Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ANACM: Anadolu Cam 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 166mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 121mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %133 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %160 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %33 artarak 837mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 827mn TL). Dünya kupasının Rusya’daki satışlara olumlu etkisi, Ruble’nin TL karşısında değer kazanması, Türkiye’de hacim (+4%) ve fiyatlamada yaşanan düzeltmeler cirodaki artışta en önemli etkenler olarak ön plana çıkmaktadır. FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %52 artışla 188mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 181mn TL) çeyreksel bazda ise %38 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 2.9 puan artış göstererek %22.5 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1656mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.6x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
  • ANSGR: Şirket, 2Ç18’de 63mn TL net dönem karı açıklamıştır. Açıklanan rakam bir önceki çeyreğe göre %42 aşağıda olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre %160 yukarıdadır. Piyasa beklentisi bulunmamaktadır.
  • ARCLK: Arcelik 2Ç18'de piyasa beklentilerinin altında 144mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 192mn TL net kar;YF Bekl: 200mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %44 aşağıdadır ve 1Ç18 rakamının %19 altındadır. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %29 artarak 6512mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 6400mn TL; YF Bekl: 6408mn TL). Yurtiçi satışlar %14 artarken, yurtdışı satışlar ise yıllık %38 artış kaydetmiştir. TL’deki değer kaybı, güçlü klima satışları ve yurtdışında devam eden organik büyüme güçlü bir ciro artışına neden oldu. Güçlü ciro rakamına ragmen FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17’ne göre sadece %12 artışla 548mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 579mn TL; YF Bekl: 584mn TL) çeyreksel bazda ise %6 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 1.3 puan daralma göstererek %8.4 olmuştur. TL ve Pakistan para birimindeki değer kaybı; düşük marjlı klima satışlarının yüksek artışı ve zayıf EUR/USD paritesi FAVÖK’ün beklentilerin bir miktar altında gerçekleşmesine neden olmuştur. Ayrıca yüksek vergi tahhakuku ve kur farkı zararı da şirketin net karını olumsuz etkiledi. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 6486mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 3.2x oldu. Şirket Yönetimi 2Ç sonuçlarından sonra 2018 büyüme hedefini %20’den %25’e yükseltti; FAVÖK marjı beklentisini ise %10’dan %9,5’e indirdi. Yapılan bu değişiklik ertesinde yönetimin 2018 FAVÖK beklentisi yaklaşık olarak %1 civarında düştü (TL2,35-2,60bn). 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.
  • ISGYO: Şirket, 2Ç18’de79mn TL net dönem karı açıklamıştır. Piyasa beklentisi 82mn TL ve kurum beklentimiz 46mn TL net açıklaması yönündeydi. Bu dönemde FAVÖK 95mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi 102mn TL, kurum beklentimiz ise 78 mn TL FAVÖK açıklaması yönündeydi. Açıklanan finansalların hisse performansı üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz.
  • MPARK: Şirket, yurtiçinde 500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuruda bulunmuştur.
  • SASA:Şirket 2Ç18’de 233mn TL net kar açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde 32mn TL net kar açıklamıştı. Elde edilen 233mn TL’lik karın 135.5mn TL’si ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklanmaktadır. Vergi gelirini arındırdığımız zaman, şirketin 87mn TL net kar ettiğini görüyoruz. Bu dönemde şirketin cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 artarak 534mn TL, FAVÖK %93 artarak 116mn TL’ ye çıkmıştır.
  • SISE: Sise Cam 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 691mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 501mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %172 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %76 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %30 artarak 3696mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 3558mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %31 artışla 795mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 777mn TL) çeyreksel bazda ise %17 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 0.1 puan artış göstererek %21.5 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 3981mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.5x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
  • SODA: Soda Sanayii 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 418mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 334mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %261 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %75 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %31 artarak 784mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 738mn TL). Ürün fiyatlarında gerçekleştirilen iyileşmeler gelirleri olumlu etkilemiştir. FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %41 artışla 206mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 195mn TL; YF Bekl: 0mn TL) çeyreksel bazda ise %12 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 2.0 puan artış göstererek %26.3 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 399mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 0.6x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
  • TRKCM: Trakya Cam 2Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 298mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 235mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 2Ç17ye göre %102 yukarıdadır ve 1Ç18 rakamının %44 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç18'de yıllık bazda %23 artarak 1324mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1330mn TL). Otomotiv camları satışlarındaki olumlu seyir, genel talep koşullarındaki düzelme, yurtiçinde ürün portföy dağılımındaki iyileşme ve Avrupa düzcam pazarı fiyatlarındaki artış şirketin satışlarını destekleyen unsurlar olarak öne çıkmaktadır. FAVÖK rakamı ise 2Ç18'de 2Ç17ne göre %28 artışla 294mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 287mn TL) çeyreksel bazda ise %12 yükseliş göstermiştir. 2Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç17'ye göre 0.8 puan artış göstererek %22.2 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 1888mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.9x oldu. 2Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
  • TSKB: Banka, 2Ç18 solo finansallarında, beklentilerimize paralel olarak 166mn TL net kar açıklamıştır. Piyasa beklentisi 160mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi.

Yukarı