Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  GARAN – Garanti 2Ç21 konsolide olmayan net karı bizim beklentimizin (2,8mlrTL) ve piyasa beklentisinin (2,6mlr TL) üzerinde 2,9mlr TL (çeyreklik +%16, yıllık +%83) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %17,9 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Güçlü çeyreklik sonuçlar 2Ç’de ayrılan 800mnTL serbest karşılık dahil (toplam serbest karşılık 5,6mlrTL) 3.9mlrTL’ye gerileyen provizyon giderlerinden kaynaklandı (YFt: 3,3mlrTL, çeyreklik -%33, yıllık +%19). Serbest karşılık ayrılmasaydı çeyreklik özkaynak karlılığının %22,7’ye ulaşabileceğini hesaplıyoruz. Daralan provizyon giderlerine paralel olarak, toplam net risk maliyeti 146bp’den 41bp’ye geriledi. 1,3mlrTL’ye yükselen TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirileriyle (YFt: 1,4mlrTL, 1Ç: 993mnTL, %13’ten %16’ya yükseltilen getiri varsayımıyla) net faiz gelirleri çeyreklik %12 artışla 7,1mlrTL’ye (YFt: 7,0mlrTL, yıllık +%32) yükselirken, net faiz marjı çeyreklik 13bp artışla %4,1’e yükseldi. Diğer taraftan, temel olarak 2,6mlrTL’ye yükselen swap maliyetleri (YFt: 2,5mlrTL, 1Ç: 2,3mlrTL) kaynaklı 1,3mlrTL ticari zarar açıklandı (YFt: 1,1mlrTL zarar, 1Ç: 70mnTL kar). Komisyon gelirleri yıllık %57 artışla 2mlrTL’ye yükselirken faaliyet giderleri %23 artış ile 2,8mlrTL’ye yükseldi ve gider gelir oranı %34 olarak gerçekleşti. Varlık kalitesi tarafında, 1,1mlrTL tutarında kayıttan düşülen donuk alacak ve güçlü tahsilatlarla, donuk alacak oranı %4,5’ten %4,1’e geriledi. Sermaye rasyoları 19mlrTL artık sermaye ile güçlü seviyelerde: SYR ve Ana SYR oranları %17,7 ve %14,9. Banka yönetimi faiz oranları ve enflasyon görünümü için tahminlerini revize etti. Buna göre, Banka faiz oranlarının 4Ç’de kademeli düşüşle yılsonunda %17,5’e ulaşmasını beklerken (önceki: 4Ç’de kademeli düşüşle yılsonunda %14) enflasyonun da yılsonunda %16’ya ulaşmasını öngörüyor (önceki: %10,5). Banka yönetimi beklentilerden güçlü seyreden komisyon gelirleri ve önceki yıllardaki muhafazakar provizyon politikaları sayesinde 2021 özkaynak karlılığı hedefi üzerinde yukarı yönlü risklerin altını çizdi.
  YKBNK – Yapı Kredi Bankası’nın 2Ç21 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç21'de bankanın TL1856mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL1858mn net kar olması yönünde. Net kar tahminimiz, %14 özkaynak karlılığına işaret etmektedir (1Ç: %12). 1Ç’deki düşük bazın ardından, %11’den %13,5’e (yılın ikinci yarısında artış potansiyeline işaret eden) yükselen getiri varsayımıyla artan TÜFE’ye endeksli getiriler (2ÇT: 1,5mlrTL, 1Ç: 1,1mlrTL) ve yatay kredi mevduat makaslarıyla net faiz gelirlerinin çeyreklik %21 (yıllık +%16) artmasını bekliyoruz. Buna rağmen 1,9mlrTL’ye yükselen swap maliyetleri (1Ç: 1,4mlrTL) ve 1,2mlrTL ticari zararın (1Ç: 234mnTL zarar) net karı baskılayacağı öngörüyoruz. Güçlü GSYH büyümesine paralel net donuk alacak girişlerinin negatif gelmesini bekliyoruz. Net faiz marjındaki baskıya rağmen Yapı Kredi’nin ihtiyatlı karşılık politikaları ve güçlü sermaye yapısı sayesinde 2Ç’de daha düşük karşılık ayırmasını (2ÇT: 1mlrTL, 1Ç: 2,1mlrTL) ve güçlü özkaynak karlılığı açıklamasını bekliyoruz. Komisyon gelirlerinde yıllık %38 (1,6mlrTL) ve faaliyet giderlerinde ise yıllık %19 (2,3mlrTL) artış bekliyoruz. Pozitif
  ALKIM – Şirket, bu ay devreye alınması planlan potasyum sülfat tesisinin montajına ilişkin olarak, yurt dışından gelecek bazı ekipmanların gecikmesi nedeniyle Eylül ayının ikinci yarısında devreye alınması ve deneme çalışmalarının başlayacağı belirtildi.
  BOBET – Şirket ile Mika Makyol ortaklığının Kirazlı-Halkalı Metrosu İnşaat işlerinde sözleşme imzaladığı bildirildi. Söz konusu iş için 330,000 m3 üzerinden sözleşme yapıldı.
  KONTR – Şirket, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Kurulumu ile Otomasyonun Sağlanması ihalesinde 4.47 milyon TL + KDV bedelle en iyi teklifi verdiğini bildirdi. İlgili kuruluştan sözleşmeye davet yazısı bekleniyor.
  MEGAP – Şirket ana ortağı Eda Özhan’ın pay satışlarına ilişkin olarak elde edilen gelirin şirketin yatırım faaliyetleri için kullanılacağı bildirildi. Açıklamada son pay satışının önceki gün tamamlandığı bildirildi.
  QUAGR – Şirket ile ABD’nin en büyük seramik ve karo üretim dağıtım işini yapan şirketlerden biri olan Dal-Tile Dist arasında uzun süreli tedarik anlaşması imzalandığı bildirildi. Yıllık 5 milyon Dolar tutarında ihracat planlanan anlaşmaya göre 2021 yılı son çeyreği itibariyle sevkiyat başlayacak. Ayrıca şirketin, 11 milyon m2 olan üretim kapasitesinin 33.5 milyon m2’ye yükseltilmesine ilişkin yapılan yatırımın da kademeli olarak Eylül 2021 ve Ocak 2022’de devreye alınacağı belirtildi.
  SANFM – Şirket, artan taleplere bağlı olarak Sakarya Hendek bölgesinde 40,000 m2 büyüklüğünde arsa alımı için ön başvuru yaptığını, başvuru için ise 1.4 milyon TL bedelinde ön ödeme yaptığını bildirdi. Söz konusu yatırıma ilişkin detaylar paylaşılacak.
  SAYAS – Şirket ile ABD, Arjantin, Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya ve Türkiye'de toplam 16 fabrikası ile RES kule, flanş ve kaplamaları imalatı yapan GRI Renewable Ind arasında tedarik sözleşmesi imzalandı. Şirket, deneme olarak 60,000 Euro tutarında ön sipariş aldığını bildirdi.
  VAKKO – Şirket, değişen pazar ve maliyet koşullarına bağlı olarak Ağustos sonu itibariyle gömlek üretim tesisini durdurma kararı aldı.

Yukarı