Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • AKSGY: İngiltere'de gayrimenkul yatırımı yapmak üzere Jersey'de kurulu WMG London Developments L.P. Şirketine, Londra'da bir konut projesi gerçekleştirmek üzere %51 oranında ortak olunmak suretiyle yatırım yapılmasına ve bu konu ile ilgili sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir.
  • BSOKE: Şirket 2018 yılında temettü dağıtmayacaktır.
  • DENGE: Borsa İstabul Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören şirketimiz paylarının Ana Pazar'da işlem görebilmesini teminen gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul A.Ş.'ye 25.05.2018 tarihinde Gip'ten Ana Pazara Geçiş müracatı yapılmıştır.
  • EKGYO: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı ve Ziya Gökalp Mahalleleri ile İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesinde yapılacak olan İstanbul Başakşehir Güney Ayazma ve Kayabaşı, Avcılar Kapadık Cami İnşaatları ile Ada içi Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 11.06.2018 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.
  • ODAS: Şirket 2018 yılında temettü dağıtmayacaktır.
  • VESTL: Şirketin yatırım stratejisi çerçevesinde, portföyde bulunan Vestel Beyaz Sanayi ve Ticaret AŞ paylarından şirket sermayesinin %5'ine kadar olan kısmının satılmasına yönelik hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ekim 2017 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.11404 sayılı kararı ile onaylanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında yapılması planlanan pay satışından vazgeçilmiş olup, Şirketimizin yatırım stratejisi gereği ileride yapılabilecek pay alım satımlarına ilişkin mevzuat hükümleri dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır.

Borsa İstanbul:


Yukarı