Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ORGE: Şiketin 14.08.2018 tarihli açıklamasında Gama-Türkerler Kocaeli Adi Ortaklığı arasında, Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi'nin "Ana Hastane Binası Baza Katları Elektrik İşleri" konusunda sözleşme görüşmeleri sonucu ihalenin 22.649.237 TL+KDV ve 3.770.788 Euro+KDV (toplam 50.364.529 TL+KDV) bedel ile şirket lehine kaldığı açıklandı.
  • FONET: Onkoloji Hastanesi-Ankara Dr.Abdurrahman Yurtaslan SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK ile S ağlık Bilgi Yönetim Sistemi 2018-2019-2020 Yılları 29 Aylık Kiralama Hizmeti Alımı sözleşmesi 1.899.900,00 TL bedelle 29.08.2018 tarihinde imzalanmıştır.
  • HALKB: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil, Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat ve Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notlarını "B1" seviyesinden "B2" seviyesine indirmiş ve not görünümlerini "Negatif" olarak belirlemiştir. Bankanın Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) "B3" seviyesinden "Caa1" seviyesine düşürülmüştür. Ayrıca banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 7.000.000.000 adet paya (70.000.000 TL nominal) ve azami 450.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankanın Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık paylarının geri alınmasına karar verilmiştir.

Borsa İstanbul:

  • SPK BÜLTENİ:
  • Bugün Finansallarını Açıklamasını Beklediğimiz Şirketler:

Yukarı