Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  GARAN – Şirket, takipteki alacaklar portföyünde yer alan 649.3 milyon TL tutarındaki bakiyeyi 119.2 milyon TL’ye, 542.6 milyon TL tutarında yer alan diğer bir kalemi de 42.1 milyon TL bedelle sattığını açıkladı.
  KONTR – Şirket ile yabancı bir müşteri arasında yedi adet 132/33kV Mobile substation sipariş anlaşması yapıldığı bildirildi. Sipariş tutarı 7.08 milyon Dolar olup, söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının %40’ına karşılık gelmekte.
  MIATK – Şirket ile Aselsannet arasında 3.43 milyon TL ve 1.97 milyon Dolar tutarında sipariş alındığı ve teslimatın 2022 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının yaklaşık %29’una karşılık gelmekte.
  PAPIL – Şirket bir Balkan ülkesinde polis teşkilatında kullanılmak üzere 0.12 milyon Euro tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi. Söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının %5.8’ine karşılık gelmekte.
  SAFKR – Şirket daha önce açıkladığı raylı sistem klimaları için 1.73 milyon Euro tutarındaki sözleşmeyi imzaladığını ve teslimatın 2022 - 2023 yılları arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının %21.8’ine karşılık geliyor.
  SAHOL – Şirketin daha önce açıkladığı Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) ve Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamının Philip Morris’e satmasına ilişkin olarak Rekabet Kurulu’na yapılan başvurunun onaylandığı bildirildi.
  SMART – KFEIN’in %6.43 oranındaki iştiraki olan SMART’a ait 0.86 milyon adet A Grubu ve 1.06 milyon adet B grubu payın, pay başına 7.82 TL fiyattan Mad Yazılım ve Teknoloji’ye satıldığı bildirildi. Satış fiyatı SMART’ın son kapanış fiyatına göre %52.7 yukarıda.
  TCELL – Şirket BNP Paribas Fortis SA/NV ile imzaladığı 50 milyon Euro tutarındaki kredinin Mayıs 2022 olan vadesini Aralık 2026’ya uzattığını ve tutarın 70 milyon Euro’ya yükseltildiğini bildirdi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  CRDFA – Altınbaş Holding tarafından 3.10 TL fiyattan 2.4 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29.05’e geriledi.
  ECILC – ECZYT tarafından 6.72 - 6.82 TL fiyat aralığından 0.21 milyon adet pay alımı yapılırken şirket sermayesindeki payı %30.30’a y ükseldi.
  ISGYO – İş Bankası tarafından 2.61 - 2.82 TL fiyat aralığından 2.5 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %51.75’e yükseldi.
  OZGYO – Pay geri alım programı çerçevesinde 1.52 TL fiyattan 0.1 milyon adet pay alımı yapıldı.
  SAHOL – Pay geri alım programı çerçevesinde 13.27 – 13.39 TL fiyat aralığından 0.25 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesindeki payı %0.28’e yükseldi.
  SISE – İş Bankası tarafından 13.25 - 13.75 TL fiyat aralığından 1.7 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %51.06’ya yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  MAALT – VBTS kapsamında MAALT paylarında 27/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır
  Yukarı Adım Kuralı Açıklaması – Borsa tarafından açığa satışa konu olan BİST50 endeksi paylarında açığa satışta bir gün süre ile yukarı adım (up-tick) kuralı getirildi. Açığa satış en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan gerçekleşecek. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı