 • MUTGG(TURGG): Kartal arazisiyle ilgili olarak imar çalışmalarında herhangi bir gelişme olmamıştır.
 • OZKGY: Şirketin üç ortağı 21 Mayıs'ta 2.90 TL fiyattan 3.3 mn adet hisse satmıştır.
 • RYGYO: Daha önce açıklanan hisse geri alım programı revize edilerek azami 3.4 mn TL fon kullanılmasına karar verilmiştir. Adana Seyhan'daki bin m2 depolama alanı 4 aylığına toplam 31 bin TL bedelle kiraya verilmiştir.
 • RYSAS: Daha önce açıklanan hisse geri alım programı revize edilerek azami 1.9 mn TL fon kullanılmasına karar verilmiştir.
 • TKFEN: Ali Nihat Gökyiğit Eğt. Sağl. Kült. Sa. 21 Mayıs'ta 4.85 TL fiyattan 100 bin adet hisse almıştır.
 • TSPOR: Şirketin ana ortağının sahibi durumundaki Trabzonspor Kulübü Derneği'nin 25-26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda kabul edilen gündemin 7. maddesinin iptali talebi ile dava açılmıştır. Yerel mahkeme dava konusu maddenin iptaline ilişkin karar vermiştir. Bu karar önce Yargıtay nezdinde temyiz edilmiştir. Yargıtay 18. Hukuk Dairesince kararın onanmasını takiben, anılan karara, 10.04.2015 tarihinde karar düzeltme talebi ile Yargıtay nezdinde tekrar itiraz edilmiş olup, Yargıtay incelemesi devam etmektedir.
 • TTRAK: Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerde gerçekleşen işçi eylemleri, Ankara ve Erenler Fabrikalarında çalışan bazı işçiler ve rutin mesaileri üzerinde de etkili olmuştur. Bu sebeple, Ankara ve Erenler Fabrikalarındaki üretim faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak için söz konusu sorunlar çözümleninceye kadar tedbir amaçlı olarak üretime ara verilmesi kararı alınmıştır.
 • TUCLK: Müşterisi MAHLE BEHR, Man firmasına üreteceği parçalar için TUCLK ile anlaşmıştır. 2017 yılında seri imalata başlanması planlanan projenin ömrü 10 yıldır ve bahsi geçen projeden toplamda 8.5 mn Euro ihracat yapılması beklenmektedir. Bu proje için 1 adet dik işleme CNC tezgahı yatırımı yapılması planlanmıştır.
 • TUKAS: Özsermayesini güçlendirmesi konusunda alacağı ilave tedbirleri 30/06/2015 tarihine kadar ve sermaye kaybının giderilmesi konusunda yapacağı işlemleri açıklamasına karar verilmiştir.
 • VKGYO: Kar payından %1.02 oranında bedelsiz sermaye artışı için hak kullanımı 26 Mayıs'ta gerçekleşecektir.
 • YAZIC: Bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding'in MGROS'un %40.25'ini alması sürecinde Rekabet Kurumu nihai incelemesine ilişkin gerekçeleri doğrultusunda tebligatta belirtilen çekincelerin giderilmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde bir taahhüt planını da içerebilecek şekilde değerlendirmeler devam etmektedir.
 • YKGYO: 1 yıl vadeli %11,85 sabit faizli ve erken kapama opsiyonlu,8 mn TL kredi kullanılmasına karar verilmiştir.

 

 

Yukarı