Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKCNS – Akçansa’nın 2023 net karı vergi gideri etkisiyle baskı altında kaldı. Akçansa satışlarını yıllık bazda %12 oranında artırırken brüt kar marjının 2022 yılındaki %8,4’ten 2023 yılsonunda %21,2’ye yükselmesi ile birlikte brüt karında %184 oranında yükseliş gösterdi. Akçansa FAVÖK marjı %21 olarak gerçekleşirken yıllık bazda %143’lük bir artış ile 2023 yılında 3,9 milyar TL’lik FAVÖK elde etti. Şirket’in net nakit pozisyonu 2023 yılsonunda 900 milyon TL olarak gerçekleşti ve buna göre Akçansa’nın net nakit/FAVÖK oranı 0,2x seviyesinde gerçekleşti. Şirket finansman gelirlerinden yükselen faiz gelirleri ile birlikte 842 milyon TL’lik pozitif etki sağlarken (2022: 232 milyon TL), finansman giderleri 673 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek (2022: 639) düşük bir büyüme kaydetti. Brüt kar ve FAVÖK’teki yükselişe rağmen enflasyon muhasebesi nedeniyle 2023 yılında -20 milyon TL parasal kayıp (2022: 818 milyon TL parasal kazanç) kaydedildi ve vergi giderinin 810 milyon TL ve 2022 yılında elde edilen 1 milyar TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin 2023 yılında 34 milyon TL olarak gerçekleşmesi sebebiyle net karda büyüme %22,5 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Enflasyon muhasebesi ile gelen bilanço sonrasında Şirket’in özkaynakları 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla %21,7’lik artış ile birlikte 13,8 milyar TL’ye yükseldi. Bugün sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumsuz olmasını bekliyoruz.
  OTKAR – Otokar’ın 12 aylık net karı vergi geliri etkisiyle 2 milyar TL olarak gerçekleşti. Otokar enflasyon muhasebesi uygulanan finansal tablolarında, 12 aylık satışlarını yıllık bazda %53 oranında artırarak 27,2 milyar TL olduğunu açıkladı. Brüt kar marjı 2022 yılındaki %22,7’den 2023 yılsonunda %23,2’ye yükselse de, enflasyon muhasebesi uygulanmayan 9 aylık brüt kar marjı olan %30 seviyesine göre daha düşük gerçekleşti. FAVÖK marjı da 12 aylık sonuçlarda %6.1 oldu (9 aylık enflasyon muhasebesi uygulanmamış bilançoda FAVÖK marjı %13.6 olarak gerçekleşmişti). Diğer yandan 2023 yılında 2.6 milyar TL parasal kazanç kaydedildi (2022 yılında 2 milyar TL). Net kar kalemi vergi nedeniyle kuvvetli olsa da, enflasyon muhasebesinin faaliyet karındaki olumsuz etkisi nedeniyle bugün sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumsuz olabileceğini düşünüyoruz.
  ISCTR – Türkiye İş Bankası sermayesi bugün 10 milyar TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 25 milyar TL’ye yükseltilecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 11,46 TL.
  OBASE – Obase Bilgisayar, bir havayolu şirketi ile beş yıl süreli kurumsal raporlama lisans ve bakım sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Söz konusu sözleşmenin şirketin 2023/9A (12 aylık) dönemi hasılatının %10’undan fazla olması bekleniyor.
  MSCI Değişiklikleri – MSCI 29 Şubat itibariyle geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre MSCI Global Small Cap Endeksine 9 şirket eklendi ve 1 şirket çıkarıldı. Eklenen şirketler AGROT, GUBRF, HEKTS, KTLEV, KCAER, KOZAL OYAKC, REEDR ve TABGD olacak ve MAGEN çıkarılacak. MSCI Türkiye endeksine ise CCOLA eklendi ve HEKTS, KOZAL çıkarıldı.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  AHGAZ – Ahlatcı Doğalgaz, pay geri alım programı çerçevesinde 13,07 TL fiyattan 300 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,37’ye yükseldiği bildirildi.
  DOHOL – Doğan Holding, pay geri alım programı çerçevesinde 13,96 TL fiyattan 885 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1,40’a yükseldiğini bildirdi.
  ESEN – Esenboğa Elektrik pay geri alım programı çerçevesinde 20,37 TL fiyattan 142 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %0,9’a yükseldiğini bildirdi.
  MAGEN – Margün Enerji, pay geri alım programı çerçevesinde 14,17 TL fiyattan 1,69 milyon adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %8,62’ye yükseldiğini bildirdi.
  MARTI – Şirket ana ortağı tarafından 5,78-5,82 TL fiyat aralığından 1,75 milyon adet pay satışı yapıldığı ve Martı Otel sermayesindeki payının %18,73’e gerilediği bildirildi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  ALVES – Alves Kablo Sanayi payları 29 Şubat itibariyle 19,45 TL fiyattan Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
  OBAMS – Oba Madencilik payları 1 Mart itibariyle 39,24 TL fiyattan Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. 27 Şubat 2024 KAP Haberleri
  PKENT – VBTS kapsamında PKENT payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  UFUK – VBTS kapsamında UFUK payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
  YONGA – VBTS kapsamında YONGA payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv
  Temettü Ödemeleri –
  NUHCM – Nuh Çimento bugün pay başına brüt 6,0 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 331 TL. Temettü verimi %1,8.

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – MERCN

  KAP Haberleri

Yukarı