Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    ANSGR – ANSGR 3Ç21 net karı beklentilerin altında (piyasa beklentisi: 55mnTL) 28mnTL olarak açıklandı (çeyreklik -%81, yıllık -%73) ve bu rakam da 9A21’de %15,3 öz kaynak karlılığına işaret etmektedir (6A21: %18,6). Trafik sigortası ve sağlık segmentlerindeki operasyonel iyileşmeye rağmen, kasko ve yangın/doğal afet segmentindeki zayıf operasyonel performansla Şirket’in kombine rasyosu çeyreklik %116’da sabit kaldı. Şirket’in muhafazakar provizyonlama politikalarına paralel olarak karşılıklar çeyreklik %6 artışla 9,3mlrTL’ye ulaşırken, artan sabit getirili borçlanma araçlarıyla yatırım portföyü 8,8mlrTL’ye ulaştı. Zayıf gelen sonuçlara piyasa tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz.
    FROTO – FROTO’nun 3Ç net karı piyasa beklentisinin üzerinde açıklandı. Ford Otosan 3Ç'de 1,9 milyar TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 1,6 milyar TL’nin %16 üzerinde gerçekleşti (YF tahmin: 1,6 milyar TL). Net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde temel etken faaliyet kar marjındaki daha güçlü performans olurken, 3Ç FAVÖK marjı geçen çeyreğe göre 1,2 puan düşüş gösterse de beklentilerin yaklaşık 0,6 puan üzerinde %10,8 seviyesinde açıklandı (2Ç: %11,9 ve geçen sene 3Ç: %10,7). Yurtiçinde devam eden güçlü karlılık ve 2Ç döneminde yaşanan üretim duruşu ardından bu çeyrekte kaydedilen ihracat adetlerindeki artış, FAVÖK performansının çeyreklik olarak %62 artışla 2,0 milyar TL seviyesine çıkmasına yardımcı olmuştur (yıllık bazda %42 artış). Bu rakam da 1,9 milyar TL seviyesindeki piyasa beklentisinin hafif üzerindedir. 3Ç’de toplam satış adetleri geçen seneye göre %4 artarken, ihracat satış adetleri %40 büyüme kaydetmiştir. 2021 yılı için şirket yönetimi satış beklentilerinde hafif aşağı yönlü revizyonlar yaparak ihracat adeti tahminini 315-325 bin aralığından 305-315 bin adet aralığına, yurtiçi satış adeti beklentisini ise 95-105 bin aralığından 80-90 bin adet aralığına çekmiştir. Revizyonların temel sebebinin tedarik zincirinde yaşanan problemlerin üretim üzerindeki etkisi olduğu belirtilmiştir. Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.
    GARAN – Garanti 3Ç21 konsolide olmayan net karı bizim beklentimizin (3,2mlrTL) ve piyasa beklentisinin (3,2mlr TL) üzerinde 3,6mlr TL (çeyreklik +%25, yıllık +%92) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %21,1 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Güçlü çeyreklik sonuçlar 8,8mlrTL’ye yükselen net faiz gelirleri ve 3mlrTL’ye gerileyen provizyon giderlerinden kaynaklandı. Bunun yanında, tahminimizdeki sapmanın temel nedeni de beklentimiz (YFt: 3,9mlrTL) altında gerçekleşen provizyon giderleridir. Ancak beklentimizden yüksek gelen 2,3mlrTL (YFt: 1,9mlrTL) ticari zarar yüksek provizyon tahminimizin net kar üzerindeki etkisini bir miktar dengelemiştir. İyileşen kredi mevduat makasları ve 1,7mlrTL’ye yükselen TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirileriyle (YFt: 1,5mlrTL, 2Ç: 1,3mnTL, %16’dan %18’e yükseltilen getiri varsayımıyla) net faiz gelirleri çeyreklik %24 artışla 8,8mlrTL’ye (YFt: 8,5mlrTL, yıllık +%41) yükselirken, net faiz marjı çeyreklik 56bp artışla %4,7’ye yükseldi. Diğer taraftan, temel olarak 3,4mlrTL’ye yükselen swap maliyetleri (YFt: 2,9mlrTL, 2Ç: 2,6mlrTL) kaynaklı 2,3mlrTL ticari zarar açıklandı (YFt: 1,9mlrTL zarar, 2Ç: 1,3mlrTL zarar). Komisyon gelirleri yıllık %44 artışla 2,2mlrTL’ye yükselirken faaliyet giderleri %20 artış ile 2,9mlrTL’ye yükseldi ve gider gelir oranı %34,1 olarak gerçekleşti (2Ç: %35,4). Varlık kalitesi tarafında, 216mnTL net alacak girişine rağmen, hacim büyümesiyle donuk alacak oranı %4,1’den %4’e geriledi. Provizyon giderleri, 3Ç’de ayrılan ilave 1mlrTL karşılık dahil (toplam serbest karşılık 6,6mlrTL), çeyreklik %25 daralmayla 3mlrTL’ye (YFt: 3,9mlrTL, yıllık -%46) geriledi. Serbest karşılık ayrılmasaydı çeyreklik özkaynak karlılığının %25’e ulaşabileceğini hesaplıyoruz. Provizyon giderlerindeki daralmaya paralel olarak, toplam net risk maliyeti 2Ç’de 111bp iken 3Ç’de 19bp olarak gerçekleşti. Sermaye rasyoları 21mlrTL artık sermaye ile güçlü seviyelerde: SYR ve Ana SYR oranları %17,3 ve %14,6. Banka yönetimi 2021 yılı hedeflerini korurken, net faiz marjlarında yukarı yönlü risklerin olabileceğinin altını çizdi. Pozitif
    SISE – Şişecam 3Ç’de beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. Şişecam 3Ç'de 1353 mn TL net kar açıkladı, geçen sene aynı dönemde şirketin net karı 866 mn TL seviyesindeydi. Açıklanan kar 1244 mn TL olan piyasa tahmininin %9 yukarısında gerçekleşti. Faaliyet karı performansı da 3Ç’de piyasa beklentisinin %6 üzerine çıkarken, ciro performansı beklentilere paralel gerçekleşti. Bu çeyrekte talep koşulları güçlü devam ederken, özellikle enerji fiyatlarındaki artış en önemli zorluk olarak ön plana çıktı. Mimari cam ve ev eşyası bölümleri sırasıyla %63 ve %61 satış büyümesi yakalayarak en iyi performansı gösteren bölümler oldu ve toplam cironun %42 büyüme kaydetmesinde önemli rol oynadı. Oto cam bölümünde ise ilk yarıdaki kuvvetli büyüme, yerini bu çeyrekte yatay satış performansına bıraktı. Cam ev eşyası ve cam ambalaj iş kolları başta olmak üzere kar marjları genel olarak 2Ç’ye göre daha düşük gerçekleşti ve FAVÖK marjı çeyreklik olarak 2.1 puan düşüş gösterdi, yine de açıklanan %24,1 marj seviyesi piyasa beklentisi olan %22,9’un üzerine çıktı ve geçen senenin üzerinde kalmaya devam etti. Enerji fiyatlarının özellikle Avrupa’daki operasyonları etkilemesi sonucu, Avrupa’nın FAVÖK içindeki payı 2Ç’de %25 iken 3Ç’de %13’e geriledi. Güçlü karlılık ve nakit akışı ile beraber şirketin net borcu 3,4 milyar TL’den 2,8 milyar TL seviyesine geriledi (net borç/FAVÖK 0,4x). Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Yukarı