Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  GARAN – Garanti 2Ç23 konsolide olmayan net karı bizim tahminimiz (15,8 milyar TL) ve piyasa beklentisinin (15,9 milyar TL) üzerinde 18,5 milyar TL (çeyreklik +%17, yıllık +%43) olarak açıklandı ve bu rakam yılın ilk yarısında %38,3 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Tahminlerimizdeki sapmanın temel sebebi 8,3 milyar TL tahminimizin üzerinde 13,2 milyar TL (çeyreklik +%216) seviyesinde gerçekleşen ticari kardı. 5,8 milyar TL’ye (1Ç: 5,6 milyar TL) yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlere rağmen, net faiz gelirleri daralan TL kredi mevduat makasıyla 15,4 milyar TL’ye (çeyreklik -%6, yıllık -%1, YFt: 15,4 milyar TL) geriledi ve net faiz gelirlerindeki gerilemeye paralel olarak net faiz marjı 1Ç’deki %6,9 seviyesinden %5,8 seviyesine geriledi. Ayrıca, çeyrekte çözülen 2 milyar TL’lik serbest karşılıklara rağmen diğer gelirler kalemi çeyreklik %44 daralmayla 4,8 milyar TL (yıllık +%39, YFt: 4,1 milyar TL) seviyesine geriledi. Çözülmeden sonra Banka’nın toplam serbest karşılık rezervi 6 milyar TL seviyesine geriledi. Komisyon gelirleri yıllık %104 artışla 7,3 milyar TL’ye (YFt: 7,2 milyar TL) yükselirken faaliyet giderleri %123 artış ile 10,5 milyar TL’ye (YFt: 10,4 milyar TL) yükseldi ve böylelikle gider/gelir oranı %36 olarak gerçekleşti. Varlık kalitesi tarafında, güçlü tahsilatlar sayesinde donuk alacak oranı %2,4’ten %2,1’e geriledi. Provizyon giderleri çeyreklik %12 artışla 10,9 milyar TL’ye (yıllık +%63, YFt: 8,2 milyar TL) yükselirken, net risk maliyeti (kur etkisi hariç) 50bp olarak gerçekleşti. SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %15,8 ve %13,7 olarak gerçekleşti. Pozitif
  FROTO – Ford Otomotiv 2Ç23 Sonuçları beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. FROTO, 2Ç23'te 6,7 milyar TL net kar açıkladı (geçen yılın aynı dönemine göre %82 ve çeyreklik olarak +%26 artış), piyasa beklentisi 6,3 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Net karda olduğu gibi faaliyet karı da beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek 2Ç’de 8,4 milyar TL FAVÖK açıklandı (beklenti 8,0 milyar TL). Güçlü sonuçların başlıca nedeni, kar marjlarının tahminlerin bir miktar üzerinde açıklanması olarak gösterilebilir. FAVÖK marjı bu çeyrekte %11,5 olarak gerçekleşirken (beklenti: %10,8) yurtiçi piyasada fiyatlama gücü ve maliyet tarafında yaşanan iyileştirmeler şirketin karlılığını destekledi (1Ç FAVÖK marjı %10,1 seviyesindeydi). Şirketin yurt içi satış hacmi 2Ç’de %70 artarken, ihracat ve yurtdışı satış adetleri ise Romanya’nın eklenmesinin etkisiyle %64 yükseldi. Ford Otosan Yönetimi, Türkiye pazarı için beklentilerini yukarı revize ederek 1-1,1 milyon adet seviyesine yükseltti (önceki tahmin: 0,85 milyon adet). Buna göre FROTO için yurt içi satış beklentisi de 90-100K aralığından 110-120K aralığına revize edildi. İhracat (550-570K adet) ve yatırım harcaması (1-1,05 milyar EUR) tahminlerinde ise değişikliğe gidilmedi. Hissenin son dönemdeki güçlü performansı dikkate alındığında sonuçlara piyasa tepkisinin kısıtlı olacağını düşünüyoruz.
  TTRAK – TTRAK, 2Ç23'te 1,7 milyar TL'lik piyasa tahminin (YFt: 1.9 milyar TL) oldukça üzerinde 2,2 milyar TL net kar açıkladı (yıllık %352 artış). Buna göre, net kar 6A23 döneminde yıllık %273 artarak 3,6 milyar TL'ye yükselirken düzeltilmiş hisse başına kar aynı dönemde 59,8 TL'ye ulaştı (6A22'de 17,98 TL'ye kıyasla). Güçlü operasyonel sonuçlar, bu çeyrekteki tahminlerimizde sapmamızın ana nedeni oldu. Net satışlar 2Ç23'te yıllık %121 artarak 10,8 milyar TL'ye ulaştı (Piyasa tahmini: 10,6 milyar TL; YFt: 8,8 milyar TL). 2Ç23'te yurt içi satış gelirleri yıllık %139 artarak 7,9 milyar TL'ye, ihracat satışları ise yıllık %83 artarak 2,9 milyar TL'ye yükseldi. İhracat operasyonlarında ciro artışı Avro bazında yıllık %36 oldu. 6A23 döneminde, Türkiye Traktör pazarı bir önceki yıla göre %36 büyüyerek 40,2 bin adede ulaştı (6A22: 29,6 bin adet). TTRAK'ın yerli üretim traktör satışları 6A23'te bir önceki yıla göre %27 artışla 16,8 bin adede yükselirken, aynı dönemde ihracat satışları da %19 artışla 9,8 bin adede yükseldi. TTTRAK'ın Türkiye'nin toplam traktör ihracatı içindeki payı 6A23'te %83'e ulaştı (6A22'de %78). Öte yandan, geçen yılın aynı dönemindeki 284 adet olan iş makinesi birim satışları da 6A23 sonunda 359 adede ulaştı. FAVÖK, 2,0 milyar TL olan piyasa beklentilerine karşı 2Ç23'te yıllık %268 artışla 2,6 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı, rekor düzeyde yüksek (2011'den bu yana) brüt kar marjı (2Ç23'te %28,7, bir yıl önceki yıl %18,9'a kıyasla) sayesinde yıllık bazda 10,0 puan artarak %24,9'a yükseldi. Elverişli ürün dağılımı ve güçlü fiyatlandırma, brüt kar marjındaki artışın ana itici güçleri olurken, sıkı faaliyet giderleri yönetimi de bu çeyrekte FAVÖK marjını destekledi. TTRAK'ın net nakit pozisyonu 1Ç23'teki 1,3 milyar TL'den 2Ç23'te 3,1 milyar TL'ye ulaştı. Güçlü operasyonel sonuçlar ve işletme sermayesindeki değişimin etkisi sayesinde TTRAK, 2Ç23'te 2,4 milyar TL serbest nakit akışı yarattı. İS, şirketin güçlü tahsilat performansı ve düşük stok seviyeleri sayesinde 2Ç23'te -352 milyon TL ile (1Ç23'teki -397 milyon TL'ye kıyasla) neredeyse yataydı. Buna göre İS/Son 12 ay hasılat oranı 1Ç23'teki %2,4'ten 2Ç23'te %0,5'e geriledi. Sonuçların ardından yönetim, yurt içi traktör satışları için 2023 beklentilerini 33,5 bin-36,5 bin adet (önceden: 28 bin-32 bin adet) aralığına yükseltirken, ihracat beklentisini ise 15,5 bin - 16,75 bin adete (önceden: 17,25 bin - 19,25 bin adet) düşürdü. Satış beklentisinin daha önceki beklentilerin üzerinde olması üzerine TTRAK, Türkiye Traktör Sanayii hacim beklentisini de 72 bin-80 bin adede yükseltti (önceden: 59 bin - 65 bin adet). Öte yandan, 2023 yılı için yatırım harcaması beklentisi 1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında korundu. Bugün tahminleri aşan güçlü operasyonel sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz. 28 Temmuz 2023 KAP Haberleri
  ASTOR – Astor Enerji, Endoks Enerji ile 3,1 milyon Dolar ve özel bir firma 5,3 milyon Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının yaklaşık %3,1’ine karşılık gelmekte.
  EUPWR – Europower Enerji, iki firmadan 785 bin Dolar ve 425 bin Euro tutarında iki sipariş alındığını bildirdi. Toplam tutar, şirketin 1Ç/2023 dönemi hasılatının %4,6’sına karşılık gelmekte.
  GWIND – Galata Wind Enerji sermayesi bugün 534,79 milyon TL’den %0,97 oranında bedelsiz olarak 5,21 milyon TL artışla 540 milyon TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 22,52 TL.
  NETAS – Netaş Telekomünikasyon, Türk Telekom ile 2,87 milyon Dolar ve 2,67 milyon Dolar tutarında sipariş alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %3,7’sine karşılık gelmekte.
  SMRTG – Smart Güneş Enerji bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları, yurtiçinde bir müşterisi ile yaklaşık 2,3 milyon Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %2,8’ine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  RUBNS – Rubenis Tekstil, pay geri alım programı çerçevesinde 27,47 TL fiyattan 105 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,32’ye yükseldiğini bildirdi.
  CANTE – ODAS tarafından 16,53-17,40 TL fiyat aralığından 41 milyon adet pay satışı yapılırken, CANTE sermayesindeki payı %51,27’ye geriledi. (Önceki: %56,4) Şirket söz konusu satışın ardından tüm pay satış işlemlerini tamamladığını ve sürecin sonlandığını bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  YUNSA – Yünsa Yünlü Sanayi sermayesinin 29,16 milyon TL’den %105 oranında bedelsiz olarak 30,84 milyon TL artışla 60 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  FZLGY – Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları 28 Temmuz itibariyle 8,90 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Haberleri –
  SANKO – Sanko Pazarlama, bugün pay başına brüt 1,00 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı ** TL. Temettü verimi %**
  VERTU – Verusaturk GSYO, bugün pay başına brüt 0,15 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı ** TL. Temettü verimi %**

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – HUBVC, KOPOL

  KAP Haberleri

Yukarı