Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  FROTO – Şirket yeni yatırım programına yönelik aldığı teşvik paketinin detaylarını açıkladı. Buna göre şirketin 2026’ya kadar yapacağı 20,5 milyar TL yatırım için sağlanan teşvikler arasında için kurumlar vergisi indirimi (yatırım harcamalarının %100’üne kadar), KDV ve gümrük vergisi istisnaları, çalışanlar için sosyal güvenlik ve gelir vergisi desteği ve enerji teşvikleri yer alıyor. En önemli madde kurumlar vergisi indiriminin yatırım harcamalarının %100’üne kadar olacak olması olup, uzun dönem boyunca şirketin vergi oranını sıfıra yakın tutacaktır. Ayrıca yatırım harcamaları yapıldıkça şirket önden vergi geliri kaydetmeyi de seçebilir.
  CIMSA – Çimsa, 2 çimento fabrikası, bir çimento öğütme ve 7 hazır beton tesisinin Çimko Çimento'ya devrine ilişkin Varlık Satış Sözleşmesi imzaladı. Detayına bakarsak, Şirket aktifinde / mülkiyetinde bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 127 milyon USD karşılığı Türk Lirası bedelle Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrine ilişkin 24.09.2021 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalandığı bildiriliyor. İşlemden dolayı ayrılma hakkının doğmayacağını belirtelim.
  CEMTS – Şirket, Yatırım Teşvik Belgesinin süresinin uzatılmasına dair yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı ve teşvik belgesinin 21.03.2023’e kadar uzatıldığını bildirdi.
  SAYAS – Şirket daha önce açıkladığı GRI Renewable Industries ile ilişkisine istinaden, 60,000 Euro tutarındaki deneme siparişinin ardından 0.24 milyon Euro tutarında yeni sipariş alındığı bildirildi. Söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının %1.6’sına karşılık gelmekte.
  AYDEM – Uşak Rüzgar Enerji Santralinde gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artışı projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "ÇED Olumlu" kararı alındığını bildirdi. Uşak Rüzgar Enerji Santrali (RES), EPDK tarafından uygun görülen 52,8 MW'lık elektriksel kapasite artışı yükümlülüklerini tamamlayarak lisans gücünün 114,30 MWe/114,30 MWm olarak derç edilmesine hak kazanmıştır.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ARCLK – Pay geri alım programı çerçevesinde 31,812 TL ortalama fiyat ile 1.651.004,- adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %3.827’ye yükseldi.
  KCHOL – Pay geri alım programı çerçevesinde 21,56 – 21,60 TL fiyat aralığından 200.000,- adet pay alımı yaptığını bildirdi.
  YUNSA – Burak Sözübir tarafından 13.24 – 15.10 TL fiyat aralığından 0.67 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7.72’ye yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  PENTA – Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, PENTA payında 27/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/10/2021'dir.
  YEOTK, ISKPL – Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ISKPL.E ve YEOTK.E paylarında 27/09/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/10/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –


Yukarı