Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKBNK – Akbank 2Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç20'de bankanın TL1539mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL1498mn net kar olması yönünde. 2Ç20’de Banka’nın %11 özkaynak karlılığıyla 1,539mlr TL net kar açıklamasını bekliyoruz (1Ç20: 1,310mlr TL). 1Ç20’deki düşük bazın ardından çeyreklik %17 kar büyümesinin temel sebebi, Banka’dan aldığımız dönüşe istinaden Eurobond pozisyonlarındaki kar realizasyonu kaynaklı ticari karın 120mn TL’ye yükselmesidir (1Ç20: -434mn TL). Regülasyonlardaki değişiklikle daralan komisyon gelirleri (868mn TL, yıllık -%23) ve yüksek karşılıklar (2,6mlr TL, yıllık +%54) karlılığı sınırlandırıyor.
  ASELS – Şirket sermayesi 5 Ağustos’ta 1.14 milyar TL’den %100 oranında kar payından bedelsiz olarak 1.14 milyar TL artışla 2.28 milyar TL’ye yükseltilecek.
  BIZIM – Bizim Toptan 2Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç20'de şirketin TL1296mn net satış, TL49mn FAVÖK ve TL6mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL1309mn net satış, TL58mn FAVÖK ve TL7mn net kar olması yönünde. Ev dışı tüketimdeki sert düşüş, ana kategori büyümesini olumsuz yönde etkileyebilir, ancak buradaki zayıflığın sigara satışlarındaki artışla ikame edilebileceğini düşünüyoruz. Şirketin, geçen çeyreğe paralel %15 ciro büyümesi açıklamasını bekliyoruz. Ancak satışların bileşimindeki değişim FAVÖK marjını olumsuz etkileyebilir. Düşen faizler ise net karı destekleyebilir.
  FROTO – Ford Otosan 2Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç20'de şirketin TL5817mn net satış, TL558mn FAVÖK ve TL278mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL5789mn net satış, TL561mn FAVÖK ve TL265mn net kar olması yönünde. Ford Otosan’ın satış adetleri 2Ç’de üretim duruşları ve ihracatta yaşanan daralma nedeniyle toplamda yaklaşık %50 düşüş kaydetmiştir. Buna paralel olarak satış gelirlerinde yıllık olarak %36 düşüş tahmin ederken, satış dağılımı içinde daha karlı yurtiçi pazarın ağırlığının yükselmesi ve maliyetlerdeki iyileşme sayesinde FAVÖK marjında 1Ç’ye paralel güçlü seyrin devamını öngörmekteyiz. Buna rağmen tahminlerimiz FAVÖK ve net karda geçen seneye göre sırasıyla %29 ve %32 düşüşe işaret etmektedir.
  IHGZT – Şirket sermayesi bugün 120 milyon TL’den %50 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 60 milyon TL artışla 180 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 2.853 TL’ye denk gelmekte.
  TTRAK – Türk Traktör 2Ç20'de piyasa beklentilerinin üzerinde 77mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 63mn TL net kar;YF Bekl: 66mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 2Ç19ye göre %456 yukarıdadır ve 1Ç20 rakamının %9 altındadır. Şirketin satış gelirleri 2Ç20'de yıllık bazda %7 artarak 988mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1012mn TL; YF Bekl: 996mn TL). FAVÖK rakamı ise 2Ç20'de 2Ç19ne göre %45 artışla 134mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 125mn TL; YF Bekl: 117mn TL) çeyreksel bazda ise %7 gerileme göstermiştir. 2Ç20'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç19'ye göre 3.6 puan artış göstererek %13.6 olmuştur. Marjlardaki iyileşmede satışlarda iç pazar payının artması ve yapılan zamlar etkili oldu. Şirketin Net Borcu 476mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.9x oldu. 2Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Diğer yandan, Türk Traktör 2020 yılı için iç pazar satış beklentilerini 19000-21500 (Önceki:12500-15500) seviyesine çekti. İhracat beklentilerinin alt sınırı ise 11000 (Önceki:10000) olarak güncellendi. Üst sınır ise 12500 seviyesinde sabit bırakıldı. Sonuç olarak, yapılan güncellemenin Türk Traktör seviyesindeki bir şirket için oldukça büyük haber değeri taşındığını düşünüyoruz. Yapılan bu güncellemede henüz kamuoyuna açıklanmayan temmuz satışlarının da etkili olmuş olabileceğini da hesaba katarak, beklentileri aşan sonuçların da etkisi ile sonuçlara piyasa tepkisinin oldukça olumlu olacağını fikrindeyiz.
  Pay Alım Satım Haberleri –

Yukarı