Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    BIMAS – J.P. Morgan Investment Man. Tarafından 55.20 TL fiyattan 1.38 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5.18’e yükseldi.
    TTRAK – Türk Traktor 1Ç20'de piyasa beklentilerinin üzerinde 84mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 77mn TL net kar;YF Bekl: 83mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 1Ç19ye göre %1008 yukarıdadır ve 4Ç19 rakamının %23 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 1Ç20'de yıllık bazda %46 artarak 1191mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1179mn TL; YF Bekl: 1161mn TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç20'de 1Ç19ne göre %185 artışla 145mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 142mn TL; YF Bekl: 142mn TL) çeyreksel bazda ise %13 yükseliş göstermiştir. 1Ç20'de şirketin FAVÖK marjı 1Ç19'ye göre 5.9 puan artış göstererek %12.1 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 395mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 0.8x oldu. 1Ç20 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Türk Traktör yönetimi 2020 yılı için beklentilerinde Kovid-19 etkilerini dikkate alarak güncellemeye gitti. İhracat tarafında satış adedi beklentisi 10000-12500 bandına çekildi (Önceki: 14000-15500). Yatırım harcamalarında ise beklenti 150-200mn TL olarak açıklandı (Önceki: 175-225mn TL). İç pazarda ise şirket 12500-15500 adet satış beklentisini korudu. İç pazarda satışlar ilk çeyrekte şirket beklentilerini önemli oranda aşarak 4258 adet olarak gerçekleşmişti.

Yukarı