Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    EREGL – EREGL’nin 1Ç sonuçları beklentilerin üzerinde açıklandı. EREGL 1Ç’de yıllık %750 üzerinde artışla 2,6 milyar TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 2,22 milyar TL iken bizim tahminimiz 2,46 milyar TL kar açıklanması yönündeydi. Güçlü sonuçların temel sebebi beklentilerden daha yukarıda gerçekleşen faaliyet kar marjı ve elde edilen finansal gelirler olmuştur. 1Ç’de FAVÖK marjı %36,8 seviyesine yükselirken, piyasa beklentisi olan %32,6’nın yaklaşık 400 baz puan üzerinde gerçekleşti. Ortalama ton başına FAVÖK ise bir önceki çeyrekte 144 dolar iken 2021 yılında artan çelik fiyatlarının etkisiyle 250 dolar seviyesine yükseldi (YF tahmin 240 dolar). Hammadde maliyetlerinde artışın beklentimize göre daha yavaş gerçekleşmesi de kar marjlarını destekledi. Şirketin 1Ç içerisinde gerçekleştirdiği temettü ödemesi (813 mn dolar) ve Kumaş satın alması (297 mn dolar) sonucu, net nakit seviyesi 941 milyon dolardan 24 milyon dolara gerilemiştir. Piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
    GARAN – Garanti 1Ç21 konsolide olmayan net karı bizim beklentimizin (1,8mlr TL) ve piyasa beklentisinin (1,9mlr TL) üzerinde 2,5mlr TL(çeyreklik +%128, yıllık +%55) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %16,7 (4Ç: %7,3) özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Tahminimizdeki sapmanın temel nedeni, provizyon dönüşleri ve tahsilatlara bağlı olarak 2,9mlrTL’ye (çeyreklik +%311, yıllık +%54, YFt: 950mnTL) yükselen diğer gelirlerdir. Fonlama maliyetleri ve aktif büyümesinin iyi yönetilmesiyle, net faiz marjı çeyreklik sadece %4 daraldı ve artan swap maliyetleri (1Ç: 2,3mlrTL, 4Ç: 1,6mlrTL) ve daralan TÜFE’ye endeksli getirilerle (1Ç: 993mnTL, 4Ç: 1,5mlrTL) çeyreklik net faiz marjı %5,1’den %4’e geriledi. 4Ç’deki 1,7mlrTL’lik zararın ardından, Eurobond satışı ve hedge pozisyonlarından elde edilen gelirlerle 1Ç’de 70mnTL ticari kar açıklandı. Komisyon gelirleri yıllık %11 artarken faaliyet giderlerindeki %13 artış ile gider gelir oranı %34,9 (4Ç: %33,8) olarak gerçekleşti. Varlık kalitesi tarafında, TL’deki değer kaybı kaynaklı donuk alacak porföyünde artış görülse de, güçlü tahsilatlar ve artan kredi hacmiyle donuk alacak oranı %4,6’dan %4,5’e geriledi. Karşılık giderleri, 1Ç’de ayrılan 150mnTL (toplam serbest karşılık rezervi: 4,8mlrTL) serbest karşılık dahil, çeyreklik bazda %108 artarak 5,9mlrTL’ye (yıllık +%5, YFt: 3,5mlrTL) yükselirken net risk maliyeti 278bp’a geriledi (4Ç 291bp). Ayrılan serbest karşılık hesaba katılmadığında, çeyreklik özkaynak karlılığı %17,3’e ulaşmaktadır ve bu rakam da takibimizde olan bankalar için 1Ç tahminimizin üzerindedir. Sermaye rasyoları 18mlrTL artık sermaye ile güçlü seviyelerde: SYR ve Ana SYR oranları %17,4 ve %14,7. Banka, yılsonu enflasyon tahmini (%15, önceki: %10,5) ve faiz tahmini (%16, önceki: %14) hariç 2021 beklentilerini korumaktadır. Açıklanan yüksek serbest karşılık rezervi, devam eden muhafazakar provizyonlama politikaları ve yüksek çift haneli özkaynak karlılığıyla piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
    KOZAL – KOZAL’ın 1Ç net karı beklentilerin üzerinde açıklandı. Koza Altin 1Ç'de 662 TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 568 mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 538mn TL net kar). Şirketin net karı yıllık bazda %68 yükseliş gösterirken, kar artışındaki temel etken finansal gelirlerdeki yükseliş olmuştur. FAVÖk performansı TL bazında geçen seneye göre yatay seyretmiş ve 1Ç FAVÖK 413 mn TL olarak gerçekleşerek piyasa beklentisinin %16 altında kalmıştır. Şirketin üretim hacmi %13 gerileme kaydederken, nakit maliyetler ise geçen sene 631 dolar/ton iken bu sene 917 dolar/ton seviyesine yükselmiştir. Böylece FAVÖK marjı yıllık olarak 11 puan düşüşle %49 seviyesine gerilemiştir. Devlet hakkı gideri ve arama maliyetlerindeki artışlar nakit maliyetleri yukarı çeken unsurlar olmuştur. Şirketin net nakit pozisyonu bir önceki çeyrekte 5,9 milyar TL seviyesindeyken 1Ç sonu itibariyle 6,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Şirketin nakit pozisyonunu döviz kısmının ağırlığı da %9’dan %23’e yükselmiştir. 1Ç’de şirket hem yüksek TL faizlerinden hem de kur farkı gelirlerinden kazanç sağlayarak net finansal gelirlerini 423 milyon TL’ye yükseltmiştir (geçen sene 170 mn TL). Zayıf faaliyet karı performansına rağmen finansal gelirlerdeki artış 1Ç sonuçlarının böylece beklentilerin üzerine çıkmasına yardımcı olmuştur. Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
    TKFEN – Tekfen’in 1Ç sonuçları beklentilerden daha yüksek gerçekleşti. Tekfen Holding 1Ç’de 412mn TL net kar açıkladı, piyasa tahmini 348mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 365mn TL net kar). Güçlü sonuçlarda temel etken gübre iş kolunda elde edilen yüksek kar marjları olmuştur. Her ne kadar gübre satış hacminde %12 düşüş gözlense de, artan fiyatlar sonucu gübre satış gelirleri dolar bazında geçen seneye göre %16 büyüme kaydetmiştir. Hammadde maliyetlerinin daha olumlu gerçekleşmesi sonucu, gübre segmenti FAVÖK marjı %25,0 seviyesine yükselmiş (geçen sene %15,6) ve %23,0 seviyesindeki tahminimizin üzerine çıkmıştır. İnşaat iş kolunda ise geçen sene yaşanan zayıf performans sonrası, 1Ç kar marjları şirketin daha önce paylaştığı 2021 görünümü ile uyumlu olarak toparlanma kaydetmiş ve FAVÖK marjı %5,2 olarak açıklanmıştır. Bunun sonucu olarak geçen sene -8 milyon dolar negatif FAVÖK kaydedilen inşaat faaliyetlerinden bu çeyrekte 15 mn dolar FAVÖK elde edilmiştir. Şirketin toplam inşaat sözleşme büyüklüğü 1,4 milyar dolardan 1,6 milyar dolara yükselmiştir. Tekfen’in konsolide nakit pozisyonu, çeyreklik olarak hafif düşüşle 143 milyon dolardan 121 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
    YKBNK – Yapı Kredi Bankası’nın 1Ç21 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 1Ç21'de bankanın TL1315mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL1339mn net kar olması yönünde. Yapı Kredi 4Ç’de TL765m net kar ve %6.5 öz sermaye karlılığı açıklamıştı. Bu çeyrekte karın daha düşük al-sat zararı (TL190m, 4Ç: TL1.2 milyar) ve daha yüksek komisyon gelirleri (TL1.6 miyar, 4Ç: TL1.3 milyar) sayesinde net karın TL1.3 milyar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Artan TL fonlama maliyetleri ve TÜFE’ye endeksli tahvil getirilerinin 4Ç’de TL2.1 milyardan TL1.4 milyara düşmesi sebebiyle net faiz gelirlerinde çeyreklik bazda %27 düşüş bekliyoruz (TL3.7 milyar). Faaliyet giderlerinin yıllık %12 artışla TL2.2 milyara ulaşmasını beklerken bu kalemdeki artışın önümüzdeki çeyrekte etkisi görülecek maaş düzeltmelerine bağlı olarak yükselebileceğini öngörüyoruz. TL2.2 milyarlık karşılık giderleri tahminimiz bir önceki çeyreğin %3 altında olsa da, bu tarafta normalleşme beklentileri BDDK’nın donuk kredilerle ilgili düzenlemelerine de bağlı olarak, yılın ikinci yarısına ertelenmiştir. %10.5’luk öz sermaye getirisine işaret eden net kar tahminimizin daha yüksek çarpanlardan işlem gören AKBNK ve GARAN 1Ç tahminlerimize yakın olduğu değerlendirdiğimizde, sonuçların hali hazırda fiyatlandığını düşünüyoruz.

Yukarı