27.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ANELE: Katar Devletinde mukim iştirakimiz ANEL MEP Maintenance and Operations LLC, tarafından Doha Metrosuna bağlı Red Line South Elevated and At Grade Projesi kapsamında imzalanan 65,500,000 USD tutarındaki koşullu ön anlaşma 237,130,442.00 USD büyüklüğündeki Red Line South Underground (Metro) Projesine ilave olarak alınmıştır. Yapılan anlaşmalar sonucunda Doha Metrosu kapsamındaki toplam proje büyüklüğü 302,630,442.00 USD seviyesine ulaşmıştır.
 • DAGHL: 23 Haziran tarihinde Koç Yapı Pazarlama ve Tic. A.Ş, 1,29 – 1,30 TL fiyattan 11.562 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • ENKAI: Tara Holding, 4,11-4,16 TL fiyattan 900 bin lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • FLAP: SPK’nın haftalık bülteninde yer alan habere göre işlem tahtasında gerçekleşen işlemler nedeniyle bazı yatırımcılar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve 2 yıl işlem yasağı getirilmesine karar verilmiştir.
 • GEREL: 23 Haziran tarihinde Yüksel Kardeş, 1,67 – 1,74 TL fiyat aralığından 990 bin lot satış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • HALKB: Visa Europe Ltd.’nin Visa Inc.’e satışına ilişkin işlem ile ilgili olarak Banka’ya 22.8 milyon Euro nakit ödeme gerçekleştirildiği açıklanmıştır.
 • ICBCT: Banka’nın 29/04/2016 tarihi itibariyle tahsili gecikmiş bakiye toplamı 8.858.397 TL tutarındaki bireysel kredi ve kredi kartı alacakları toplam 800.000 TL bedelle Final Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 29/04/2016 tarihi itibariyle tahsili gecikmiş bakiye toplamı 45.596.182 TL tutarındaki kurumsal ve ticari kredi alacakları toplam 575.500 TL bedelle Mega Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
 • KRDMA/KRDMD: Özlem Yolbulan, Mehmet Kılıçkale’den borsa dışı virman yoluyla 1,45 TL fiyattan 144.664 lot KRDMA ve 1,32 TL fiyattan 272.495 lot KRDMD edindiğini açıklamıştır.
 • KUYAS: Şirket, İyison – Çimen Apartmanı Kadıköy Projesi için, Büyük Artı İnşaat Mimarlık Dekorasyon Mobilya San. Tic. A.Ş. ile 23.06.2016 tarihinde Adi İş Ortaklık Sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu inşaat projesi toplam 8.258 m2 inşaat alanında gerçekleştirilecek olup, 60 adet daireden oluşmaktadır. Kat Maliklerine teslim edilecek 43 daire dışında 17 adet daire Adi İş Ortaklığı tarafından satışa sunulacaktır. Ayrıca Demet Apartmanı Kadıköy Projesi için, Büyük Artı İnşaat Mimarlık Dekorasyon Mobilya San. Tic. A.Ş. ile 23.06.2016 tarihinde Adi İş Ortaklık Sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu inşaat projesi toplam 13.857 m2 inşaat alanında gerçekleştirilecek olup, 33 adet daire ve 2 adet mağazadan oluşmaktadır. Kat Maliklerine teslim edilecek 26 daire ve 2 mağaza dışında, 7 adet daire Adi İş Ortaklığı tarafından satışa sunulacaktır.
 • MRDIN: Şirket’in iki numaralı klinker fırınının, klinker stok seviyesinin yüksekliği ve pazar koşulları göz önüne alınarak 25 Haziran 2016 tarihinden itibaren 60 gün durdurulmasının ve 60 gün sonra konunun pazar koşullarına göre tekrar gündeme alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Çimento üretim ve satış faaliyetleri devam edecektir. Şirket’in hisse başı brüt 0,370575 TL (net 0,314989 TL) nakit temettü dağıtma işlemi bugün gerçekleşecektir.
 • PETKM: Şirket’in hisse başı brüt 0,315 TL (net 0,26775 TL) nakit temettü dağıtma işlemi bugün gerçekleşecektir.
 • PINSU: Şirket’in bedelli sermaye artırımı sonucu satılmayan pay miktarı 151.359 lot olup, 28-29 Haziran tarihlerinde 1 TL’den düşük fiyat olmamak kaydıyla satışı birincil piyasada gerçekleştirilecektir.
 • PRZMA: 23 Haziran tarihinde Metin Kuru, 1,65 TL fiyattan 181.093 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • SKBNK: Banka’nın takipteki krediler portföyünün 228.880.293 TL tutarındaki bölümü, 8.650.000 TL bedel karşılığında Hedef Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
 • SNGYO: Şirket, İzmir-Çiğli ilçesinde yer alan parseller veya bu parseller yerine kaim olacak gayrimenkuller veya hakların Şirket portföyüne alımı için, bu ‘'Haklar'' ı uhdesinde barındıran SS Yeni Foça Asmadere Konut Yapı Kooperatifi ve üyeleri ile belli şartların gerçekleşmesi koşulu ile belirlenen yol haritası üzerinden işlemlere başlanmasına, ayrıca kurucu üye olarak 96.000 TL asgari sermaye ile yeni kurulan SS Modern Bursa Yapı Kooperatifine 954 pay karşılığında, 95.400 TL sermaye ile kurucu üye olarak iştirak edilmesine karar verilmiştir. Şirket ana hissedarı Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş 15.464.000 Adet C Grubu hissesini Ömer Faruk Çelik'e; Ömer Faruk Çelik ise elinde bulundurduğu yönetime aday gösterme imtiyazına sahip B Grubu 15.464.000 adet hissesini Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş' ye devir etmiştir.
 • TEKTU: Şirket, Mehmet Ali Yılmaz’a tahsisli yapacağı sermaye artırımından elde edeceği 65 milyon TL’lik fonun kısa vadeli borç ödemesi, Çeşme’deki otelin inşaatı ve yeni yatırım imkanlarının değerlendirilmesi şeklinde kullanılacağını açıklamıştır.
 • THYAO: Şirket’in 2016 yılı filo planı dahilinde halihazırda yer alan 1 adet B777-300ER uçağının TSAVO Aircraft Financing LLC firmasından 4 yıllığına kiralanması gerçekleştirilmiştir.
 • TMPOL: Ali Çetin Şener, 8,40 TL fiyattan 690.000 lot hisseyi virman yolu ile devretmiştir.
 • TMSN: Şirket’in Patentes Talgo S.L.U. firması ile ortak proje, ortak girişim ve/veya teknoloji transferi yapılmasına ilişkin imzalamış olduğu niyet mektubu sona ermiş olup, raylı sistemler pazarına yönelik çalışmaları devam edeceği açıklanmıştır.
 • ULKER: Suudi Arabistan'da mukim Food Manufacturers' Company ("FMC") şirketinin %55 hissesine sahip olan Sabourne Investments Ltd. şirketinde bulunan %100 oranındaki Yıldız Holding A.Ş. paylarının 50 milyon ABD Doları karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.
 • VIAGO: Şirket’İn portföyünde yer alan Viaport Asia'da mevcut yapılara ilave olarak inşa edilmekte olan C Blok'un inşaatı tamamlanmıştır. Toplam 23.689 m2 kiralanabilir alana sahip bu blok %92 oranında kiralanmış olup, faaliyete geçmiştir. Viaport Marina'da mevcut yapılara ilave olarak inşa edilmekte olan dünyanın iklim temalı ilk akvaryumu "Viasea Akvaryum" tamamlanarak faaliyete geçmiştir.
 • SPK Haftalık Bülteni’nde SODA,GENTS,VAKFN,SISE ve TRKCM’nin bedelsiz pay olarak dağıtılacak temettü başvurusunun, SISE, SANKO ve ANHYT’nin ise bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvurularının kabul edildiği açıklanmıştır. (http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2016&sayi=20&submenuheader=null)
Yukarı