29.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKBNK: Bankamızca, 17.08.2016 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 103 gün vadeli, TRQAKBKK1627 ISIN Kodlu, 340.000.000.- TL. nominal değerli bononun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
  • GARAN: 1,30 milyar USD karşılığı, 626.000.000 ABD doları ve 615.500.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması 23 Kasım 2016 tarihinde imzalanmıştır. 15 ülkeden 34 bankanın katılımıyla tamamlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Libor+ %1,10 ve Euribor+ %1,00 olarak gerçekleşmiştir.
  • GSDHO: Bağlı ortaklığımız GSD Shipping B.V.'nin %100'üne sahip olduğu Mila Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation arasında 2018 yılı ortalarında teslim edilmek üzere, 63.000 DWT taşıma kapasitesine sahip 1 adet kuru yük gemisi yapımı konusunda 28.11.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
  • NTTUR: Bağlı ortaklıklarımız yaptıkları değerlendirme sonrasında, ilgili kanunun 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yılları için vergiye esas alınan matrahlarını artırmış bulunmaktadırlar. Şirketimizle birlikte bağlı ortaklıklarımızın bu başvuruları sonucunda, konsolide finansal tablolarımızdan, matrah artırımı için 2.599.934,99 TL, diğer borçları için 584,48 TL olmak üzere toplam 2.600.519,47 TL tutarında ilave nakit çıkışı gerçekleşecektir.
  • PGSUS: 2009, 2010, 2011 yılları ve Ocak 2012 dönemleri için finansal kiralamaya taraf yerleşik olmayan kiralama şirketlerine uyguladığı KDV oranlarına ilişkin olarak Şirketimiz aleyhine düzenlenen toplam 30.872.430 TL tutarında KDV tarhiyatı ve toplam 46.308.645 TL tutarında vergi ziyaı cezası ile ilgili temyiz incelemesi devam eden uyuşmazlıklar için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden faydalanılması amacıyla başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda yurt içi ÜFE dâhil yaklaşık 9,3 milyon TL tutarındaki toplam yükümlülüğün 18 ay taksitle ödenmesi suretiyle söz konusu uyuşmazlıkların sonlandırılması öngörülmektedir.
  • TSKB: Bankamız Yönetim Kurulu'nun 24 Kasım 2016 tarihli kararı ile, 500 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar, bir veya birden fazla tertipte yurtdışında ihraç edilecek, vadesi ve faizi ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek tahvil ve/veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için gerekli tüm işlemlerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
  • VERTU/ANELT: 24.11.2016 tarihinde Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (ANELT) payları ile ilgili olarak 1,39-1,43 TL fiyat aralığından 574.825 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Yukarı