27.09.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AGYO: Atakule AVM'nin eski müellifi tarafından Şirket aleyhine Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2015/328 E. sayılı dosyasında ikame edilen davada, dosya Mahkemece 05.08.2016 tarihinde bilirkişiye teslim edilmiş olup, bilirkişi raporu ve 25.10.2016 tarihli duruşma beklenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
 • AKBNK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankaya, yargı yolu açık olmak üzere 116.254.138 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu ceza, idari para cezasının iptaline ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6.ncı maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.
 • ATEKS: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından Şirket’e gönderilen yazı ile Şirket’in maliki bulunduğu Bakırköy-Osmaniye’de bulunan 51.383 m2 alanlı taşınmazın tamamının pazarlık (uzlaşma) sureti ile satın alınmasının düşünüldüğü ve 15 gün içinde Kamulaştırma Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi istenilmişti. Şirket tarafından gerekli müracaatlar yapılmış olup, görüşmeler devam etmektedir.
 • AYES: Şirket’in Kocaeli Dilovası Fabrika Şubesine 1.599.000 EURO bedelli Ful Otomatik Çelik Hasır Punto Kaynak Makinesinin Merkezi Almanya'da bulunan Eurobend Gmbh şirketinden alımının gerçekleştirilmesi bağlamında Ak Finansal Kiralama A.Ş. ile, 1.599.000 EURO karşılığı bedelin Türk Lirası Cinsinden ödenmesi ve 60 ay vadeli olması konusunda sözleşme imzalanmıştır.
 • BJKAS/GSRAY/FENER/TSPOR: Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fenerbahçe Futbol A.Ş., Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin Borsa’nın 26/09/2016 tarihli kararı ile yakından takip edilmeye devam edilmelerine karar verilmiştir.
 • EKGYO: Şirket projelerinden Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş." taahhüdü altında bulunan, İstanbul Şişli Ayazağa 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinde (Maslak 1453 Projesi) Bloklar ile Bu Bloklara Ait Altyapı İşlerinin Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup "Kısmi Geçici Kabul Tutanağı" 26.09.2016 tarihinde onaylanmıştır.
 • FLAP: Şirket, Ekim 2016 Nisan 2017 döneminde yapılması planlanan Tarım Çalışma Grubu Toplantısı, Mali İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı, TND 31. Bilimsel Kongresi, TİGED 2017 ve 12. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi organizasyonlarını yerine getirme görevini üstlenmiştir.
 • GARAN: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun 23 Eylül 2016 tarihinde yatırım yapılabilir seviyenin altına indirilmesine paralel olarak, T. Garanti Bankası A.Ş. dahil 17 Türk Bankası'nın kredi derecelendirme notları 26 Eylül 2016 tarihinde güncellenmiştir. Uzun vadeli TL mevduat notu 1 kademe, uzun vadeli YP mevduat notu ise 2 kademe aşağı güncellendi.
 • GOZDE: Şirket bağlı ortaklıklarından Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının Klöckner Pentaplast Group tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir.
 • GSDHO: Şirket’in Hollanda'da kuruluş aşamasında olan bağlı ortaklığının Malta'da bu amaçla kurulacak iştiraki adına, Japonya'da inşa edilecek 63.000 DWT taşıma kapasiteli bir adet kuru yük gemisi alımı için sözleşme müzakereleri yürütülmesine karar verilmiştir.
 • HURGZ: Borsa Kotasyon Yönergesi'nin Yıldız Pazar ile Ana Pazar arasında geçişleri düzenleyen 33. maddesi ve Borsa’nın 20/09/2016 tarihli duyurusu çerçevesinde, BIST 100 Endeksine dahil edilecek olan ve halihazırda Ana Pazar'da işlem görmekte olan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. payları Borsa’nın 26/09/2016 tarihli onayı ile 03/10/2016 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır.
 • KERVN: Şirket aktifinde yer alan Kervansaray Kundu Oteli, ülkemizde yaşanan siyasi gelişmelerden turizm sektörünün olumsuz etkilenmesi sonucu verimsiz bir yaz sezonu geçirilmesi, yaz sezonunun sonuna gelinmesi ve yeterli doluluk oranının sağlanamaması nedeniyle söz konusu otelimiz aynı bantta 2 km yakınındaki diğer Kervansaray Lara Oteline misafirlerimizin kaydırılması suretiyle 01.08.2016 - 31.03.2017 tarihleri arasında hizmete kapatılmıştır. Kervansaray Kundu Oteli mevsimlik bir otel olup ağırlıklı olarak yaz sezonunda hizmet vermektedir. Otel 2017 yaz sezonunda yeniden faaliyetlerine devam edecektir.
 • OLMIP: Şirket’in sahibi bulunduğu, maddi duran varlıklarda yer alan, Antalya-Döşemealtı’nda yer alan "2 katlı fabrika binası ve arsası"nın satılması için görüşmeler devam etmektedir.
 • SAYAS: Plaka Mobilya, Yükseliş Nakil Araçları Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi düzenlenen teklif çağrısı sonucunda "YÜKSELİŞ HOME BORNOVA" projesinin oda kapıları, banyo kapıları, mutfak gövde ve ekipmanları, banyo dolapları, süpürgelik ve vestiyerlerinin imalat ve montaj işlerini yüklenmiş ve 27/9/2016 tarihi itibariyle sözleşme imzalanmış bulunmaktadır. Birim fiyatlı olarak yapılan sözleşme kapsamında toplam hakedişin 672.547 Türk Lirası olarak gerçekleşmesi, üretim ve montajların 2016 Aralık ayı sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir.
 • SEKFK: JCR Eurasia Rating, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısını gözden geçirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)',Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise ‘BBB-' olarak teyit etti.Uzun Vadeli Ulusal Notu'na ilişkin görünümü ‘Pozitif' olarak revize etti.
 • TMSN: Hedef Finansal Hizmetler A.Ş, 1 mn lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya kayıt başvurusunda bulunmuştur.
 • TRNSK: Star Holding A.Ş’nin Transtürk Holding A.Ş payları ile ilgili olarak 800 bin adet hisse cari hesap borcuna karşılık Faruk Emir Süren hesabına virman yapılmıştır.
 • UYUM: Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) 12/11/2014 tarihli ve II-27.2 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" kapsamında Kurula ve Borsa’ya başvuru yapan Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsa’nın 26/09/2016 tarihli onayıyla, Şirketin hakim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması şartıyla, MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen; ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsa tarafından öğrenildiğinde (KAP'ta duyurulması ve/veya belgenin Borsa’ya ulaştırılması sonucunda) Şirket’in işlem sırası kapatılacak, Şirket payları, işlem sırası kapatıldığında mevcut bulunduğu BIST endeksleri kapsamından çıkarılacak, MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren, Şirket payları Borsa kotundan çıkarılacaktır.
 • VAKBN: Banka, dış ticaretin finansmanı amacı ile kullanılmak üzere, ING Bank NV London Branch ve National Bank of Abu Dhabi'nin koordinatör olarak yer aldığı, 224,5 milyon ABD Doları ve 544 milyon Avro tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzalanmıştır.
Yukarı