Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKBNK – Akbank 2Ç23 konsolide olmayan net karı bizim tahminimiz (17,1 milyar TL) ve piyasa beklentisinin (17,2 milyar TL) üzerinde 20,3 milyar TL (çeyreklik +%90, yıllık +%55) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %50,3 (1Ç23: %27,9) özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Tahminlerimizdeki sapmanın temel sebebi 17 milyar TL tahminimizin üzerinde 20,2 milyar TL (çeyreklik +%258) seviyesinde gerçekleşen ticari kardı. 11,9 milyar TL’ye (YFt: 11,8 milyar TL, 1Ç: 9,8 milyar TL) yükselen TÜFE’ye endeksli gelirlere rağmen, net faiz gelirleri daralan TL kredi mevduat makasıyla 10 milyar TL’ye (çeyreklik -%23, yıllık -%38, YFt: 11 milyar TL) geriledi ve net faiz gelirlerindeki gerilemeye paralel olarak net faiz marjı 1Ç’deki %5 seviyesinden %3,8 seviyesine geriledi. Komisyon gelirleri yıllık %163 artışla 6 milyar TL’ye (YFt: 5,5 milyar TL) yükselirken faaliyet giderleri %149 artış ile 9,5 milyar TL’ye (YFt: 10,5 milyar TL) yükseldi ve böylelikle gider/gelir oranı %26,4 olarak gerçekleşti (1Ç: %40,3). Varlık kalitesi tarafında, güçlü tahsilatlar sayesinde donuk alacak oranı %2,5’ten %2,1’e geriledi. Provizyon giderleri çeyreklik %33 artışla 4,4 milyar TL’ye (yıllık +%12, YFt: 5 milyar TL) yükselirken, net risk maliyeti (kur etkisi hariç) 105bp olarak gerçekleşti. SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %17,1 ve %14,9 olarak gerçekleşti. Ayrıca Banka yönetimi, ücret komisyon gelirlerinde artış potansiyeliyle 2023 yılı özkaynak karlılığında yukarı yönlü risklerin olabileceğinin altını çizdi. Pozitif
  TAVHL – TAVHL, 2Ç23'te bizim ve piyasa tahmini olan 1,1 milyar TL'nin altında 887 milyon TL (37,8 milyon Euro) net kar açıkladı (yıllık bazda +%41 artışla), Finansman ve vergi giderlerindeki artış, bu çeyrekte tahminlerimizden sapmamızın ana
  nedeni oldu. Şirket, çeyrekte –378 milyon TL vergi gideri (-140 milyon TL ertelenmiş vergi gideri) açıklarken, efektif vergi oranı %28,6 oldu. TAVHL'nin konsolide gelirleri, uluslararası hava trafiğinde devam eden toparlanma ve hizmet şirketlerinin güçlü performansı sayesinde yıllık %62 artarak 6,9 milyar TL'ye (309 milyon Euro) yükseldi (Piyasa tahmini: 7,36 milyar TL; YFt: 7,28 milyar TL). 2Ç23'te TAVHL yolcu sayısı bir önceki yıla göre %27 artarak 25,1 milyona ulaşırken, dış hat yolcu sayısındaki yıllık %32 artış yıllık bazdaki toplam artışta ana etken oldu. Buna göre 6A23 dönemindeki toplam yolcu sayısı 6A22 döneminin %32 üzerinde ve 6A19 döneminin ise %3 üzerinde gerçekleşti. Ayrıca Almatı Havalimanı’nın Uluslararası hava trafiği, Uluslararası kargo trafiğindeki yıllık %49,8'lik artış sayesinde 2Ç23'te %27 arttı. Hizmet şirketlerinin gelirleri bir önceki yıla göre %28 artarak 143,1 milyon Euro'ya ulaşırken, hizmet gelirlerinin konsolide gelir içindeki payı 2Ç23'te %46 oldu (2Ç22'de %42,6).FAVÖK, 2,4 milyar TL (YFt: 2,3 milyar TL) olan piyasa beklentisine karşın, bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 artarak 2Ç23’te 2,3 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK marjı bir önceki yıla göre -360 baz puan daralarak %33,6 oldu. Avro bazında FAVÖK bir önceki yıla göre 2Ç23’te %7 artış gösterirken ve 6A23 döneminde artış %14 seviyesinde gerçekleşti. 6A23'te Almatı Havalimanı’nın TAVHL'nin toplam FAVÖK'ündeki payı %29 oldu. TAVHL'nin net borcu 2Ç23'te 35,5 milyar TL'ye ulaştı (1Ç23'te 23,15 milyar TL'den). Buna bağlı olarak Net Borç/son 12 ay FAVÖK oranı 5,2’ye yükseldi (1Ç23'te 3,8x). Geçmiş yıla kıyasla daha yüksek yatırım harcamaları (2Ç23'te 67 milyon Euro çeyreklik nakit yatırım, Ankara Esenboğa Havalimanı için 119 milyon Euro tutarında yapılan ön ödeme) net borçtaki artışın ana nedenleriydi. 2Ç sonuçlarının ardından şirket, 2023 beklentilerini değiştirmedi. Hatırlandığı üzere, Şirket 2023 yılı beklentileri; 1230-1290mn Avro konsolide satış geliri, toplam 81-91 milyon yolcu (dış hat yolcu için 52-59 milyon), 5-6 Net Borç/FAVÖK ve 220-260mn Avro yatırımdan oluşmaktadır. Piyasanın sonuçlara tepkisinin bugün nötr olmasını bekliyoruz.
  TOASO – TOASO 2Ç23 sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. TOASO, 2Ç23'te 4,9 milyar TL net kar açıkladı (geçen yılın aynı dönemine göre %163 ve çeyreklik olarak +%103 artış), piyasa beklentisi 3,6 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Güçlü sonuçların başlıca nedeni, beklenenden daha iyi olan brüt kar marjı ve bu çeyrekte kaydedilen kur farkı gelirleri olmuştur. 2. Çeyrek FAVÖK rakamı 4,4 milyar TL olarak açıklanırken, bu da 3,7 milyar TL olan piyasa beklentisinin %17 üzerinde gerçekleşti. İç pazardaki daha iyi fiyatlandırma sayesinde FAVÖK marjı bu çeyrekte %18,7’e yükseldi (piyasa tahmini %16,5). Yurtiçi satışlarda ortalama fiyatların çeyreklik olarak döviz bazında yaklaşık %7 arttığını ve son 12 aylık dönemde +%23 civarında yükseldiğini hesaplıyoruz. 2023 Otomotiv Pazarı tahmini 1,0 milyon adet seviyesine revize edildi. Şirketin yurt içi satış hacmi ilk yarıda %66 artarken, ihracatı yıllık bazda %53 düştü. Üretim hacmi 1Y23'te yıllık bazda %4 arttı ve üretimin %78'i, geçen yılın aynı dönemindeki %51'ine kıyasla iç pazara gitti. Yönetim, Türkiye pazarı için görünümü, hafif araç satışları için tüm zamanların en yüksek seviyesi olacak olan 1 milyon adet seviyesine yükseltti (önceki tahmin: 0,9 milyon adet). Buna göre TOASO için yurt içi satış beklentisi de 175-190K aralığından 190-200K aralığına revize edildi. İhracat (70-80K adet) ve üretim (235-255K adet) için beklentiler ise sabit tutuldu. Yönetim ayrıca bu yıl için vergi öncesi kar marj beklentisini >%12'den >%14'e yükseltti (1Y'23'te %19,7 olarak gerçekleşti). TOASO bir yıl önceki 1,8 milyar TL net borç pozisyonuna kıyasla bu çeyrekte 9,1 milyar TL net nakit pozisyonu açıkladı. Güçlü nakit üretimi, sermaye harcamalarında bir artış yaşanması durumunda bile önümüzdeki dönemde temettü ödeme kapasitesini destekleyecektir. 2023 karından Tofaş’ın hisse başına yaklaşık 20,0 TL temettü ödeyebileceğini tahmin ediyoruz ve bu da %7,7 temettü getirisi potansiyeline işaret ediyor. 27 Temmuz 2023 KAP Haberleri
  OTKAR – Otokar’ın 2Ç sonuçları beklentilere paralel. Otokar 2Ç'de 281 mn TL net kar açıkladı, geçen sene aynı dönemde şirketin net karı 342 mn TL seviyesindeydi. Bu çeyrekte piyasa beklentisi 302mn TL net kar açıklanması yönündeydi. Yılın ilk 6 ayında özellikle zırhlı araç satış hacminin yavaşlaması nedeniyle, marjlar önceki yıllara göre daha düşük kaldı; artan işletme sermayesi ve net borç pozisyonu nedeniyle finansal giderlerin de artması net karı baskıladı. Şirketin önümüzdeki çeyreklerde daha güçlü satış ve potansiyel olarak daha güçlü karlar elde edebileceğini ve bunda askeri araç teslimatlarındaki artışın yanı sıra döviz kurlarındaki hareketin de etkisi olacağını değerlendiriyoruz. 2Ç sonuçları özelinde piyasa tepkisinin nötr olmasını bekleriz.
  GARAN – Garanti Bankası’nın 2Ç23 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç23'te bankanın 15,8 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi 15,9 milyar TL net kar olması yönünde. Net kar tahminimiz %34 çeyreklik özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Daralan TL kredi-mevduat makasıyla net faiz gelirleri 15,4 milyar TL’ye (çeyreklik -%6, yıllık -%2) gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Tahminlerimize göre, 213 milyon TL (1Ç: 717 milyon TL) swap maliyetleri ve artan kambiyo karları etkisiyle 8,3 milyar TL (1Ç: 4,2 milyar TL) net ticari kar açıklanmasını bekliyoruz. Provizyon giderlerininse çeyreklik %16 daralmayla 8,2 milyar TL olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Faaliyet giderlerinde yıllık %122 artış beklerken komisyon gelirlerinden %102 artış tahmin ediyoruz.
  GWIND – Galata Wind, yurtiçinde faaliyet gösteren bir şirket ile 3 milyon Dolar tutarında sipariş alındığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %6,8’ine karşılık gelmekte.
  SDTTR – SDT Uzay ve Savunma TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ile yaklaşık 20 milyon Dolar tutarında iş sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının %107’sine karşılık gelmekte.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  AHGAZ – Ahlatcı Doğalgaz pay geri alım programı çerçevesinde 11,90 TL fiyattan 100 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,42’ye yükseldiğini bildirdi.
  CANTE – Odaş Elektrik tarafından 15,90-17,72 TL fiyat aralığından 41 milyon adet pay satışı yapılırken, Çan2 Termik sermayesindeki payı %56,39’a geriledi. (Önceki: 61,52) Söz konusu satıştan elde edilecek tutar ODAS tarafından CANTE’ye sermaye avansı olarak verilecek.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  ATAKP – Atakey Patates Gıda Sanayi payları 27 Temmuz itibariyle 39,50 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  KLSER – Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi payları 27 Temmuz itibariyle 25,00 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  FZLGY – Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları 28 Temmuz itibariyle 8,90 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  OYAYO – VBTS kapsamında OYAYO payı 27/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
  EDIP – VBTS kapsamında EDIP payı 27/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler –

  KAP Haberleri

Yukarı