Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKBNK – Banka’nın 1Ç net karı TL2.0 milyar (YF ve piyasa beklentisi TL1.8 milyar) %10’luk bir çeyreklik artışa ve %13’lük bir öz sermaye karlılığına işaret ediyor. Tahminlerimizle açıklanan rakamlar arasındaki fark düşük vergi oranı (%17) ve diğer faaliyet gelirleri kalemlerinden kaynaklığından önemli bir piyasa tepkisi olmasını beklemiyoruz. Beklentilerimize paralel olarak 140bps Net Faiz Marjı daralması (artan fonlama maliyeti, düşük TÜFE endeksli bono getirileri) sonucu Net Faiz Gelirleri %26’lık çeyreklik düşüş ile TL3.9 milyara geriledi. Bu düşüşü dengeleyen faktörler yukarıda saydığımız kalemlerin yanı sıra çeyreklik bazda %42 artışla TL1.2 milyara ulaşan ücret ve komisyon gelirleri (yıllık %9 artış) oldu. Ayrıca banka döviz kredi portföyü risklerine karşılık tutulan uzun döviz pozisyonları ile birlikte geçen çeyrekte sıfıra yakın net al sat gelirlerini de TL2 milyara çıkardı. Karşılıklar tarafında ise, ekonomideki güçlü büyümeye paralel olarak tahsilatlar düşüldüğünde yeni donuk krediler rakamının hafif ekside (TL77m) olması karda büyük bir daralmayı engelledi. AKBNK yılın başına göre artan fonlama maliyetlerine ve yükselecek vergi oranına karşılık %15 civarında olan yıl sonu öz sermaye karlılığı beklentisini korudu. Burada karı destekleyici faktörler ücret ve komisyon gelirlerinde güçlü artış ve yıl sonu itibariyle TÜFE endeksli bonoların getirilerindeki artış olacak. Bu olumlu olarak görünse de faiz hadlerinde kalıcı bir yükseliş sermaye maliyetini yükselttiğinden değerleme üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilecektir. Faizlerdeki görünümünün (TCMB kararları ve piyasa tepkisi) yanı sıra, Banka’nın TL20.8 milyar tutarında (4Ç: TL22.2 milyar) ve hali hazırda %7 oranında karşılık ayrılan yeniden yapılandırılan kredilerin tahsilat performansı yıl sonu karlılık seviyesinde belirleyici olacaktır. Bu iki önemli değişkende belirsizliklerin 3Ç’de azalması halinde Banka’nın değerlemesinin iyileşebileceğini düşünüyoruz.
  ANSGR – Şirket’in prim üretimi yıllık %21.2 artışla TL1.95 milyara ulaştı ve sektörün %17.6’lık ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Kombine rasyo ise hasar taleplerinin %87’den %78’e gerilemesi sayesinde 2020’de %111’den %104’e düştü. Toplam portföy büyüklüğü çeyreklik %2.5 büyüme ile TL6 milyara ulaşırken, ANHYT temettü geliri hariç yıllık portföy getirisi %19 olarak açıklandı. Teknik rezervler ise %6 yükselişle birlikte TL6.6 milyara yükseldi. Açıklanan TL166 milyonluk net kar yıllık %10 artışa ve %18.9 öz sermaye karlılığına denk gelmektedir. ANSGR makroekonomik belirsizlikler azaldığında muhafazakar karşılık politikasında değişikliğe gitmesi halinde öz sermaye karlılığının %25 civarına yükselebileceğini düşünüyoruz. Yüksek rezervler, artan faizlerle birlikte yükselecek olan portföy gelirleri de göz önüne alındığında 1Ç net karı yıllık TL681m tahminimiz için yukarı yönlü risklere işaret etmektedir. 2021 tahminlerimize göre yaklaşık 1x PD/DD (%20 ANHYT iştirak değeri düşüldüğünde 0.8x) ve 4.3x F/K çarpanlarından işlem gören hissenin değerlemesi cazip seviyelerdedir.
  EREGL – EREGL 1Ç sonuçları bugün açıklanacak. 1Ç için piyasa beklentisi 2220 mn TL net kar, bizim tahminimiz 2463 mn TL net kar açıklanması yönündedir (geçen sene: 300 mn TL). 1Ç’de artan çelik fiyatları ve ton başına karlılık le birlikte FAVÖK’te yıllık bazda %250 üzerinde ve 4Ç’ye göre %33 artış gerçekleşmesini bekliyoruz.
  GARAN – Garanti Bankası’ın 1Ç21 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 1Ç21'de bankanın TL1768mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL1876mn net kar olması yönünde. GARAN net faiz gelirlerinin daralan TL kredi-mevduat makası (-150bps) ve düşük TÜFE endeksli tahvil getirisi yüzünden (TL1.1 milyar, 4Ç: TL1.5 milyar) çeyreklik bazda %18 düşüşle TL5.4 milyar olarak açıklanmasını bekliyoruz (swap maliyetleri dahil çeyreklik bazda 60bps net faiz marjı daralması) . Bu negatif gelişme %24 çeyreklik artışla TL1.9 milyara ulaşmasını beklediğimiz ücret ve komisyon gelirleri ve yaklaşık TL1.8 milyar tutarında al-sat gelirleri ile telafi edilecektir. Ücret ve komisyon gelirlerindeki olumlu trend kredi ve diğer ürünlerde büyüme ve faiz oranlarındaki artışa paralel olarak yılın geri kalanında devam edecek olsa da, al-sat gelirlerindeki trend büyük ölçüde kur oynaklığına bağlı olarak şekillenecektir. Faaliyet giderlerinde enflasyona ve bütçeye paralel %16’lık bir artış tahmin ediyoruz. Provizyon gelirlerinde %25’lik çeyreklik artış tahminimiz (toplamda TL3.5 milyar, serbest karşılıklar hariç) LYY kredisi riski ile ilgili düzeltmeyle ilgili olup bu miktar büyük ölçüde döviz riski koruma amaçlı işlemlerden elde edilen kur farkı gelirleri ile telafi edilmektedir. TL1.8 milyarlık net kar tahminimiz %12’lik düşük seviyede bir öz kaynak karlılığına işaret etmektedir. Mevcut makroekonomik koşullarda faiz marjlarındaki daralmanın önceki beklentiler aksine 2Ç’de de devam etmesini bekliyoruz. Karşılıklar konusu ise Haziran sonrası BDDK’nin donuk kredi karşılıklarıyla ilgili esneklik politikasının devam edip etmeyeceğine bağlı olarak 3Ç’de belirginlik kazanacaktır. Zayıf gelmesini beklediğimiz 1Ç sonuçlarının büyük ölçüde hisse fiyatına yansımış olduğunu düşündüğümüzden piyasa tepkisinin Nötr olmasını bekliyoruz.
  KOZAL – KOZAL 1Ç sonuçları bugün açıklanacak. 1Ç için piyasa beklentisi 568 mn TL net kar, bizim tahminimiz 538 mn TL net kar açıklanması yönündedir (geçen sene: 394 mn TL). 1Ç’de üretim temposunda yavaş trendin devam etmesiyle yıllık bazda ciro artışının %18 seviyesinde olmasını tahmin ediyoruz. Net kar artışı beklentimiz ise faiz ve kur farkı gelirinin katkısıyla %37 seviyesindedir.
  TKFEN – TKFEN 1Ç sonuçları bugün açıklanacak. 1Ç için piyasa beklentisi 348 mn TL net kar, bizim tahminimiz 365 mn TL net kar açıklanması yönündedir (geçen sene: 47 mn TL). 1Ç’de özellikle gübre segmentinde yüksek kar marjı görmeyi ve inşaat iş kolunda geçen seneki zayıf performansa göre iyileşme kaydedilmesini, bunların sonucunda da net karda önemli oranda artış tahmin ediyoruz.

Yukarı