Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  POLTK – Şirketin 30.05.2023 tarihinde bugün yapılan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2022 yılına ait brüt 3.000.000 TL kar payının genel kurul tarihini müteakiben 3 ay içinde ve tek seferde dağıtılmasına karar verilmiştir.
  BANVT – Şirket 13.03.2023 tarihli açıklamasında, Türkiye Orman İşçileri Sendikası'nın, şirkette toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin iptali için açılan davanın reddine karar verildiği ve ilgili karara istinaden şirketin istinaf kanun yoluna başvurulduğu duyurulmuştu. Temyiz mahkemesi, daha önce alınan kararların kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmek üzere İlk Derece Mahkemesi'ne iadesine karar vermiştir.
  BMSCH – Ortaklar tarafından imzalanan devir sözleşmesi kapsamında 1.300.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 7.440.000 adet B Grubu imtiyazsız olmak üzere toplam 8.740.000 adet payların tamamının devralınması konusunda taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır. hisse başına satış bedelinin 15,00-TL olarak belirlendi.
  ATEKS – Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerisinde bulunan Bakırköy ilçesi, Osmaniye mahallesi 192 ada ve 24 parseldeki arsanın dahil olduğu bölge; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.11.2022 tarih ve 1517 sayılı kararı ile onaylanan Bakırköy İlçesi Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı ile Çoban çeşme Koşuyolu Bulvarı, Fikret Yüzatlı Caddesi, Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi ve E-5 Çırpıcı Yan Yol Caddesi arasındaki Rekreasyon Alanı ve Kültürel Tesis Alanı olarak teklif edilerek Millet Bahçesi Fonksiyonu ile düzenlenmiş ve askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilmiştir.
  DIRIT – Şirketin faaliyet ve finansal durumu nedeniyle uyarılması sonrası Borsa tarafından istenen bilgi/belgelerin eksik verilmesi ve Kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmedeki eksiklikleri nedeniyle Kotasyon Yönergesinin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yeniden uyarılmıştır.
  KCHOL – Aygaz'a ait Koç Finansal Hizmetler paylarının iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding'e devrine ilişkin karar alınmıştır.
  DOAS – Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik - GMBH&Co KG ile Şirketimiz arasında; "Meiller" marka "yarı römork damper ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
  ALARK – Şirket kar payı avansı ödeme kararı aldı. Tutar brüt 0,7 TL olarak belirlendi.
  KUTPO – NG Porselen A. Ş. ile şirket arasında 3(Üç) yıl üreli "Fason Porselen Üretimi Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiş olup, 30.05.2023 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.
  BARMA – Şirketin yatırım faaliyetleri kapsamında 4.6 mn Euro tutarında makina ve ekipman alımlarına ilişkin sözleşme bugün (30.05.2023) imzalanmıştır. Söz konusu makina ve ekipmanlarının %15'i peşin olarak ödenmiş olup, 2024 yılı Haziran ayına kadar kalan tutarın ödenmesi ve makina ve ekipmanlarının teslim alınması öngörülmektedir.

  Pay Alım Satım Haberleri –

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Haberleri –
  ALARK – Alarko Holding bugün pay başına 0,33 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 66,35 TL. Temettü verimi %0,5
  GEDIK – Gedik Yatırım bugün pay başına brüt 0,19 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 7,84 TL. Temettü verimi %2,4
  GENTS – Gentaş A.Ş bugün pay başına brüt 0,12 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 5,56 TL. Temettü verimi %2,1
  OYAYA – Oyak Yatırım bugün pay başına brüt 0,26 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 11,04 TL. Temettü verimi %2,3
  SISE – Şişe ve Cam A.Ş bugün pay başına brüt 0,68 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 41,46 TL. Temettü verimi %1,6

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – FRIGO, GMTAS, SUNTK, VESBE, VESTL


  CEMTS – Şirket daha önce almış olduğu %395 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı sicil gazetesinde yayınlanmıştır. KAP Haberleri

Yukarı