Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ALARK: Holding bugün seans öncesi hisse başı brüt 0.27 TL nakit temettü dağıtacaktır.
  • BIMAS: Yönetim Kurulu'nun 8 Mayıs 2018 tarihinde başlattığı ve aynı gün kamuya açıklanan pay geri alım programı kapsamında, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal) ve geri alım için ayrılacak fonun en fazla 150.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmişti.Yönetim Kurulu, 26 Haziran 2018 tarihinde aldığı karara istinaden ilgili pay geri alım programındaki pay alım limitlerini revize etmiştir. Buna göre, 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal) olarak belirlenen alıma konu edilecek pay sayısının 3.000.000 adete (3.000.000 TL nominal) ve 150.000.000 TL olarak belirlenen geri alım için ayrılacak azami fonun 225.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. YF Araştırma Yorum: Haber etkisinin hisse senedi üzerinde sınırlı olmasını bekliyoruz.
  • BUCIM: Şirket bugün seans öncesi hisse başı brüt 0.17 TL nakit temettü dağıtacaktır.
  • ENKAI: ENKA İnşaat 5 milyon adetlik geri alım programını tamamladı. Şirketin 11 Haziran’da açıklamış olduğu en son geri alım programı, dün yapılan alımlar ile tamamlandı. Enka 2016 yılından bu yana yaptığı alımlar ile toplam sermayesinin %0.7’sini piyasadan satın almış durumdadır.
  • GEREL: Şirket tahsisli ve bedelsiz sermaye artışının beraber yapılması için 17.05.2018 tarihinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Ancak tahsisli ve bedelsiz sermaye artışının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle 18.06.2018 tarihinde ek süre talebi ile SPK'ya tekrar başvurulmuştur. Buna istinaden SPK tarafından bugün tebliğ edilen 22.06.2018 tarihli yazısı ile başvuru konusunun henüz kesinleştirilmemiş olması dikkate alınarak ilgili başvuru işlemden kaldırılmıştır. Bu nedenle, 50 mn TL olan sermayenin %86 oranında (43 mn TL) bedelsiz şeklinde arttırılmasına, %14 oranında (7mn TL) ise kar payı şeklinde dağıtılması için tekrar başvuruda bulunmuştur.
  • HURGZ: Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Hollanda'da mukim Hürriyet Invest B.V.'nin ve Hürriyet Invest B.V'nin sermayesinde %97,29 oranında pay sahibi olduğu Jersey'de mukim Trader Media East Ltd.'nin ("TME") ve/veya TME'nin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarının ve/veya bunların bünyesinde faaliyet gösteren iş kollarının, tamamen satışı veya bunlara stratejik ortak/ortaklar bulunması konusunda çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir. Bu hususta çalışmalara başlanılmış olması, sürecin satış ve/veya stratejik ortak/ortaklar bulunması ile sonuçlanacağı anlamına gelmemektir. Süreç herhangi bir sonuç elde edilmeden de bitebilir.
  • MIPAZ: Şirket'in sahibi bulunduğu İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 500 Ada, 1 Parsel no'da kayıtlı bulunan (152, 160, 162, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 364, 375, 376, 377, 400, 401, 14, 15, 16) numaralı 6.067 m2 brüt ve 5.888 m2 net alana sahip 19 adet bağımsız bölüm niteliğindeki gayrimenkulleri 9.300.000 Türk Lirası peşin 1.500.000 Türk Liralık kısmı, herbiri 150.000 Türk Lirası tutarında 10 adet çek alınmak suretiyle, Temmuz 2018'den itibaren aylık 10 eşit taksit ile ödenmesi koşuluyla toplam Kdv dahil 10.800.000 Türk Lirası tutar ile Kemal ÖZ' e satılmasına karar verilmiştir.

Borsa İstanbul:


Yukarı