Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  BIOEN – Biotrend’in İzmir’de kurmayı planladığı yılda 55 bin ton kapasiteli piroliz yağı üretim tesisi projesine dair teşvikler Resmi Gazete’de duyuruldu. Açıklanan destekler arasında yatırımın %60’ına kadar kurumlar vergisi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, sigorta primi ve nitelikli personel desteği ile yatırım yeri tahsisi yer alıyor. Sabit yatırımın 9,2 milyar TL tutarında olması öngörülmekte. Hatırlanacağı üzere Biotrend Honeywell teknolojisi kullanarak plastik atıkların geri dönüşümünden nafta ikamesi petrokimya üretimi konusunda yatırım yapacağını açıklamıştı.
  ATAGY – Ata GYO, Çanakkale’de yer alan 6 katlı betonarme işyeri ve arsasını toplam 65,8 milyon TL bedelle sattığını bildirdi. Şirket satıştan elde edilecek tutarı yeni yatırımlarında değerlendirecek. Ayrıca söz konusu satıştan şirket UFRS’ye göre 9 milyon TL kar elde edildiğini bildirdi.
  KONTR – Kontrolmatik’in %100 bağlı ortaklığı olan Kontrolmatik Technologies, yurt dışındaki bir müşterisi ile 4,2 milyon Dolar tutarında 220 kV yüksek gerilim işi için sözleşme imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A hasılatının %6,7’sine karşılık gelmekte.
  OTTO – Otto Yatırım Holding, Düzce Gölormanı 101 Ada 216 Parsel'de kayıtlı taşınmazda bulunan Hayvan Çiftliği, Doğal Park, Kiralanabilir Bungalov Evler ve Seraların geliştirilmesi ve faaliyetlerinin genişletilmesi hususunda yatırım kararı alındığını bildirdi.
  SMRTG – Smart Güneş Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Ekipmanları, yurtiçinde bir müşterisi ile 16,2 milyon Dolar + KDV tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A hasılatının %12,8’ine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  BSOKE – İstanbul Portföy tarafından 1,75 milyon adet pay satışı yapılırken, Batı Söke Çimento sermayesindeki payı %4,89’a geriledi. (Önceki: %5,33)
  ENKAI – Şirket ortağı tarafından 34,12-34,60 TL fiyat aralığından 250 bin adet pay alımı yapılırken, Enka İnşaat sermayesindeki payı %0,65’e yükseldiği bildirildi.
  LIDFA – Şirket YK Başkan Vekili tarafından 10,00-10,98 TL fiyat aralığından 2,7 milyon adet pay satışı yapılırken, Lider Faktoring sermayesindeki payı %20,3’e geriledi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – AYES & BALAT & BASCM & CMENT & ISBIR & KENT & KLNMA & KSTUR & ORMA & QNBFB & QNBFL & SNPAM &
  SODSN & SUMAS & TBORG & UMPAS & UZERB & YBTAS & YONGA – Borsa İstanbul tarafından alınan karara istinaden söz konusu paylar bugün itibariyle BİST Tüm ve BİST Tüm-100 endekslerinde yer almaya başlayacak. Detaylar için bkz: https://borsaistanbul.com/tr/duyuru/6087/bist-piyasa-degeri-agirlikli-pay-endeksleri-kural-setinde-yapilan-degisiklikler-hakkinda-duyuru
  DAPGM & KIMMR & LIDFA & TLMAN – VBTS kapsamında DAPGM, KIMMR, LIDFA ve TLMAN payları 27/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  BORLS – Borlease Otomotiv 0,5 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi %1,3.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – ADESE

  KAP Haberleri

Yukarı