31.08.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ANSA: Nejla BAYLAZ'ın sahibi bulunduğu 16.667 adet A grubu imtiyazlı payların 16.667,-TL bedel ile Zeynep AŞKIN KORKMAZ'a satışına ilişkin Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklanmıştır.
 • DENGE: Şirket iştiraki olan ve Bosna Hersek bankacılık sektöründe faaliyet gösteren BOR Banka d.d. Sarajevo'dan, KM (Konvertibl Mark) 25.191,60 karşılığı EUR 12.880,26 tutarındaki 2015 yılı net kar payı, 26.08.2016 tarihi itibariyle tahsil edilmiştir.
 • DGGYO: Şirket’in kısmi bölünme işlemine ilişkin yapmış olduğu Genel Kurul’da işlem kabul edilmiştir. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal bedelli pay için 3,7426 TL olup, 15 yatırımcı bu işleme muhalefet şerhi vermiştir. Ayrılma hakkı kullanım işlemi 26 Eylül’de sona erecektir.
 • EGEEN: Müşterilerin 2016 yılının son çeyreğine yönelik olarak siparişlerinde azalmalar gözlemlenmektedir. Siparişlerdeki azalma Pazar koşullarından kaynaklanmaktadır. Azalmalar adet itibariyle olup müşteri, ürün ya da ürün grupları bazında herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Yapılan değerlendirmelerde, Pazar koşullarında bir değişiklik olmaması halinde, 2016 yılı son çeyreğindeki üretim adetlerimizdeki azalmanın % 20 oranına kadar çıkabileceği tahmin edilmektedir.
 • EKGYO: Şirket’in Anahtar Teslimi usulüne göre geliştirdiği veya paylaşım sonrası satışı doğrudan tarafımızdan gerçekleştirilen projelerde, alıcıların borç tutarlarının kapatılması durumunda, güncel borç bakiyeleri üzerinden %20 indirim uygulanmasına ilişkin kampanya 30.09.2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca "İstanbul Başakşehir Kayabaşı 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında üretilen Park Mavera projesinde 252 adet ticari ünitenin açık artırma ihalesi sonucunda, 165 adet ticari ünite için teklif gelmiş olup teklif gelen ticari ünitelerin muhammen bedel toplamı 104.540.000 TL den 122.260.000 TL yükselmiştir. Teklif gelen ticari ünitelerin satış işlemleri ihale şartnamesi doğrultusunda devam etmektedir.
 • GDKGS: Şirket, Moderasyon Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. azınlık paylarının iktisabı amacıyla görüşmelere başlayarak sözleşme imzalamaya ve bu meyanda ilgili işlemlerin yürütülmesine karar vermiştir. Bu kapsamda Moderasyon Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin mevcut pay sahipleri ile sözleşme imzalamıştır. Ortaklığın gerçekleşmesi çeşitli ön koşulların tamamlanmasına bağlıdır.
 • IZMDC: Şirket bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ilave yatırımla ilgili ana ithal ekipmanları konusunda China Western Power Industrial Co., Ltd. ile 164 Milyon USD tutarında ön anlaşma imzaladığını duyurmuştuk. Ön anlaşma devam etmekte olup konuyla ilgili gelişmeler kamuoyunun bilgilerine sunulacaktır.
 • KATMR: Şirket’in Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımı üretim faaliyetine hazır olup, 29.08.2016 itibarıyla tapu tescili tamamlanmıştır.
 • KERVN: Şirket’in kreditör bankalarından biri olan Aareal Bank AG tarafından; 64.604.686,41 EURO tutarında "İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri" gönderildiği, bu takibe İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz edildiği ve yargılamasının devam etmekte olduğu, bununla birlikte Aareal Bank AG'nin ipoteği bulunan Bursa Termal ve Antalya Lara otelleri için icra dosyasından verilen kıymet takdiri raporlarına itiraz edildiği ve yargılamasının devam ettiği bildirilmişti. Söz konusu otellere ilişkin mahkemeler nezdinde belirlenen kıymet takdiri kesinleşmiştir. Otellere ilişkin kıymet takdiri 464.713.561 TL'sıdır.
 • KRATL: Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kamil Karakaş İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar sonrası İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne teslim oldu. Şirket sermayesinde %17 ortaklık payı bulunan Sayın Kamil Karakaş'ın tutukluluk durumuna, avukatı aracılığı ile gerekli itirazları yapmış olup şirketin geri kalan %83 payının sahipleri ile Yönetim Kurulu olarak işlere devam edildiği açıklanmıştır.
 • MENBA: Şirket’in 1 TL nominal değerli bir pay için 1,5393 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakları için, genel kurula katılıp söz konusu gündem maddesine red oyu veren 10 pay sahibimizden 9'u bu hakkını kullanmış olup, 189.057 TL nominal değerli pay Şirket tarafından toplam 291.016 TL bedel karşılığında devralınmıştır.
 • OTKAR: Şirket, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) arasında imzalanan "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" (Altay Projesi) kapsamında, 18.01.2016 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile, 250 adet ana muharebe tankı seri üretimi ve bunların Entegre Lojistik Destek faaliyetlerine ilişkin Altay Projesi Dönem II Seri Üretim Projesi için teklif dosyasının SSM'na sunulduğu bildirilmişti. Gelinen bu aşamada, 29.08.2016 tarihinde SSM'na BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulmuştur. SSM, BAFO dosyası üzerinde yapacağı değerlendirme çalışması sonrasında seri üretim süreci ile ilgili görüşünü oluşturacaktır.
 • OZKGY: Antalya-Demre’de yer alan günübirlik turizm tahsisli gayrimenkule ilişkin olarak "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik"in 16'ncı maddesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Bakanlık), Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 4 ay süre ile verilen ön izin işleminin yürürlüğe girmesi için Şirket’ten istenen belge ve ön izin teminat mektubu Bakanlığa teslim edilmiştir.
Yukarı