Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • SASA: Yönetim Kurulu yatırım bedeli yaklaşık 220.000.000 EURO olan Parlak Cips, FDY İplik ve Parlak Poy yatırım kararı almıştır.Yatırımın ciroya katkısının yıllık 510.000.000 USD olacağı tahmin edilmektedir.2018 yılında başlanacak olan yatırımın 2020 yılında tamamlanması planlanmıştır.
  • SAYAS: Fas'ın büyük akaryakıt dağıtım şirketi Afriquia SMDC tarafından muhtelif kurumsal kimlik ürünlerinin (kanopiler) tedariki için teklif çağrısına davet edilmiş olup toplam 443.603 EUR tutarında iş almıştır. Üretimin yıl içerisinde tamamlanarak sevk edilmesi öngörülmektedir.
  • KRDMD: Yönetim Kurulunca, Şirketin 11.06.2018 tarihinde başlatılan geri pay alımı işlemine son verilmesine karar verilmiştir.11.06.2018 ile 27.06.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerle birlikte Şirket sermayesindeki payı %9,84 seviyesine ulaşmıştır. Bağlı ortaklıklarda bulunan paylar da Şirket sermayesi içindeki paya dahil edilmektedir.
  • KUTPO: Şirketin 14.06.2018 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptığı müracaat neticesinde;26.06.2018 tarih ve 138065 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Porselen Üretimi konusunda yapılacak yatırımın yararlanacağı destek unsurları;K.D.V. İstisnası, Gümrük Vergi Muafiyeti, Vergi İndirimi Oranı (%80, YKO %40) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl ve Faiz Desteğini kapsamaktadır.
  • ODAS: Odaş Enerji 3 yıllık FAVÖK ve net borç/FAVÖK beklentilerini açıkladı. Buna göre, şirketin 2018 yılı için konsolide FAVÖK beklentisi 214 milyon TL ve 2019 ve 2020 yılları için ise sırasıyla 432 milyon TL ve 623 milyon TL. Net borç/FAVÖK çarpan beklentisi ise 2018 yılında 7x iken 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 3x ve 1.1x seviyesinde.

Borsa İstanbul:


Yukarı