Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ASELS – Aselsan’ın Konya Silah Sistemleri Fabrikası açıldı. Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) alanındaki üretimler bu fabrikaya aktarılacak. Söz konusu alandaki tüm tedarik, üretim, entegrasyon, test ve kalite faaliyetleri burada yürütülecek. Ek olarak silah tasarım ve üretim projeleri, Türkiye'nin ihtiyacı olan çap ve kalibrelerde üretilecek olan mevcut ürünlere ek olarak ihtiyaç olması halinde 75mm'ye kadar namlu ve silah üretimi altyapısı bulunuyor.
  Kardemir – Nisan 2022 tarihinde başlatmış olduğu 4 Numaralı Yüksek Fırın yenileme çalışmalarını tamamlayarak söz konusu fırın yeniden devreye alınmıştır.
  YYLGD – Niğde Fabrikası yatırımı finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile 600 milyon TL tutarında (TL bazlı, sabit faizli) yatırım taahhütlü avans kredisi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredi 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadelidir.
  SMRTG –Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş., Türkiye'de yerleşik bir Holding ile KDV hariç 43.759.300,00 USD tutarında Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim Arazi Güneş Enerjisi Santrali Mühendislik, Tedarik, Kurulumu projesine ilişkin ön ödeme bedeli alınmıştır.
  EDATA, MANAS – E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ ile Manas Enerji Yönetimi San. Tic. AŞ, "İkom sMOD-M" isimli cihazın ve farklı versiyonlarının Edata’nın sunacağı teknik şartnameye uygun olarak Manas tarafından üretilmesine ilişkin sözleşme imzaladılar.
  SKBNK – Bankanın %99 bağlı ortaklığı Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzına yönelik olarak, Şeker Yatırım Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusu uygun bulundu.
  GESAN – Bağlı ortaklığı Europower Enerji A.Ş. altında her birinde %60 hisseye sahip olacak şekilde 12 adet bağlı ortaklık kurulması ve bu yeni kurulacak şirketler ile Depolamalı Elektrik Tesisi kurulması amacı ile EPDK'ya gerekli müracaatların yapılmasına karar verildi. Europower Enerji A.Ş. bağlı ortaklığı olarak kurulacak bu şirketlerin her biri için 30MWm/20Me gücünde Güneş Enerjisi Santrali ve bu santraller ile bir bütün halinde 20 MWsaat kapasiteli bataryalı enerji depolama tesisi olmak üzere toplam 360MWm/240 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali ve bu santraller ile bir bütün halinde çalışacak 240 MWsaat kapasiteli bataryalı enerji depolama tesisi kurulması hedefleniyor.
  THYAO – Moody's, THY’nin operasyonel performansı ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki emsallerinden ayrışan performansına dikkat çekerek baz kredi değerlendirmesini bir kademe yükselterek 'caa1'den 'b3'e çıkarttı. Kredi notunu ise B3 (durağan)'da ülke notu seviyesinde tuttu.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  MPARK – Pay başına 73,35 TL - 74,75 TL (ağırlıklı ortalama 73,93 TL) fiyat aralığından toplam 13.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 6.670.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,2062'ye ulaşmıştır.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS kapsamında ALFAS.E, JANTS.E, KGYO.E, NATEN.E ve SEYKM.E payları 28/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –
  KRDMA, KRDMB, KRDMD – Kardemir, pay başına brüt 0,4385964 TL temettü ödeyecek (2. Taksit). Tutarlar T+2’de hesaplara geçecek. VKFYO - Vakıf Yatırım Ortaklığı, pay başına brüt 0,0145 TL temettü ödeyecek. Tutarlar T+2’de hesaplara geçecek.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – FROTO


Yukarı