30.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSGY: Şirket’in 2014 yılı Genel Kurul kararlarının bazılarının iptaline ilişkin olarak Ömer Dinçkök’ün açtığı davada mahkemece tayin edilmiş olan bilirkişi heyeti tarafından bilirkişi raporu dosyaya sunularak Şirket’e tebliğ edilmiş olup; tarafların raporun tebliğinden itibaren iki haftalık beyan/itiraz süresi bulunmaktadır.
 • ASYAB: 3 yatırımcı, 136.000 lot Şirket hissesini Borsa’da işlem dönen tipe dönüştürme talebiyle MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • ATSYH: Şirket Genel Kurulu, sermayenin % 57.23'ünün karşılıksız kalması hususunda, iştiraki Or-Na Tarım’ın mevcut sermayesi ile devam edeceği hususunu kabul etmiş olup, sermaye artışı seçeneği de dahil olmak üzere mali yapısını güçlendirici önlemler değerlendirildiğini ve yeni yatırımların yapılması hususunu görüşmüştür.
 • BEYAZ: Sabahattin Turan, 99.813 lot Şirket hissesini Borsa’da işlem dönen tipe dönüştürme talebiyle MKK’ya başvuruda bulunmuştur. Ayrıca Şirket’in, bir SPK incelemesine konu 2.613.115 TL’lik payı Borsa’da işlem görmeyen pay statüsünde izlenecektir.
 • BIMAS: Başak Gda Dağıtım Pazarlama, elindeki BIMAS hisselerini satmayı planlamaktadır.
 • BMEKS: Şirket yönetim kurulu, GCC (Körfez) Ülkeleri'nden bankaların katılımıyla, 75 mn USD’na kadar 5 yıl vadeli bir sendikasyon işlemi ile alakalı görüşmeler yapmaya ve sonuçlandırmaya İcra Kurulu Üyeleri Ahmet Karslıoğlu ve Mustafa Selçuk'un görevlendirilmesine karar vermiştir. YF Araştırma Yorum: Söz konusu sendikasyonun kısa vadeli borçların kapanmasında kullanılacaktır. Bilanço yapısını iyileştirmeye yönelik atılan bu adımı hisse performansı için olumlu olarak değerlendiriyoruz.
 • DESA: Şirket Adana Optimum AVM’de 69 m2’lik Samsonite mağazası açmıştır. Toplam mağaza adedi 112’ye ulaşmıştır.
 • EGLYO (EGCYH): Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Egeli&Co Yatırım Holding tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde ayrılma hakkının kullanım fiyatı EGCYH yatırımcıları için 0,182532 TL olarak belirlenmiştir. EGLYO yatırımcıları için ise birleşme işlemine ilişkin çağrı fiyatı 0,917582 TL olarak belirlenmiştir. EGCYH’nin Şirket’in müflis Kırcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri A.Ş. ile arasındaki davaya ilişkin olarak sunulan bilirkişi raporu Şirket lehine sonuçlanmıştır. Buna göre Bilirkişi Raporlarının sonuç bölümünde "davacının dava konusu çeke dayalı 8.748.880,00-TL tutarındaki pay devir bedeli alacak kesiminin müteselsil kefil sıfatıyla davalı müflis şirketin sıra cetveline kayıt ve kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır." denilmektedir. Duruşmada, Bilirkişi Raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesi talep edilmiş ve yeni duruşma tarihi 19/10/2016 olarak belirlenmiştir.
 • EKGYO (GSRAY): Şirket ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasında; İstanbul-Florya’da yer alan 22.627 m² yüzölçümlü ve İstanbul-Riva’da yer alan 1.076.022 m² yüzölçümlü arsalar üzerinde, birlikte proje geliştirmek maksadıyla protokol imzalanmıştır. Şirket projelerinden "İstanbul Esenyurt Hoşdere 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"nin yer teslimi, yüklenici "Cihan İnş. Müh. San. Ve Tic. A.Ş & Konut Yapı End. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı"na yapılmıştır.
 • EMNIS: Şirket ortağı Ömer İsmet Uzunyol'un Şirket’ten olan 2.5 mn TL’lik alacağından vazgeçmesi üzerine söz konusu tutarın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi için karar alınmıştır.
 • FINBN: Banka’nın 31 Mayıs 2016 itibariyle 495.032.087 TL alacak ve masraf bakiyeleri toplamının; 198.011.539 TL kısmının 28.200.000 TL bedelle Turkasset Varlık Yönetim A.Ş 'ye; 297.020.548 TL kısmının 41.200.000 TL bedelle Final Varlık Yönetim A.Ş 'ye alacağın devri (temliki-varlık satışı) yöntemi ile satılmasına karar verilmiştir.
 • GARAN: Banka, Rekabet Kurumu’nun vermiş olduğu idari para cezasına ilişkin olarak açılan ve Banka aleyhine karar alınan iptal davasında, red kararına karşı Danıştay nezdinde temyiz edilmesine ilişkin Danıştay “kararı onama” kararına varmıştır.
 • GLYHO: Şirket elinde bulunan gayrimenkulleri yine Şirket bünyesinde oluşturulacak bir çatı şirket altında ayrı şekilde faaliyet göstermesine yönelik bir ihtiyaç olduğuna karar vermiş olup, bu minvalde söz konusu gayrimenkullerin kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi yoluyla yeni kurulacak bir şirkete (%100 Global Yatırım Holding iştiraki) devredilmesine karar vermiştir.
 • GSRAY: Kulüp profesyonel oyuncusu Jose Rodriguez Martinez'in transferi konusunda Alman FSV Mainz 05 e.V (Mainz) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Mainz kulübü Kulübe 2.145.000 Euro net bonservis bedeli ödeyecektir. Real Madrid ile imzalanan sözleşme gereğince Kulüp ilgili transfer bedelinin %30'unu bu kulübe ödeyecektir.
 • ISFIN: Cem Okullu, 0,98 TL fiyattan 500 bin lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • KUYAS: Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Binası Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi'nde belirtilen sürelerde teslim edilen Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Binası'na ait geçici kabul tutanağı, BİAŞ tarafından 21.06.2016 tarihinde imzalanarak Şirket’e tebliğ edilmiştir.
 • NUHCM: Ahmet Eskiyapan Holding A.Ş, 9,39 TL fiyattan 11.483 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • RTALB: Şirket Türkgücü OSB’de bulunan fabirka binasını kira sözleşmesi ile 15.07.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle Polen Un ve Gıda Katkı Mad. San.ve Tic. A.Ş.'ne kiralanmıştır. Kira bedeli yıllık 390.000 TL olup her yıl TEFE ve TÜFE ortalamasına göre artış gerçekleştirilecektir.
 • RYGYO: Şirket portföyünde bulunan Antalya-Serik’teki 25.114 m2'lik (B Blok) lojistik deponun Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskanı) alınmıştır.
 • SISE: Şirket basında yer alan haberlere ilişkin olarak; halka açık şirketlerinin halka açıklık oranlarının ve yabancı yatırımcı paylarının arttırılması, uzun vadeli hedefleri arasında yer aldığını, yerel ve uluslararası sermaye piyasaları koşulları ile şirketlerinin sektörlerindeki gelişmeler doğrultusunda sürekli değerlendirildiğini ancak kısa vadede yatırımcıları ve piyasayı etkileyebilecek alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.
 • SONME: Şirket, Sönmez Çimento’nun 35 mn TL nakden sermaye artırımına payı nisbetinde 5.25 mn TL ile katılma kararı almıştır.
 • SRVGY: Şirket Flatofis A Blok'un kısmi bölünme suretiyle Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'den devralınması hakkında yönetim kurulunca karar almıştır.
 • TRNSK: Pay Alım Teklifi yapma zorunluluğundan muaf tutulmak amacıyla IG Ventures Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından SPK’ya başvuru yapılmıştır.
 • VERTU (VERUS): Şirket bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.nin %19,50 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.nin İzmir Çeşme yarımadasında yaptığı toplam 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES yatırımı bu hafta itibariyle tamamlanmış ve ticari işletmeye alınmıştır. Tamamlanan 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES, 112,6 MW kurulu güce sahip 5 adet HES ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES olmak üzere Enda Enerji Holding A.Ş. nin sahip olduğu yenilenebilir enerji kurulu gücü toplam 193,1 MW ye ulaşmıştır.
 • YKGYO: SPK, Şirket ile bağlı ortaklığı Gelişim Gayrimenkul ve Yatırım Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi ile "devir alınması" suretiyle birleşmesi işlemine onay vermiştir.
Yukarı