Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  BIOEN – Şirket ile Kırgız Cumhuriyeti ve Bişkek Belediye Başkanlığı arasında atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletilmesine ilişkin tarafları bağlayıcılığı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı bildirildi.
  GESAN – Şirket ile Nahçıvan Cumhuriyeti arasında orta gerilimli Şalt sistemleri ve ürünlerinin satışına ilişkin olarak ortak 0.38 milyon Euro tutarında sözleşme imzalandı. Söz konusu tutar şirketin 2020 yılı hasılatının %0.1’ine karşılık gelmekte.
  PAPIL – Şirket ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında 1.02 milyon TL + KDV tutarında Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi'nin bakım ve onarım işleri için sözleşme imzalandı.
  RTALB – Şirket ile Devlet Malzeme Ofisi arasında 1 yıllık Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmanın süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  ARCLK – Pay geri alım programı çerçevesinde ortalama 31.92 – 32.00 TL fiyat aralığından 0.2 milyon adet pay alımı yapılırken, alınan payların şirket sermayesine oranı %1.36’ya yükseldi.
  QUAGR – Allbatros Girişim Sermayesi tarafından 12.18 – 12.30 TL fiyat aralığından 0.1 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0.04’e yükseldi.
  SNGYO – Şirket tarafından kendi paylarında 2.5 milyon adet pay satışı yapılırken, sermaye içerisindeki payı %11.37’ye geriled.i
  TRILC – 1) Şirket ortağı Mehmet Battal tarafından 15.00 TL fiyattan 0.2 milyon adet pay alımı yapıldı. 2) Mehmet Berat Battal
  tarafından 14.93 – 15.00 TL fiyat aralığından 0.34 milyon adet pay alımı yapılırken şirket sermayesindeki payı %49.06’ya yükseldi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  ORCAY – Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları bugün 9.90 TL sabit fiyattan halka arz edilecek. Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, BASGZ payında 26/08/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/09/2021'dir. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – ARSAN


Yukarı