Şirket Haberleri

28 Ekim 2020 KAP Haberleri

  ASELS – Aselsan’ın 3Ç sonuçları beklentilere paralel açıklandı. Aselsan 3Ç'de geçen senenin aynı dönemine göre %79 artışla 1147mn TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 1146mn TL, bizim tahminimiz 1028mn TL net kar açıklanması yönündeydi. Faaliyet sonuçlarına bakıldığında, projelerde kaydedilen yavaş ilerleme hızının devam etmesi nedeniyle ciro büyümesinin de geçen seneye göre sadece %6 seviyesinde oluştuğu, ilk 9 ay toplamında ise %10 ciro artışı kaydedildiği gözlenmektedir. Bu rakamlar şirketin sene sonu için daha önce paylaşılan %40-50 arasındaki büyüme hedefinin altındadır. Yılın ilk 6 ayında kaydedilen güçlü faaliyet kar marjları sonrası, 3Ç’de marjlarda bir miktar normalleşme gözlenmiş ve şirketin FAVÖK marjı yıllık 3.2 puan düşüşle %17.0 seviyesinde açıklanmıştır (beklenti %17.4). Böylece 3Ç’de gerçekleşen FAVÖK yıllık %11 düşüşle 542 milyon TL olmuş ve piyasa beklentisinin %3 altında kalmıştır. Şirket 2020 yılı üçüncü çeyreğinde toplam 231 milyon dolar değerinde yeni sözleşme imzalamış (9 ay toplamı 746 milyon dolar) ve uzun vadeli iş yükü 2Ç’ye göre yatay seyrederek 9.5 milyar dolar seviyesinde kalmıştır. Net borçluluktaki artış geçen çeyreğe göre bir miktar hız kesmiş ve 2Ç sonunda 956 milyon TL olan net borç, 3Ç sonunda 1310 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İşletme sermayesi ihtiyacındaki artış en büyük finansman ihtiyacı doğuran kalem olmaya devam etmektedir. Faaliyet sonuçları genel olarak zayıf olsa da, bu çeyrekte kurlardaki artışa paralel olarak ticari alacaklar üzerinden kaydedilen kur farkı gelirleri (net 740 milyon TL), net kar performansının güçlü seyretmesine yardımcı olmuştur. Genel olarak sonuçlar beklentilere paralel olmakla birlikte, faaliyet karı performansındaki zayıf trend nedeniyle piyasa tepkisinin hafif negatif olabileceğini düşünüyoruz.
  AKBNK – Akbank 3Ç20 konsolide olmayan net karı bizim beklentimizin (1,2mlr TL) ve piyasa beklentisinin (1,3mlr TL) üzerinde 1,5mlr TL(çeyreklik -%4, yıllık +%9) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %10,5 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Tahminimizdeki sapma 1,1mlrTL’ye (çeyreklik +%208, YFt: 400mnTL) ticari kar, 1,9mlrTL’ye yükselen faaliyet giderleri (çeyreklik +%10, yıllık +%18, YFt: 1,8mlrTL) ve 3,4mlrTL’ye yükselen provizyon giderleridir (çeyreklik +%32, yıllık +%113, YFt: 3,2mlrTL). Artan TÜFE’ye endeksli getirilere (3Ç: 784mnTL, 2Ç: 741mn TL) rağmen, fonlama maliyetlerindeki artış ve 976mnTL’ye yükselen swap maliyetleriyle (2Ç 590mnTL) net faiz marjı 367bp’ye geriledi (2Ç 442bp). Böylece net faiz gelirleri tahminlerimize paralel çeyreklik %2 daralmayla 4,6mlrTL’ye (yıllık +%15) geriledi. Komisyon gelirleri yıllık %9 daralırken faaliyet giderlerindeki %18 artış ile gider gelir oranı %33,7 olarak gerçekleşti. Varlık kalitesi tarafında, yeni donuk alacak girişlerindeki artışa rağmen, artan tahsilatlar ve kredi büyümesiyle donuk alacak oranı %6,2’den %5,8’e geriledi. Ayırılan 250mnTL’lik serbest karşılıkla (toplam serbes karşılık tutarı 1,150mlrTL) 3,4mlrTL seviyesine yükselen provizyonlara rağmen, Grup 3 kredilerindeki toparlanmaya bağlı olarak risk maliyeti 295bp’den 220bp’ye geriledi. Bunun yanında, olası kur riskine karşı önlem olarak 3Ç’de LYY için hedge pozisyonu alındı. Konsolide sermaye rasyoları 19,9mlrTL artık sermaye ile güçlü seviyelerde: SYR ve Ana SYR oranları %17,6 ve %14,8. Hafif pozitif
  GARAN – Garanti 3Ç20 konsolide olmayan net karı bizim beklentimizin (1,82mlr TL) ve piyasa beklentisinin (1,82mlr TL) hafif üzerinde 1,89mlr TL(çeyreklik +%18, yıllık +%45) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %12,8 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Ancak Banka bu çeyrekte TL400 milyon beklentimizin çok üzerinde TL1,23 milyar serbest karşılık açıkladı. Bu karşılıklar göz önüne alındığında karlılık %50 daha yüksek, %19’lar seviyesine ulaşmış gözükmektedir. Banka Yönetimi serbest karşılık rezervini TL4,33 milyar TL’ye çıkarırken, 2021 ikinci yarısına kadar sürecek makro volatilite ve regülasyon etkisinin karşılıklarda yarattığı belirsizliği gerekçe gösterdi. Buna rağmen karlılık seviyesindeki artışın pozitif olduğunu düşünüyoruz. Kredi getirilerindeki hafif toparlanma ve artan TÜFE’ye endeksli getirilerle (3Ç: 838mnTL, 2Ç: 598mnTL) 6,2mlrTL’ye (çeyreklik +%16, yıllık +%33, YFt: 5,8mlrTL) yükselen net faiz gelirlerine rağmen, artan fonlama maliyetleri ve swap maliyetleri (3Ç: 942mnTL, 2Ç: 537mnTL) ile net faiz marjı çeyreklik 32bp daralmayla %4,7’ye geriledi. Net faiz gelirlerinin yanında, hedge pozisyonları sayesinde 1,1mlrTL’ye yükselen ticari kar (çeyreklik +%301, YFt: 400mnTL) net karı destekledi. Komisyon gelirleri yıllık %6 daralırken faaliyet giderlerindeki %15 artış ile gider gelir oranı %31,9 olarak gerçekleşti. Varlık kalitesi tarafında yeni donuk alacak girişlerindeki artışa rağmen (3Ç: 628mnTL, 2Ç 297mnTL), artan tahsilatlarla (3Ç: 760mnTL, 2Ç357mnTL) donuk alacak oranı %6’da sabit kaldı. Karşılık giderleri 297bp’ye (2Ç: 254bp) yükselen net toplam risk maliyetiyle çeyreklik %64 artışla 5,4mlrTL’ye yükseldi (yıllık +%87, YFt: 4,1mlrTL). Sermaye rasyoları 24mlrTL artık sermaye ile güçlü seviyelerde: SYR ve Ana SYR oranları %18,5 ve %15,7. 2Ç’de açıkladıkları 2020 tahminlerini teyit eden Banka yönetimi, kredi getirilerindeki toparlanma ve TÜFE’ye endeksli getirilerdeki artışla yıllık 50bp net faiz marjı artış tahminlerini korumaktadır. 28 Ekim 2020 KAP Haberleri
  OTKAR – Otokar’ın 3Ç net karı piyasa beklentisinin üzerinde. Otokar 3Ç'de geçen senenin aynı dönemine göre %45 artışla 148mn TL net kar açıkladı, piyasa tahmini 117mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin 144 mn TL). 3Ç’de FAVÖK rakamı 145 milyon TL olarak gerçekleşirken, 137 milyon TL seviyesinde olan piyasa beklentisinin %6 üzerinde açıklandı. Bu çeyrek kaydedilen 24 milyon TL tutarındaki vergi geliri net karın beklentilerin daha yukarısında gerçekleşmesine yardımcı oldu. Zayıf turizm sezonu ile beraber ticari araç sektöründe yaşanan yavaş toparlanma ve savunma araç satışı adetlerinin bu çeyrek daha sınırlı olması nedeniyle, şirketin ciro artışı beklentilere paralel olarak yavaş seyrini sürdürdü ve yıllık %3 seviyesinde kaldı. Fakat yeni alınan siparişler ile toplam sipariş büyüklüğünde çeyreklik bazda 240 milyon dolar seviyesinden 292 milyon dolar seviyesine artış kaydedildi. Bu hafta açıklanan 110 milyon dolar tutarındaki yeni savunma siparişi de eklendiğinde, sene sonunda toplam sipariş büyüklüğü daha da yükselmiş olacaktır. Otokar’ın net borç seviyesi çeyreklik bazda hafif düşüşle 1.2 milyar TL’den 1.1 milyar TL seviyesine geriledi (Net Borç/FAVÖK çarpanı 2.4x). 3Ç sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
  BIZIM – Bizim Toptan beklenenin üzerinde gerçekleşen finansal giderler sebebiyle, 3Ç20'de piyasa beklentilerinin biraz altında 8.3mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 9mn TL net kar; YF Bekl: 12mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı ye göre %27 aşağıdadır ve rakamının %12 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 3Ç20'de yıllık bazda %14 artarak 1.381mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1.400mn TL; YF Bekl: 1.364mn TL). Horeca segmentinde normalleşmenin başlamasıyla sigara ve dökme şeker satışları hariç büyüme ise %24,1 artış göstermiştir. Sigara ve dökme şeker ise bu dönemde %7,4 oranında daralmıştır. FAVÖK rakamı ise 3Ç20'de 3Ç19’a göre azalan faizler sonucu %8 düşüşle 64mn TL olarak gerçekleşmiştir (Piyasa Bekl: 63mn TL; YF Bekl: 61mn TL). 3Ç20'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç19’a göre 1.1 puan daralma göstererek %4.6 olmuştur. Faiz etkisi hariç baktığımızda ise ana kategorilerdeki güçlü büyümenin etkisiyle düzeltilmiş FAVÖK %67 büyüyerek 46,5mn TL seviyesine ulaşmıştır (YF Bekl: 47,4mn TL). Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1,1 puanlık artışla %3,4’e ulaşmıştır. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 268mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 1.2x oldu. Yönetim bugün saat 11:00’da bir telekonferans düzenleyecek. Finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde nötr etki yaratmasını bekliyoruz.
  FONET – Şirket, Düzce İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı SBYS ihalesine en uygun teklifi verdiğini açıkladı. 36 ay süreli hizmet için verilen teklif 3.08 milyon TL. Bu rakam 2019 yılı hasılatının %6.3’üne karşılık geliyor.
  HDFGS – Şirket sermayesinin 70 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 140 milyon TL artışla 210 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  OZKGY – OZKGY, EKGYO’nun Beşiktaş Dikilitaş’taki arsası için düzenlediği gelir paylaşım işi ihalesinin ikinci oturumuna katılmadı. Hatırlanacağı üzere, şehir merkezinde yer alan yaklaşık 3.300 metrekare arsa alanı bulunan 67,8mn TL değerli arsa için ilk oturumda 26 katılımcı teklif vermişti. OZKGY gibi birçok katılımcı ikinci oturuma katılmadı. Nihai aşamada toplam üç teklif gelirken, EKGYO’nun payı için en yüksek teklif 245mn TL oldu. Bu teklif, 3,61x’lik bir ihale çarpanına (Emlak Konut payı için teklif edilen bedel/mevcut arsa değeri) işaret ediyor ve şirketin devam eden projelerindeki çarpanı olan 2,13x’ün oldukça üzerinde. OZKGY için nötr.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ENKAI – Pay geri alım programı çerçevesinde 7.13 – 7.20 TL fiyat aralığından 0.92 milyon adet pay alımı yapıldı.
  FONET – Goldman Sachs Grup tarafından 12.67 TL ortalama fiyattan 38.877 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4.90’a geriledi.
  GLYHO – Mehmet Kutman tarafından 5.49 TL fiyattan 0.54 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %27.70’e yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS kapsamında OSMEN payları 28/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – MTRYO KAP Haberleri Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51 UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Levent Durusoy Genel Müdür Yrd. levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33 Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen Yrd. vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Araştırma Bölümü Serhan Gök Müdür serhan.gok@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39 Erol Gürcan Ekonomist erol.gurcan@yf.com.tr +90 (212) 317 98 47 Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Müdür pervin.bakankus@yf.com.tr +90 (212) 334 98 61 Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46 Bursa +90 (224) 224 47 47 Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24

Yukarı