Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ALKA: Şirket 3Ç18’de 25.2mn TL net dönem karı açıklamıştır. Geçtipimiz senenin aynı döneminde 6.6mn TL net dönem karı açıklamıştı.
 • ASELS: Aselsan’ın net karı beklentilerin üzerinde, faaliyet karı beklentiler dahilinde. Aselsan 3Ç’de 794 mn TL net kar açıkladı, bu rakam piyasa beklentisinin %31 üzerinde gerçekleşti. Ciro ve FAVÖK rakamı ise ortalama olarak beklentilere paralel gerçekleşti, net karın güçlü gelmesinde ana neden döviz bazlı ticari alacaklardan kaydedilen kur farkı gelirleri oldu. TL bazında ciro büyümesi %56 oranında güçlü seyretse de, dolar bazında ciro geçen seneye göre yatay kaldı. Burada bazı teslimatların son çeyreğe kalması etkili oldu. Şirketin elinde 8.6 milyar dolar büyüklüğünde iş hacmi var ve bunun 700-1000 milyon dolarlık kısmı son çeyrek cirosuna dahil olması bekleniyor. Bu nedenle oldukça kuvvetli bir son çeyrek beklentisi olabilir. Bilançoda tek olumsuz yön, faaliyet karının güçlü artışına rağmen, işletme sermayesi ihtiyacındaki sıçrama nedeniyle nakit akışındaki bozulma olarak gösterilebilir. Buna rağmen piyasanın sonuçlara olumlu tepki vermesi beklenebilir.
 • BOLUC: Bolu Cimento 3Ç18'de piyasa beklentilerinin altında 9mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 19mn TL net kar;YF Bekl: 29mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 3Ç17’ye göre %77 aşağıdadır ve 2Ç18 rakamının %71 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18'de yıllık bazda %8 düşerek 141mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 147mn TL; YF Bekl: 160mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18'de 3Ç17’ye göre %50 düşüşle 30mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 40mn TL; YF Bekl: 57mn TL) çeyreksel bazda ise %39 gerileme göstermiştir. 3Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç17'ye göre 17.8 puan daralma göstererek %21.5 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 272mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.6x oldu. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde negatif etki yaratmasını bekliyoruz.
 • CEMTS: Şirket 3Ç18’de 78.6mn TL net dönem karı açıklamıştır. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde 49mn TL net kar açıklamıştı.
 • GOODY: Şirket 3Ç18’de 39mn TL net dönem karı açıklamıştır. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde 1mn TL net zarar açıklamıştı.
 • GOZDE: Şirket 3Ç18’de 129mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde 31.6mn TL net zarar açıklamıştı.
 • KFEIN: Şirketin %51 pay oranı ile iştiraki konumundaki Smartiks'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; çıkarılmış sermayesinin 21.250.000 TL'den, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 26.200.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkarılacak 4.950.000 adet 1 TL nominal değerli paylar ile Smartiks'in mevcut gerçek kişi ortaklarının sahip olduğu 4.950.000 adet 1 TL nominal değerdeki paylar olmak üzere toplam 9.900.000 adet nominal değerli payın halka arz edilmesine,Halka arzın Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Borsa'da Satış-Talep Toplama Yoluyla Sabit Fiyat- yöntemiyle gerçekleştirilmesine,Sermaye artırımı sonucunda halka arz edilecek payların SPK'nın İlgili Tebliğin'de öngörülen tutarın altında kalması durumunda, halka arz edilecek 4.950.000 TL nominal değerdeki payların %25'ine tekabül eden 1.237.500 adet C grubu payın satışa hazır halde bekletilmesine, karar verilmiştir.
 • TOASO: Tofas Otomobil Fab.3Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç18'de şirketin TL4161mn net satış, TL434mn FAVÖK ve TL261mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL4421mn net satış, TL549mn FAVÖK ve TL247mn net kar olması yönünde.
 • ZOREN: Dolaylı bağlı ortaklıklarından Trakya Gaz Dağıtım AŞ ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin paylarının ve/veya varlıklarının bir kısmının veya tamamının satış imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak üzere ve Bağlı ortaklıklarından Rotor Elektrik Üretim AŞ ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi AŞ'de sahip olduğu payların veya bu şirketlerin altında bulunan 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ RES, 57 MW kurulu güce sahip Sarıtepe RES ve 23,3 MW kurulu güce sahip Demirciler RES santrallerinin satışına yönelik satış imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak üzere bazı aracı kurumlar yetkilendirilmiştir.

Borsa İstanbul:

  Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, VERUS.E payı 31/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 14/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı