Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  KMPUR – Enflasyon muhasebesi uygulanan finansallara göre şirket 2023 yılında 608 milyon TL net kar açıklamıştır. Enflasyon muhasebesi etkileri hariç tutulduğunda net kar 2023 yılında 1,1 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve bu da 183mn TL'lik piyasa beklentisine karşılık 4Ç23 için 215mn TL net kara işaret etmektedir. Enflasyon muhasebesinin bir sonucu olarak şirket 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla 551 milyon TL ve 627 milyon TL net parasal zarar kaydetmiştir. Enflasyon muhasebesi öncesi finansallara göre şirketin satış gelirleri %66 artışla 8,2 milyar TL olurken, enflasyon muhasebesinin etkisiyle satış gelirleri 10,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin net borcu 2022 yılında 957 milyon TL'den 2023 yılında 742 milyon TL'ye düşmüştür. Buna bağlı olarak, net borç/FAVÖK oranı 2022 yılındaki 0,7x seviyesinden 2023 yılında 0,43x seviyesine gerilemiştir. Net işletme sermayesi yıllık bazda yatay seyrederek 2,6 milyar TL olurken, net işletme sermayesi/Satışlar oranı geçen yılki %27,6 seviyesinden 2023 yılında %24,4'e gerilemiştir. Enflasyon muhasebesi etkileri hariç tutulduğunda, satış gelirleri, FAVÖK ve net kar piyasa beklentilerinin sırasıyla %19, %103 ve %18 üzerinde gerçekleşmiştir.
  ALVES – Alves kablo şirket ihtiyaçlarını karşılama ve yatırım fırsatlarını değerlendirme doğrultusunda yenilenebilir enerji alanında 15 milyon TL sermayeli şirket kuracağını açıkladı.
  BOBET – Boğaziçi Beton, Berko İnşaat ile 500 milyon TL bedelle hazır beton üretimi ve tedariki hususunda iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar şirketin 2023 12A dönemi hasılatının %5,62’sine karşılık gelmekte.
  KRPLS – Koroplast Temizlik, tehlikesiz atık toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerini yürüten Şam Yapı A.Ş. firması arasında stratejik iş ortaklığınıa gidildiğini bildirdi. Bu iş ortaklığı kapsamında yakın zamanda çöp torbalarının %100 oranında geri dönüştürülmüş hammaddeden üretmeyi ve 2024 yılında geri dönüştürülmüş ham madde kullanım oranın %35 oranına çıkartmayı amaçladığını bildirdi.
  MAGEN – Margün Enerji, İklim teknolojileri alanında, proje ve ortaklıklar ile işbirliği çerçevesinde yeni yatırımlar da yapmak üzere Hollanda’da yerleşik %100 bağlı ortaklığı Margun Climatech B.V. kuruluşuna ek olarak şirketin İtalya’da ayrı bir ortaklık kurulmasına karar verildiği bildirildi. Hollanda’daki şirketin sermayesi şimdilik 1 milyon Euro olarak belirlendi.
  MANAS – Manas Enerji sermayesinin 82,76 milyon TL’den %50 oranında bedelli olarak 41,38 milyon TL artışla 165,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  NETAS – 1) Netaş Telekomünikasyon, Turkcell bağlı ortaklığı olan Superonline ile 18,3 milyon Yuan ve 10,8 milyon Yuan tutarında iki sözleşme imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/12 dönemi hasılatının %1,9’una karşılık gelmekte. 2) Netaş Telekomünikasyon, Turkcell bağlı ortaklığı ile 29,8 milyon Yuan tutarında iş sipariş alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/12 dönemi hasılatının %0,4’üne karşılık gelmekte.
  ORGE – Orge Elektrik, İstanbul Havalimanı projesinde verdiği 3,9 milyon dolar + KDV ve 118 milyon TL + KDV tutarındaki tekliflerin işveren tarafından kabul edildiğini bildirdi. İşin 540 günde tamamlanması bekleniyor. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının %28,7’sine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  DMRGD – DMR Unlu Mamuller, pay geri alım programı çerçevesinde 15,60 TL fiyattan 53 bin adet pay alımı yapıldığın bildirdi.
  KRVGD – Kervan Gıda, pay geri alım programı çerçevesinde 27,30 TL fiyattan 263 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,13’e yükseldiğini bildirdi.
  KUYAS – Kuyas Yatırım, pay geri alım programı çerçevesinde 51,80 TL fiyattan 114 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %6,54’e ulaştığını bildirdi.
  LOGO – Logo Yazılım, pay geri alım programı çerçevesinde 91,15 – 92,90 TL fiyat aralığından 100 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %5,96’ya ulaştığını bildirdi.
  PEKGY – Peker Gayrimenkul, pay geri alım programı çerçevesinde 8,21 TL fiyattan 200 bin adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
  AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 123,50-124,40 TL fiyat aralığından 65 bin adet pay alımı yapıldığı ve Aksa Akrilik sermayesindeki payının %23,52’ye yükseldiği bildirildi. 30 Nisan 2024 KAP Haberleri
  ASGYO – Şirket ana ortağı tarafından 14,00 TL fiyattan 187 bin adet pay alımı yapıldığı ve Asce GYO sermayesindeki payının %49,29’a yükseldiği bildirildi.
  CRDFA – Bank Of America tarafından 11,96-13,57 TL fiyat aralığından 1,75 milyon adet pay alımı yapıldığını ve Creditwest Faktoring sermayesindeki payının %5,16’ya yükseldiği bildirildi.
  IZFAS – Bank Of America tarafından 20,54-21,11 TL fiyat aralığından 414 bin adet pay satımı yapıldığını ve İzmir Fırça Sanayi sermayesindeki payının %4,70’e gerilediği bildirildi.
  METUR – Şirket ortağı tarafından 16,09-16,95 TL fiyat aralığından 309 bin bin adet pay alışı yapıldığı ve Metemtur Yatırım sermayesindeki payının %8,21’e yükseldiği bildirildi.
  ULAS – Bank Of America tarafından 33,93-34,63 TL fiyat aralığından 347 bin adet pay alımı yapıldığını ve Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda Ve İnşaat Yatırımları sermayesindeki payının %5,73’e yükseldiği bildirildi. (Önceki: %4,36)

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  EDIP & RYSAS & VKING & YGYO – VBTS kapsamında EDIP, RYSAS, VKING ve YGYO payları 30/04/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/05/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  POLHO – Polisan Holding, bugün pay başına brüt 0,12 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 27,81 TL. Temettü verimi %4,1.
  AGYO – Atakule Gayrimenkul, pay başına brüt 0,10 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %1,09.
  BIGCH – Büyük Şefler Gıda, pay başına brüt 0,64 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %1,8.
  ERBOS – Erbosan 31 Mayıs’ta pay başına brüt 2,25 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %1.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – AKSGY, BMSTL, BOBET, GOLTS, IHLAS, LINK, MARBL

  KAP Haberleri

Yukarı