Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  HALKB – voaturkce.com haberine göre, ABD Anayasa Mahkemesi’nin Halkbank’ın temyiz başvurusunu gündemine alması sonrasında, savunma avukatları mahkemeye altı farklı dilekçe sundu. Davayla ilgili genel itirazların yer aldığı dilekçeler dışında, Azerbaycan, Katar ve Pakistan’ın da Halkbank’ın yanında yer aldığı ve bankanın ABD’de yargılanamayacağının savunulduğu ortak dilekçe de mahkemeye sunuldu. Türk kamu kuruluşları, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Kızılay’ı da Halkbank’ın avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne sundukları dilekçede, çoğunluk hisseleri Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu’n ait olan bankanın “Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’na” göre ABD’de yargı dokunulmazlığı olduğunu öne sürdü. ABD Anayasa Mahkemesi’ne bireysel olarak sunulan diğer dilekçelerde ise Milano Bocconi Uluslararası Hukuk öğretim görevlisi Prof. Roger O’Keefe, Vanderbilt Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Ingrid Wuerth Brunk, California Üniversitesi İş Hukuk Bölümü öğretim görevlisi Prof. William S. Dodge ve eski Londra Barosu Başkanı Lord Daniel Brennan, bankanın ABD’de yargılanamayacağını belirtti. Halkbank’ın ABD Anayasa Mahkemesi’nde duruşmasının 17 Ocak tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.
  FROTO – Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 30 Kasım’da pay başına brüt 5,70 TL (toplamda ortaklara 2.000.187.000,- TL) nakden temettü dağıtılmasına karar verildi. Şirket, Mart ayında da pay başına brüt 13,00 TL temettü dağıtmıştı.
  ODAS – Odaş Elektrik, grup bünyesindeki mevcut faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve gelir çeşitliğinin artırılmasına yönelik olarak Turizm ve Marina Yatırımları alanlarındaki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve bu alanlarda grubun gelir çeşitliğine katkı sağlayacak yatırımların araştırılması ve uygun yatırımların yapılmasına dair Yönetim Kurulu kararı aldığını bildirdi.
  EKGYO – Şirket projelerinden İstanbul Kartal Esentepe 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Batı Yakası)'nin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 403.650.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.088.518.470,98 TL'ye yükseldi.
  BIOEN – Stratejik opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla potansiyel yatırımcılar ile görüşmeler planlandığı bildirildi. Stratejik opsiyonların değerlendirilmesi neticesinde farklı finansman kaynakları ve ortaklık opsiyonları değerlendirilebilecek olup; satılacak/ihraç edilecek pay miktarı, satışın yöntemi ve fiyatı gibi unsurlar henüz netleşmemiş ve potansiyel pay satışına/ihracına ilişkin şartlar henüz oluşmamıştır. Bununla birlikte, söz konusu potansiyel satış sürecine ilişkin yürütülen ön hazırlık süreçleri nihayete yaklaşmıştır. Bu kapsamda potansiyel yatırımcılar ve stratejik ortaklar ile görüşülerek opsiyonların değerlendirilmesi amacı ile piyasa araştırmalarına başlanmıştır. Stratejik ortaklık ile Şirketimizin mevcut olan faaliyet alanlarında ve yeni planlanan faaliyet alanlarında (kimyasal geri dönüşüm ve enerji depolama faaliyetleri vb.) büyümenin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, gerekli olabilecek her türlü stratejik opsiyonun araştırılması, değerleme ve finansal analiz çalışmaları için bu işlem ile ilgili münhasır finansal danışman olarak hareket etmek üzere Credia Partners Danışmanlık A.Ş. yetkilendirilmiştir.
  ESEN – %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde 10.000.000.- TL sermayeli Esenboğa Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş. ünvanlı şirket kurulmuş, tescil edilmiş ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Esenboğa Elektrik bünyesinde kurulan yeni şirket ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi ile bataryalı güneş enerjisi santrali yatırımları yapılması planlanmaktadır.
  YEOTK – Daha önce açıkladığı 6 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi’ne ek olarak ilgili yönetmelik kapsamında 2 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 78 MW gücünde Güneş Enerjisi Üretim Santrali ve 78 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi önlisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna başvuru yaptığını bildirdi. Bu başvuru ile birlikte toplam önlisans başvuru gücü Güneş Enerjisi Üretim Santrali için 328 MW, bataryalı elektrik depolama tesisi için 328 MWsaat oldu.
  OZSUB – Özsu Balık Üretim A.Ş.'nin 20.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup şirketin sermayesini temsil eden 60.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen şirket payları bugünden itibaren Ana Pazar'da 7,69 TL/pay baz fiyat, 'OZSUB.E' kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
  KARYE – Kartal Yenilenebilir Enerji AŞ; Çayırbaşı Güneş Enerji AŞ, Hacıosman Güneş Enerji Üretim AŞ, Sedef Güneş Enerji Üretim AŞ, Söke Güneş Enerji Üretim AŞ, Tezhip Güneş Enerji Üretim AŞ, Ges B Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık AŞ ve Ges D Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık AŞ isimli bağlı ortaklıklarını yine şirketin %100 bağlı ortaklığı olan BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM AŞ bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirildiğini bildirdi.

Yukarı