31.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ATAGY: Şirket, Nevşehir-Merkez’de yer alan taşınmaza ilişkin yapı ruhsatı 27/10/2016 tarihi itibariyle alınmıştır.
 • DENIZ: Banka daha önce açıklanmış olan vergi borcuna ilişkin 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ve bu kanuna ilişkin çıkarılan tebliğin lehe hükümlerinden faydalanılmasına karar verilerek, vergi dairesine başvuru yapılmıştır. İlgili kanun kapsamında; vergi ve cezaların yapılandırılması sonucunda tahakkuk edecek tutar 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenecektir.
 • GUBRF: Şirket, Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'deki hisselerinin satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin alınmasına, alınan tekliflerin Yönetim Kurulu tarafından 18.11.2016 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilerek karara bağlanması için satış hazırlıklarının yapılmasına karar vermiştir.
 • GUSGR: Şirket’in gayri faal bağlı ortaklığı Güneş Turizm Otelcilik A.Ş.'nin 21.10.2016 tarihi itibarıyla terkininin tescil olduğu açıklanmıştır.
 • KARSN: Şirket bedelli sermaye artırımı sonucu hakların kullanılmadığı payların 549.964 TL nominal değerinde olduğunu açıklamıştır.
 • KATMR: JCR Eurasia Rating, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklarının konsolide yapısını ve Mevcut Tahvil İhraçlarının nakit akımlarını periyodik gözden geçirme sürecinde yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu "BBB+ (Trk)" den "A- (Trk)" ye yükseltti, görünümünü ise "Stabil" olarak teyit etti.
 • LOGO: Şirket ortaklarından EAS Solutions ve Logo Teknoloji’nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %35,95’ine isabet eden 8.987.623 lot payın 46 TL fiyatla, belirlenen nitelikli yatırımcılara toptan alış satış işlemleri kapsamında satış işleminin 31 Ekim tarihinde (bugün) gerçekleştirileceği açıklanmıştır.
 • OZKGY: Şirket portföyünde yer alan Hayat Tepe'de bulunan 4 adet konut, tamamı peşin ödemeli toplu satış yapılması nedeniyle 3.287.128 TL bedelle satılmıştır.
 • POLHO: Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olan Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Polisan Boya")' nın %50 oranındaki hissesinin satışı için Japon Kansai Paint Co. Ltd. ("Kansai Paint") ile yapılan görüşmeler oluşlu sonuçlanarak Polisan Boya ve Kansai Paint arasında bir Hisse Satın Alım Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir işlemlerinin, Rekabet Kurulu onayının alınmasının ardından Aralık 2016'da tamamlanması beklenmektedir. Kansai Paint'in üstleneceği transfer bedeli 113,5 milyon $' dır. Bu bedelin 68,5 milyon $'ı Polisan Holding'e hisse bedeli için, 45 milyon $' ı ise, Polisan Boya'nın sermayesine katılım şeklinde ödenecektir. Sonucunda; Kansai Paint, Polisan Boya'nın %50' sine sahip olacaktır. 2017 sonuna kadar tamamlanması planlanan yeni tesisin tahmini maliyeti 35 milyon € olup, yatırım, uzun vadeli kredi ile finanse edilecektir.
 • RYGYO: İzmir-Menderes’te yer alan 10.606 m2'lik deponun 3.101 m2'lik depolama alanı "Martı 07 Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti."ye 01/12/2016 tarihinden itibaren 5 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık KDV dahil 1.900.000 TL gelir elde edilecektir.
 • SILVR: Şirket bağlı ortaklıkları Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş’nin şirket tarafından Devir Alınması suretiyle birleşmesi konusunda karar alınmıştır. Söz konusu işleme ilişkin ayrılma hakkı fiyatı 1,284 TL olarak belirlenmiştir.
 • SKTAS: Şirket, Aydın-Söke’de yer alan Şirket’e ait fabrika arsasının daha verimli kullanılması ve bu bağlamda kısmen bir gayrimenkul projesi kapsamında (ticaret, konut, turizm) değerlendirilmesi amacıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için ilgili resmi makamlara başvuru yapılmasına; bağlı ortaklık Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bitişik arsasının stratejik önemi olmayan bir kısmının da Proje'ye konu edilebilmesi amacıyla başvuruya dâhil edilmesine, Proje'den sağlanacak kaynağın Şirket finansal yükümlülüklerini azaltılmasında kullanılması amacıyla Proje'ye ilişkin araştırmaların ve gerekli temasların yapılmasına karar verilmiştir.
 • VERTU: Şirket bağlı ortaklığı amukova Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde yer alan İklimya Elektrik Üretim A.Ş'ye ait payların tamamının bedeli 30.10.2015 tarihinde ödenmiş olup söz konusu payların 7.150.000 adedinin devir işlemi 30.10.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kalan payların devir işleminin "Hisse Devir Sözleşmesi'ne göre 30.10.2016 tarihi olarak öngörülen devir tarihi karşılıklı mutabakatla 31.12.2016 tarihi olarak revize edilmiştir.
 • VKGYO: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, kapalı zarf ihale usulü ile satışa sunulan, Ankara-Dikmen’de yer alan 44.690,03 m² yüzölçümlü arsaya, Vakıf GYO ve Obaköy Adi Ortaklığı'nca verilen teklif olumlu sonuçlanmamıştır.
 • YKGYO: Şirket’in yapı denetim firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan davanın 27.10.2016 tarihinde görülen duruşmasında; İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi (Kapatılan İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi); bilirkişi heyeti tarafından bahsedilen raporun 3 aylık süre içinde verilmemesi sebep gösterilerek; bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar vermiş olup; bir sonraki duruşma tarihini ise 23 Şubat 2017 olarak tespit etmiştir.
 • ZOREN: Şirket yönetim kurulu, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin mevcut ve ödenmiş paylarının tamamının belirli mali koşulların ve mevzuatta öngörülen yasal şartların gerçekleşmesi halinde Şirket tarafından satın alınmasına karar vermiştir. Ayrıca Şirket, kayıtlı sermaye tavanını 1 mlr TL’den 3 mlr TL’ye çıkarma kararı almıştır.
 • Bugün CIMSA (YF Beklenti: 60 mn TL net kâr, Piyasa Beklentisi: 65 mn TL kâr), EKGYO (YF Beklenti: 511 mn TL net kâr, Piyasa Beklentisi: 642 mn TL kâr), HALKB (YF Beklenti: 660 mn TL net kâr, Piyasa Beklentisi: 693 mn TL kâr), HLGYO (YF Beklenti: 10 mn TL net kâr), TKNSA (YF Beklenti: 20 mn TL net zarar, Piyasa Beklentisi: 28 mn TL zarar) ve TUPRS (YF Beklenti: 456 mn TL net zarar, Piyasa Beklentisi: 449 mn TL zarar) 3Ç16 finansallarının açıklanması bekleniyor.
Yukarı