27.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ADESE: Konya-Köprübaşı’nda yer alan 460 m2 alana sahip mağaza için ilerleyen bir tarihte açılmak üzere kira sözleşmesi imzalanmıştır.
 • AKBNK: SPK, Banka’nın 10 mlr TL ihraç tavanı içinde yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için SPK’ya yaptığı başvuru kabul edilmiştir.
 • DENIZ: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Banka’ya verilen 43.848.180 TL idari para cezası; peşin ödeme indiriminden yararlanmak suretiyle 32.886.135 TL olarak, idari para cezasının iptaline ilişkin tüm yasal haklar saklı kalmak kaydıyla ödenmiştir.
 • ECILC: Şirket’in %25 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya yaptığı başvuru onaylanmıştır.
 • ECZYT: Şirket’in %50 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya yaptığı başvuru onaylanmıştır.
 • EKGYO: İstanbul-Başakşehir’de yapılacak olan yaklaşık 154.492,67 m2 inşaat alanlı ve 281.238,86 m2 rekreasyon alanlı "İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı Ticaret Ve Bölge Parkı İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşi" ihalesi, 10.11.2016 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır. Ayrıca Şirket’in anahtar teslimi "Niğde Emlak Konutları, Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" ihalesi 26.10.2016 tarihinde yapılmış olup ihaleye 16 Şirket katılmış en yüksek teklif 116.222.000 TL olmuştur. Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
 • EPLAS/MZHLD: Güç Yapı A.Ş.' nin 1/2 oranında sahibi olduğu, İzmir-Konak’taki gayrimenkulde bulunan inşaat sahasına dün TMSF tarafından cebri icra yoluyla girilerek gayrımenkulün devir ve teslim işlemi yapılmaya çalışılmıştır. Davaların halen devam etmesi ve muhatabın İzmir Büyükşehir Belediyesi olması ve Belediyenin süreçte yer almıyor olması nedeniyle bu tek taraflı devir ve teslime ilişkin tutanaklara imza atmamış, haklarını yasal yollardan aramaya devam etme kararı almıştır. TMSF'nin Tahliye talebine karşılık " Tahliye talebine karşılık idari işlemin iptali" davasının açıldığı bildirilmiştir.
 • EUKYO: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından gönderilen ihtarname Şirket yönetim kurulu tarafından değerlendirilmektedir.
 • KLNMA: Banka, bedelli sermaye artırımından elde edilmesini planladığı 340 mn TL’lik fonu; mevcut ve potansiyel kredi taleplerinin karşılanabilmesi, faaliyetlerin çeşitlendirilerek artırılmasına devam edilebilmesi ile sermaye yeterlilik rasyosunun BDDK ile uyumlu olarak sürdürülebilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
 • KOZAA/KOZAL/IPEKE: Şirketler daha önce kendilerine tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin olarak yaptıkları başvuru sonucunda; KOZAL 898.447.693 TL vergi cezasını 64.709.933 TL, KOZAA 4.216.338 TL’lik vergi cezasını 981.015 TL, IPEKE ise 6.363.800 TL vergi cezasını 1.438.454 TL olarak ödeyecektir.
 • KRATL: Şirket’e ait İstanbul-Bakırköy Şenlikköy’deki 815 m2 arsa üzerinde konut alanları yapılması için kat irtifakları kurulmuş olup, bağımsız bölümlere ayrılmıştır.
 • MEMSA: Şirketler grubu ile Halkbank arasında imzalanan 22.03.2016 tarihli protokol kapsamında, geri ödeme planının ilk taksiti olan 2.500.000 TL ve 2. Taksiti olan 2.500.000 TL karşılığı toplam 5.000.000 TL tutarlı çekin 1 mn TL’lik kısmı daha ödenmiş ve bu çeklerden kalan kısım 1.5 mn TL olmuştur.
 • METRO: Şirket bağlı ortaklıkları Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ve Metro Altın İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.'nin Manisa, İzmir, Mersin, Konya, Antalya illerinde bulunan maden sahalarının Devlet desteği ile tekrar işlerlik kazandırılması için gerekli başvuru ve çalışmalara bugün itibari ile başlanmıştır.
 • MGROS: Banka, Rabobank ile imzalamaya karar verdiği 170 mn TL’lik kısa vadeli kredinin sözleşmesi taraflarca imzalamıştır.
 • MMCAS: Şirket’in finansal raporlarının solodan konsolideye dönmesi nedeniyle 30.09.2016 tarihli finansal raporların KAP'tan bildirimine ilişkin süre 09 Kasım 2016 olarak değişmiştir.
 • RODRG: Şirket’in daha önce duyurusunu yaptığı Azerbaycan'daki yatırımları ile ilgili Gence ve Sumqayıt şehirlerinde 2 adet bayilik verilmiştir.
 • TSKB: Banka, mevcut 2.5 mlr TL seviyesindeki kayıtlı sermaye tavanını 4.5 mlr TL’ye çıkarma kararı almıştır.
 • UNYEC: "Atıktan Türetilmiş Yakıt ( ATY) Üretim Tesisi Yatırım projesi” "Metal Olmayan Atık ve Hurdaların Yeniden Değerlendirilmesi " kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanlığından (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü), 21.990.000 TL tutarında, Faiz desteği, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ,Vergi İndirimi Oranı ,Sigorta Primi İşveren Hissesi destek unsurlu yatırım teşvik belgesi alınmıştır.
 • UYUM: Şirket, ortaklıktan ayrılma hakkına ilişkin yaptığı ihraç başvurusunun onaylandığını açıklamıştır. Buna göre diğer ortaklara ait 505.649 lot hisse için ortaklıktan çıkarma hakkı fiyatı 3,8971 TL olacak ve sürecin tamamlanması ile beraber Şirket kottan çıkarılacaktır.
 • VAKBN: Banka 187.7 mn TL nominal değerli 128 gün vadeli bononun nitelikli yatırımcılara ihracı itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Bugün BIZIM (YF Beklenti ve Piyasa Konsensus: 4 mn TL kâr) , TTRAK (YF Beklenti: 59 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 58 mn TL kâr) ve FROTO (YF Beklenti: 117 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 169 mn TL kâr) 3Ç16 finansallarının açıklanması bekleniyor. Açıklanan önemli 3Ç16 Finansalları
 • ANHYT: 3Ç16: 44 mn TL kâr 9A16: 130,2 mn TL kâr (YF Beklenti: 42 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 41 mn TL kâr / 3Ç15: 34 mn TL kâr, 2Ç16: 45 mn TL kâr, 9A15: 117,5 TL kâr) YF Araştırma Yorum: Anadolu Hayat’ın 3. Çeyrek sonuçlarını olumlu olarak yorumluyoruz ve 6,9TL hedef fiyat ile Endeks Üzeri tavsiyemizi sürdürüyoruz.
 • ANSGR: 3Ç16: 14 mn TL kâr 9A16: 60,2 mn TL kâr (Piyasa Konsensus: 17 mn TL kâr / 3Ç15: 7 mn TL kâr, 2Ç16: 44 mn TL kâr, 9A15: 43,1 TL kâr)
 • AVISA: 3Ç16: 16 mn TL kâr 9A16: 52,1 mn TL kâr (YF Beklenti: 22 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 28 mn TL kâr / 3Ç15: 19 mn TL kâr, 2Ç16: 19 mn TL kâr, 9A15: 40,4 TL kâr) YF Araştırma Yorum: Sonuçların hisse performansına etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.
 • ISGYO: 3Ç16: 22 mn TL kâr 9A16: 129 mn TL kâr (YF Beklenti: 16 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 23 mn TL kâr / 3Ç15: 169 mn TL kâr, 2Ç16: 57 mn TL kâr, 9A15: 197 TL kâr) YF Araştırma Yorum: Fiyatlama etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
Yukarı