Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ASELS: ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili olarak 05.02.2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 247.517.078,-TL + 33.682.993,- ABD Doları tutarında ilave "Güvenlik Sistemi" siparişi verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında, teslimatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
  • BIZIM: Bizim Toptan 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 4,8mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 3,5mn TL net kar). Şirket 2Ç17 ve 1Ç18'de sırasıyla -10 mn TL zarar ve 1 mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %30 artarak 947mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 894mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %299 artışla 32mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 27mn TL) çeyreksel bazda ise %32 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 2.3 puan artış göstererek %3.3 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 42mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 0.4x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
  • PGSUS: Pegasus tarafından yapılan açıklamaya göre şirket aleyhine düzenlenen 2014 yılına ilişkin, gelir vergisi (stopaj) ve damga vergisi tarhiyatı ile vergi ziyaı cezası ile ilgili olarak 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden faydalanılması amacıyla başvuruda bulunmuştur. Bu kapsamda Yurt İçi ÜFE oranında faiz dahil olmak üzere yaklaşık 19,8 milyon TL tutarındaki toplam yükümlülüğün peşin ödenmesi suretiyle söz konusu uyuşmazlıkların sonlandırılması öngörülmektedir. Yorum: Vergi cezasının ilk hali 97,3 milyon TL idi. O açıdan 19,8 milyon TL’ye düşüş Pegasus hisseleri için hafif olumlu olarak değerlendirilebilir.
  • TKFEN: Bağlı ortaklıklardan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Haradh Sahası Gaz Artışı Programı – Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları inşaat işleri ile ilgili olarak Saudi Aramco Oil Company ile sözleşme imzalamıştır. Projenin tamamlanma süresi 33 ay, sözleşmenin bedeli yaklaşık 590 milyon ABD Dolarıdır.
  • TRKCM: Şirket bugün seans öncesi %10.61 oranında bedelsiz halinde pay verecektir.
  • ULUSE: Şirket bugün seans öncesi, hisse başı brüt 0.32TL nakit temettü dağıtacaktır.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, MCTAS.E payında 31/07/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/08/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 26/07/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 09/08/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan MCTAS.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 14/08/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Bugün Finansallarını Açıklamasını Beklediğimiz Şirketler:
  • YKBNK: Kurum beklentimiz 1132mn TL net kar, piyasa beklentisi 1107mn TL net kar açıklaması yönünde.

Yukarı