Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    AKBNK – Akbank 3Ç22 konsolide olmayan net karı 16,6 milyar TL olan bizim tahminimiz ve piyasa tahminine paralel 17,1 milyar TL (çeyreklik +%30, yıllık +%432) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %60 (2Ç22: %54) özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Güçlü çeyreklik sonuçların temel sebebi 14,2 milyar TL’ye (%50’den %65’e yükselen TÜFE varsayımıyla, 2Ç: 9,6 milyar TL) yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlerle 21,3 milyar TL’ye (çeyreklik +%31, yıllık +%237, YFt: 20,3 milyar TL) ulaşan net faiz gelirleriydi. 1,8 milyar TL’ye (2Ç: 1,7 milyar TL, YFt: 1,4 milyar TL) yükselen swap maliyetlerine rağmen, artan net faiz gelirleri sayesinde net faiz marjı çeyreklik 147bp artışla 863bp’ye ulaştı. Diğer taraftan, ticari kar çeyreklik %37 daralmayla 3,2 milyar TL’ye (YFt: 3,6 milyar TL) geriledi. Komisyon gelirleri yıllık %102 artışla 2,7 milyar TL’ye yükselirken faaliyet giderleri %115 artış ile 4,8 milyar TL’ye yükseldi ve böylelikle gider/gelir oranı 3Ç’de %18 olarak gerçekleşti (2Ç22: %16,4). Varlık kalitesi tarafında, artan hacimler ve sınırlı net donuk alacak girişiyle donuk alacak oranı %3,5’ten %3,3’e geriledi. Provizyon giderleri çeyreklik %63 daralmayla 1,5 milyar TL’ye (yıllık +%158, YFt: 2 milyar TL) gerilerken, net risk maliyeti (kur etkisi hariç) 32bp’den 45bp’ye yükseldi. Konsolide SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %19,3 ve %16,1 olarak gerçekleşti. Nötr
    EREGL – EREGL’nin 3Ç sonuçları önceki çeyreklere göre oldukça zayıf, fakat beklentilerin üzerinde açıklandı. EREGL 3Ç’de 2,6 milyar TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi 1,9 milyar TL kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 2,0 milyar TL). FAVÖK ise 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti (piyasa beklentisi: 4,3 milyar TL). Önceki çeyreğe göre Şirketin faaliyet karı %51, net karı ise %61 düşüş gösterdi. Bu düşüşte çelik fiyatlarındaki gerileme ve satış tonajında %12 daralma sonucu kar marjlarının sert şekilde aşağı gelmesi etkili oldu. Ton başına FAVÖK çeyreklik olarak 329 dolardan 124 dolar seviyesine düştü. Bu çeyrekte şirketin ortalama yassı ürün fiyatları %6 düşerken, uzun ürün fiyatları ise %16 ortalama %16 düşüş gösterdi. Aynı dönemde spot çelik fiyatlarının çok daha sert düşüş kaydettiği dikkate alındığında, şirketin ortalama satış fiyatları önümüzdeki çeyrekte de düşüş eğiliminde olmaya devam edecektir. Maliyet tarafında ise ortalama nakit maliyetler ton başına %22 artış gösterdi. Bu tarafta da düşen demir cevheri fiyatlarının EREGL finansallarına henüz yansımadığı gözlendi. Bu resme göre son çeyrek için kar marjlarının baskı altında kalmaya devam etmesini ve 4Ç’nin daha zayıf bir çeyrek olmasını yüksek ihtimal görüyoruz. Zayıf karlılık ve devam eden yatırımlar sonucu EREGL’nin net borç pozisyonunun 12,2 milyar TL’den 16,0 milyar TL’ye yükselmiş olduğunu da not ediyoruz. Her ne kadar çeyreklik sonuç beklentilerin biraz üzerinde açıklansa da, zayıf görünümün devam edeceği düşüncesiyle sonuçlara piyasa tepkisinin kısıtlı olmasını bekliyoruz.
    TKFEN – Tekfen’in 3Ç’de faaliyet karı beklentilerin altında, net karı ise beklentilerin üzerinde açıklandı. Tekfen Holding 3Ç’de 736 mn TL net kar açıkladı, piyasa tahmini 661 mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 530 milyon TL). Net karın beklentilerin biraz üzerinde açıklanmasında 105 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi geliri etkili oldu. Faaliyet karı ise beklentilerin yaklaşık %10 altında gerçekleşirken, bunun nedeni ise inşaat iş kolundaki zayıf performans olarak gözüktü. Gübre iş kolunda bu çeyrekte 690 milyon TL net kar elde edilirken, inşaat iş kolunda ise 279 milyon TL zarar kaydedildi. S.Arabistan’da devam eden projeye ilişkin ilave giderler, inşaat segmenti performansını olumsuz etkiledi. Gübre iş kolunda ise ilk yarının aksine satış tonajı geçen seneye göre büyüme gösterdi. Ortalama fiyatlardaki yükselişin de etkisiyle geçen sene 1,4 milyar TL olan gübre iş kolunun cirosu, bu sene 3Ç döneminde 5,0 milyar TL’ye yükseldi. Maliyetlerdeki artışa ragmen şirket yaklaşık ton başına 100-105 dolar faaliyet karı performansını sürdürdü. Her ne kadar inşaat iş kolunda tekrar zarar kaydedilmesi hayal kırıklığı yaratsa da, son 2 haftada hisse performansı Endeksin gerisinde kalarak bu sonuçları kısmen fiyatlamış olduğunu düşünüyoruz. Sonuçlara bu nedenle kısıtlı piyasa tepkisi oluşmasını tahmin ediyoruz.
    OTKAR – Otokar’ın 3Ç sonuçları beklentilere göre daha zayıf açıklandı. Otokar 3Ç'de 58 milyon TL net kar açıkladı, geçen sene aynı dönemde şirketin net karı 120 milyon TL seviyesindeydi. Açıklanan kar 250 milyon TL olan ortalama piyasa tahmini ve 171 milyon TL olan bizim beklentimize göre daha düşük gerçekleşti. Net kardaki bu düşüşte satış performansının beklentilerin altında kalması ve zırhlı araç satışlarındaki düşüşün kar marjlarını aşağı çekmesi etkili oldu. Ticari araç satışları normal performansına devam ederken, zırhlı araç projelerinde geçiş dönemi yaşayan Otokar’ın bu dönemde teslim ettiği araç sayısı geriledi. Buna paralel olarak brüt kar marjı yaklaşık 6 puan gerilerken, FAVÖK marjı da geçen sene %16 seviyesindeyken bu sene 3Ç’de %2,5 seviyesine kadar düştü. Otokar’ın önümüzdeki dönemde kazanabileceği yeni siparişler ile bu dönemdeki zayıf performansı telafi edebileceğini düşünüyoruz. Nitekim 3Ç sonunda artan stok miktarı ve işletme sermayesi ihtiyacı da şirketin yeni projeler için hazırlık yaptığına işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla zayıf sonuçlara rağmen hissede oluşabilecek düşüşün alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.
    TTRAK – Türk Traktör, 3Ç22'de 534 milyon TL olan konsensüs tahminin (YFe: 530mn TL) üzerinde, 653 milyon TL net kar açıkladı (yıllık bazda %194 artış ve çeyreklik bazda %35 artış). Yıllık bazda traktör hacimlerde büyük bir değişim olmazken traktör dışı ürünlerin satışında ciddi artış yaşandı(yıllık %98). Net satışlar 3Ç22'de bir önceki yıla göre %133 ve bir önceki çeyreğe göre %17 artarak 5,736 milyon TL'ye yükseldi (Piyasa Tahmini: 5,306 milyon TL; YFe: 5,300 milyon TL). Araç başına gelir, Euro bazında, çeyreklik olarak iç pazarda %12 ve ihracat pazarlarında %6 arttı. Brüt kar marjındaki yüzde 1’lik çeyreklik artış sayesinde FAVÖK marjı çeyreklik %1,1, yıllık %2,7 artarak %16,0'a yükseldi. Yükselen marjla, FAVÖK 3Ç22'de 785 milyon TL'lik piyasa beklentisine (YFe: 795 milyon TL) kıyasla, yıllık bazda %179 ve çeyreklik bazda %26 artarak 920 milyon TL'ye yükseldi. Diğer operasyonel gelir/giderler kalemi de yaklaşık olarak 2 puanlık bir iyileşme ile net karı destekledi. Borçluluk tarafında, şirketin net borcu 3Ç22'de 555 milyon TL olarak gerçekleşti ve Net Borç/FAVÖK oranını 0,2x'e (2Ç22'de 0,7x) getirdi. İhracatın payı hacimsel olarak %43 (2Ç22:%37, 3Ç21:%39); TL olarak ise %35 (2Ç22:29%, 3Ç21:29%) olarak gerçekleşti. Şirket, 2022 beklentilerinde de güncellemeye gitti. Güncel beklentilerinde Türkiye traktör pazarındaki beklentisini artırırken, TTRAK iç piyasa satışlarının üst bandınıaşağı yönlü revize etti. İhracat tarafında hafif beklenti artışı mevcutken, Yatırım harcamalarının alt bandında da hafif yukarı yönlü revize gerçekleşti. Piyasanın sonuçlara tepkisinin, beklentilerden iyi gelen finansal sonuçlar ve hafif kötüleşen 2022 beklentileriyle, hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

Yukarı