Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ENSRI – Şirket mart ayında 23.360.000 TL nominal değerli payların borsada satışını gerçekleştirmek için SPK’ya başvuruda bulunmuştu. Bahse konu başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.
  MARKA – Şirket Yönetim Kurulu’nun 25.04.2023 tarihli kayyum atanması ile ilgili özel durum açıklaması ertelenmişti. 29.05.2023 tarihinde davaları açan kişinin her iki davadan da feragat etmesi nedeniyle söz konusu durumun kamuya açıklanmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
  ZRGYO – Şirket portföyünde bulunan İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi'nde yer alan arsa 1.112.500.000,-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden T.C.Ziraat Bankası A.Ş ve T.Halk Bankası A.Ş Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na satılmıştır. Satış bedelinin 550.000.000,-TL'lik kısmı peşin olarak alınmış olup, kalan bölümü bir ay içerisinde tahsil edilecektir.
  KUYAS – Şirketin 29.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yıldız Pazar'a geçişi için başvuruda bulunulmuştur.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  BMSTL – BMS Birleşik Metal, toplam 365.000 adet pay geri alımı gerçekleştirmiş ve program 15.05.2023 tarihinde sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,999'dur.
  MPARK – MLP Sağlık Hizmetleri, pay geri alım programı çerçevesinde 61,00 – 61,50 TL fiyat aralığından 38.361 adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %5,96’ya yükseldiğini bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Haberleri –
  MGROS – Migros Ticaret bugün pay başına brüt 2,60 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 171,70 TL. Temettü verimi %1,5

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – DGATE, DESPC, DOGUB, HKTM, KLSYN, MERIT, NTHOL, NETAS, POLTK, SDTTR,

  YBTAS, ZOREN Ayrılma Hakkı
  ULAS – Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 4,04 TL KAP Haberleri

Yukarı