Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  DERHL – Şirket iştiraki T oprak Yenilenebilir Enerji’nin elektrik piyasasında tedarik lisansı alabilmek için EPDK’ya başvuru yaptığı bildirildi.
  GENIL – Şirketin Gastro-Özofajial Reflü/Ülser hastalıklarının tedavisinde kullanılan "Esomeprazol sodyum" etken maddesini içeren, Genium adlı ürününün Filipinler'de ruhsatlandırma süreci tamamlandığı bildirildi.
  GOZDE – Şirket, ambalaj sektöründe faaliyet gösteren ve satışlarının önemli bir kısmını Avrupa pazarına yönelik ihracat ağırlıklı olarak gerçekleştiren Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve iştiraklerinin hisselerinin satışına ilişkin olarak potansiyel alıcılarla görüşmeler yapılması amacıyla Reimei Global Advisors ile danışmanlık sözleşmesi imzaladığını bildirdi.
  KONTR – Şirket Eti Maden İşletmeleri tarafından açılan yüksek basınçlı su borulu buhar kazanı ihalesinde %50 iş ortaklığı ile 55 milyon TL bedelle en iyi teklifi verdiğini bildirdi. İhalede süreç devam ediyor.
  NTHOL – Şirketin pay geri alım programı çerçevesinde alınan ve satışa ilişkin olarak süresi dolan 144.5 milyon adet paya ilişkin olarak şirket sermayesinin 563.9 milyon TL’den %25.6 oranında 144.5 milyon TL azaltmayla 419.4 milyon TL’ye düşürülmesine karar verilmişti ve ilgili karara ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılmasına karar verildi.
  VBTYZ – Şirket, SGK tarafından düzenlenen ihaleyi 27.96 milyon TL bedel ile kazandığını bildirdi. Söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının %21.5’una karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 15.12 – 15.42 TL fiyat aralığından 0.1 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0.41’e yükseldi.
  GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 2.23 TL fiyattan 2.36 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %27.10’a yükseldi.
  MOBLTL – Aydın Mıstaçoğlu tarafından 1.66 – 1.70 TL fiyat aralığından 13.1 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %72.01’e yükseldi.
  ORCAY – Şirket ortaklarından Mehmet Erdoğan, Fatih Erdoğan ve Ahmet Erdoğan tarafından toplamda 1.5 milyon adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payları sırasıyla %19.47, %19.47 ve %29.46’ya geriledi.
  SAHOL – Pay geri alım programı çerçevesinde 12.96 – 13.02 TL fiyat aralığından 0.5 milyon adet pay alımı yapılırken alınan payların şirket sermayesine oranı %0.19’a yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  RNPOL – Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. payları 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde 9.90 TL fiyattan halka arz olacak. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
  KZBGY – VBTS kapsamında KZBGY paylarında 29/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
  KAPLM & KUTPO – VBTS kapsamında KAPLM ve KUTPO payları 29/11/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/12/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı