Şirket Haberleri

27 Ekim 2020 KAP Haberleri

  FROTO – FROTO’nun 3Ç sonuçları beklentilerin üzerinde, yurtiçi ve ihracat satış tahminleri yukarı revize edildi. Ford Otosan 3Ç'de geçen senenin aynı dönemine göre %199 artışla 1358mn TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 1015mn TL’nin %34 üzerinde gerçekleşti (YF tahmin: 1014mn TL). Güçlü faaliyet kar marjının yanı sıra, bu çeyrekte ticari alacaklardan kaydedilen kur farkı gelirleri de net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine yardımcı oldu. FAVÖK 3Ç’de 1435 milyon TL olarak gerçekleşirken, piyasa beklentisinin %8 yukarısında açıklandı. FAVÖK marjı yıllık 200 bp artış kaydederek %10.7 olarak gerçekleşti (piyasa beklentisi %9.8%). Daha yüksek karlılığa sahip olan yurtiçi satışların toplam satışlar içindeki ağırlığının artması şirketin faaliyet kar marjındaki artışın temel sebebidir. 3Ç’de yurtiçi satış adetleri yıllık %346 oranında artarken, ihracat satış adetleri %24 gerilemiştir. Avrupa pazarında ticari araç talebi Eylül ayı ile birlikte tekrar pozitif büyüme yakalamış, Ford’un da Avrupa’da Pazar payı artış trendini devam ettirmiştir. Hem yurtiçi hem de ihracat satışlarındaki iyileşen görünüm sayesinde, şirket yönetimi 2020 beklentilerinde yukarı revizyon yaparak yurtiçi satış tahminlerini 80-90 bin aralığından 95-105 bin adet aralığına (YF tahmin: 90 bin adet), ihracat için ise beklentilerini 230-240 bin aralığından 250-260 bin adet aralığına yükseltmiştir (YF tahnin: 240 bin). Beklentilerden yüksek 3Ç sonuçları ve sene sonu tahminlerdeki yukarı revizyon sonrası piyasa tepkisinin olumlu olmasını tahmin ediyoruz.
  TTRAK – Turk Traktor 'de piyasa beklentilerinin üzerinde 200mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 176mn TL net kar;YF Bekl: 176mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 3Ç19’a göre %799 yukarıdadır ve 3Ç20 rakamının %161 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %65 artarak 1624mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1640mn TL; YF Bekl: 1740mn TL). Şirket’in brüt marjı 2016’dan beri görülmeyen bir seviye olan %22,4’e ulaşarak karlılıktaki artışta en önemli etken olmuştur. FAVÖK rakamı ise 3Ç19'a göre %205 artışla 312mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 270mn TL; YF Bekl: 278mn TL) çeyreksel bazda ise %133 yükseliş göstermiştir. 3Ç20'de şirketin FAVÖK marjı 'ye göre 8.8 puan artış göstererek %19,2 olmuştur. Öte yandan Türk Traktör güçlü operasyonel performansı ve ticari borçlardaki artış sayesinde net nakit pozisyonuna (92mn TL) sahip hale gelmiştir. Şirket’in işletme sermayesi-satışlar oranı ise 3Ç20’de son beş yıl ortalaması olan %17,8’in oldukça altında %6,8 olarak gerçekleşmiştir.
  TOASO – Tofaş’ın 3Ç net karı beklentilere paralel, faaliyet karı beklentilerin altında. Tofaş 3Ç20'de geçen seneye göre %71 artışla 510mn TL net kar açıkladı (Piyasa beklentisi: 522mn TL net kar; YF tahmin: 566mn TL net kar). Net kar piyasa beklentisine yakın gerçekleşirken, FAVÖK ise 773 milyon TL seviyesinde açıklandı ve piyasa ve bizim tahminimizin sırasıyla %15 ve %16 gerisinde kaldı. Döviz kuru artarken şirketin rekabetçi fiyat politikası izlemesi ve Doblo modelinde amortisman döneminin yeniden hesaplanması sonucu ihracat gelirlerindeki düzeltme FAVÖK marjının beklentilere göre bir miktar daha düşük gerçekleşmesine sebep oldu. Şirketin satış gelirleri 3Ç'de yıllık bazda %61 yükselerek 6.9 milyar TL oldu. Yurtiçi satış adetleri yıllık bazda yaklaşık %300 oranında artarken, ihracat adetleri ise %36 geriledi. Şirket yönetimi yurtiçi satışlardaki olumlu trend nedeniyle sene sonu beklentisini 96-102 bin adet aralığından 130-140 bin adet aralığına yükseltti (YF tahmin: 125 bin adet). İhracat tarafındaki beklenti ise kısıtlı değişim sonrası 110-140 bin aralığından 120-140 bin aralığına revize edildi. Şirket ayrıca Egea modelinin makyajlı versiyonunun detaylarını basınla paylaştı ve crossover gövde tipinin de 2021’den itibaren ürün gamına ekleneceğini duyurdu. Makyaj yatırımı ve crossover versiyonlar ile beraber şirketin ihracatı ve yurtiçi pazar payı 2021’de artış potansiyeli taşıyacaktır. Beklentilerin altında faaliyet karına rağmen, şirketin tahminlerindeki yukarı yönlü revizyon bunu bir miktar telefi edeceğinden 3Ç sonuçlarına piyasa tepkisi kısıtlı olabilir.
  YKBNK – Yapı Kredi 3Ç20 konsolide olmayan net karı, bizim tahminimizin (1,63mlrTL) ve piyasa beklentisinin (1,65mlrTL) üzerinde 1,85mlrTL (çeyreklik +%39, yıllık +%90) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %17 özsermaye karlılığına işaret etmektedir (takip ettiğimiz bankalar arasında en yüksek oran). Çeyrekteki pozitif gelişme, artan Tüfe’ye endeksli menkul kıymet getirileri (940mn TL, 2Ç: 820mn TL), kredi mevduat makasındaki artış ve düşen swap maliyetlerine bağlı olarak (258mn TL, 2Ç: 341mn TL), net faiz marjının 5bp artışla %3,81’e yükselmesidir. Böylelikle net faiz gelirleri, tahminimize paralel 4,1mlrTL’ye (çeyreklik +%6, yıllık +%7) ulaştı. Güçlü çeyreklik sonuçlara diğer bir katkı ise menkul kıymetlerdeki kar realizasyonu ve hedge pozisyonları sayesinde 922mnTL’ye ( YFt: 900mnTL, 2Ç: 153mnTL) ulaşan ticari kardan geldi. Artan ekonomik aktiviteyle komisyon gelirleri yıllık %5 yükselirken, faaliyet giderleri %17 arttı. Varlık kalitesi tarafında, donuk alacak sınıflandırmasındaki değişikliklerle azalan donuk alacak girişleriyle %6,1’e (2Ç: %6,7) gerileyen donuk alacak oranına rağmen, sürdürülen muhafazakar provizyon politikasıyla artan karşılık oranlarıyla provizyon giderleri 2,8mlrTL’ye (çeyreklik +%36, yıllık +%46, YFt: 2,9mlrTL) yükseldi ve risk maliyeti de 288bp olarak gerçekleşti (2Ç: 274bp). SYR ve Ana SYR rasyoları %16,7 ve %13,5 seviyelerinde. 2020 yıl sonu tahminlerinde TL kredi büyümesinde yukarı yönlü revizyon yapılarak düşük yirmilerde büyüme beklentisi açıklandı (önceki: yüksek onlular). Pozitif
  ASELS – Aselsan 3Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç20'de şirketin TL3200mn net satış, TL560mn FAVÖK ve TL1028mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL3210mn net satış, TL558mn FAVÖK ve TL1146mn net kar olması yönünde. Aselsan'ın ciro büyümesinin bu çeyrekte de zayıf seyretmesini ve satışların yıllık bazda %6 artmasını bekliyoruz. FAVÖK marjının da proje dağılımı nedeniyle %17.5'e gerilemesini beklerken, net karda ise kur farkı gelirlerinin etkisiyle yıllık %60 artış ile 1 milyar TL civarında sonuç bekliyoruz. 27 Ekim 2020 KAP Haberleri
  BIZIM – Bizim Toptan Satis Magazalari finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç20'de şirketin TL1.364mn net satış, TL61mn FAVÖK ve TL12mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL1.400mn net satış, TL63mn FAVÖK ve TL9mn net kar olması yönünde. Ev dışı tüketimdeki göreli toparlanmayla, bu çeyrekte ana kategori büyümesi %20’yi aşmasını bekliyoruz. Ancak şirketin düşük marjlı şeker ve sigara satışlarındaki düşüş, ciro büyümesini sınırlayabilir. Düşen faiz oranlarıyla birlikte, FAVÖK’te bir miktar gerileme bekliyoruz. Ancak bu etkiler hariç baktığımızda, düzeltilmiş FAVÖK ana kategorilerin satışlardaki payının artmasıyla yıllık bazda %70 oranında artarak 47mn TL seviyesine ulaşabilir. Yönetim yarın saat 11:00’da bir telekonferans düzenleyecek.
  GARAN – Garanti Bankası’nın 3Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç20'de bankanın TL1821mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL1821mn net kar olması yönünde. Garanti Bankası’nın 3Ç’de %12,8 çeyreklik özkaynak karlılığıyla (2Ç: %11,3) 1,8mlrTL net kar açıklamasını bekliyoruz. Çeyreklik net kar büyümesindeki temel sebebin 9A20’deki kredi büyümesi ve artan menkul kıymet getirilerine bağlı olarak çeyreklik %9 artışla 5,8mlrTL’ye ulaşan net faiz gelirleri olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda, 700mnTL’ye yükselen swap maliyetleri (2Ç: 537mnTL) ve artan fonlama maliyetlerine bağlı olarak net faiz marjının çeyreklik 26bp daralmasını bekliyoruz. Diğer bir pozitif etkiyse 942mnTL’ye yükselen diğer gelirlerden gelmektedir (2Ç: 624mnTL). Komisyon gelirlerinde yıllık %11 daralma beklerken faaliyet giderlerinde %18 artış bekliyoruz. 3Ç’de ayrılacağını tahmin ettiğimiz 400mnTL serbest karşılık da dahil provizyon giderlerinin 4,1mlrTL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Serbest karşılıklar düşüldüğünde GARAN 3Ç özsermaye karlılığı bankacılık sektöründe takip ettiğimiz bankalar içinde %15 ile YKBNK’den sonra en yüksek oran olacağını tahmin ediyoruz.
  ITTFH – Şirket sermayesi bugün 100 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 300 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 2.80 TL’ye denk gelmekte.
  KRSTL – Şirket ile Torku arasında 2020 – 2021 dönemlerini kapsayan 70 milyon adet 250 ml kutu ambalajda kola üretimi için fason üretim protokolü anlaşması imzalandı.
  OTKAR – OTKAR 110 milyon dolar tutarında zırhlı araç satışı için ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirket tarafından dün akşam yapılan açıklamada, 4x4 ve 8x8 zırhlı araç satışına yönelik yaklaşık 110 milyon dolar tutarında yeni bir ihracat sözlemesi imzalandığı ve teslimatların 2021 ve 2022 yıllarında yapılmasının beklendiği belirtildi. Şirketin 2Ç20 dönemi itibariyle uzun vadeli sipariş toplamı yaklaşık 240 milyon dolar seviyesindeydi. Yeni sözleşme bu bakiyenin artışında önemli bir katkı sağlayacaktır. Sözleşme büyüklüğü Otokar için 2020 ciro tahminimizin de yaklaşık %28’ine denk gelmektedir. Bizim tahminlerimiz Otokar’ın savunma iş kolunda cirosunun 2019 yılında yakalanan 174 milyon dolar seviyesinden kademeli artış ile 2022 yılında 250 milyon dolar seviyesine yükselmesini öngörmekteydi. Yeni sözleşmeler ile büyüme tahminlerimiz desteklenecektir.
  TUPRS – Fitch TUPRS’ın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu düşürdü. TUPRS tarafından yapılan açıklamada, şirketin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunun Fitch tarafından bir basamak düşürülerek BB- seviyesinden B+ seviyesine çekildiği, görünümün ise negatif olarak korunduğu belirtildi. TUPRS’ın 2Ç20 dönemi itibariyle 11 milyar TL net borcu bulunmakta olup (yaklaşık 1.6 milyar dolar), 2020 yılındaki zayıf karlılık nedeniyle net borç/FAVÖK rasyosu 11x seviyelerine kadar yükselmiştir (2019 sonu: 2.2x). TUPRS’ın finansal borçlarının yaklaşık %60’lık bölümü yabancı para cinsidir. Şirketin yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde 2 milyar TL’ye kadar yurtiçinde TL bazında tahvil arzı için SPK’ya başvurulmasına karar vermişti.
  VESTL – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ile İngiltere’de yerleşik Crosslee PLC şirketi arasında Hostess ve White Knight ticari markaları ve belirli bazı mal varlıklarının satın alınmasına dair Marka ve Belirli Mal Varlıklarının Alım Satımı ve Devir Sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
  Bankacılık Sektörü – Açıklanan son güncellemeyle yurtiçi bankalara kullandırılan bir yıldan uzun vadeli YP krediler ve sendikasyon kredileri de Aktif Rasyo hesaplamasının pay kısmına dahil edildi. Hatırlatmak gerekir ki finansal kurumlara kullandırılan krediler daha önce AR hesaplamasından çıkarılmıştı. Mevduat bankaları için %90 ve katılım bankaları için %70’e düşürülen AR limitlerinin ardından yeni kararla BDDK AR’yi esnetti. Düşen AR limitleri ve artan faiz oranlarıyla BDDK Haftalık Bülten’lerinde kredi hacimlerinde yavaşlama görmekteyiz. Böylece yeni AR hesaplamasının sektör için önemli bir etkisinin olmasını beklemiyoruz.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  MARTI – Ömer Ozan Köksal tarafından 2.38 – 2.53 TL fiyat aralığından 0.88 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0.3’e yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – KAP Haberleri Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51 UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Levent Durusoy Genel Müdür Yrd. levent.durusoy@yf.com.tr +90 (212) 334 98 33 Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen Yrd. vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Araştırma Bölümü Serhan Gök Müdür serhan.gok@yf.com.tr +90 (212) 334 98 39 Erol Gürcan Ekonomist erol.gurcan@yf.com.tr +90 (212) 317 98 47 Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Müdür pervin.bakankus@yf.com.tr +90 (212) 334 98 61 Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46 Bursa +90 (224) 224 47 47 Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24

Yukarı