26.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ASYAB: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 23/07/2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile faaliyet izni kaldırılan ve ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tasfiye sürecinin başladığı duyurulan Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin BIST Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören payları, Kotasyon Yönergesinin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen hükümeri kapsamında kottan çıkarılmıştır.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında 53 adet ticari üniteden oluşan bağımsız bölümlerin Yapı Ruhsatları tarihinde alınmıştır.
 • EMNIS: Mustafa Feridun Uzunyol, 50 bin lot payı, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • KATMR: Şirket başlayacağını açıkladığı geri alım programı kapsamındaki ilk alımını 5,90 – 5,95 fiyat aralığından 16.510 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • KRDMD: Şirket, bir kısım medya organında yer alan haberlerde adı geçen ve iflas erteleme başvurusunda bulunmuş olan "Yolbulan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş." ile Şirket ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan ile Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Zeki Yolbulan, Mustafa Yolbulan ve Burak Yolbulan'ın herhangi bir ortaklığı bulunmadığı açıklanmıştır.
 • KUYAS: Şirket’in içinde bulunduğu İyison Çimen Apartmanı Kadıköy Projesi Adi İş Ortaklığı, projeye taraf olan 43 adet kat malikinin 2/3'ünden fazlası ile Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesini imzalamıştır.
 • MNDRS: Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş., iştiraki olan Tan Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde sahip olduğu toplam 2 milyon 520 bin TL nominal değerli paylarından 1 TL nominal değerli 1.800.000 adet Nama Yazılı İmtiyazlı Hissesini nominal değer üzerinden Şirket’e devretmiştir. Bu işlemle Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin Tan Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki payı %15 olurken Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.'nin Tan Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki payı %6'ya düşmüştür. Bu alımdan kaynaklanacak 1.800.000 TL borcun Smyrna Seracılık ve Ticaret A.Ş. den olan alacağımızdan mahsup edilmek suretiyle ödenmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili 22 Temmuz 2016 itibarı ile EPDK'dan gerekli izin alınmıştır.
 • NTHOL: Şirket başlayacağını açıkladığı geri alım programı kapsamındaki ilk alımını 2,80 – 3,01 fiyat aralığından 122.555 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • NTTUR: Şirket başlayacağını açıkladığı geri alım programı kapsamındaki ilk alımını 1,20 – 1,24 fiyat aralığından 182.777 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • RYGYO: Egemen Döven, 0,59-0,60 TL fiyattan 500 bin lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • TSGYO: Şirket, 2016 yılı ilk 6 aylık döneminde 3.36 mn TL zarar açıklamıştır.
 • ULUSE: Şirket’in katıldığı Qatar General Electricity & Water Corporation (Kahramaa) tarafından düzenlenen 11 kV Metal Clad hücre alımı ve 500, 1000, 1600 kVA trafo alımı ihalesinin ‘'500, 1000, 1600 kVA trafo alımı'' bölümünün şirket aleyhine sonuçlanmadığı bildirilmiş olup, diğer ihale için ise teminat mektubunun ve teklifin 30.09.2016 tarihine kadar uzatılması talep edilmiştir. 4.5 milyon QAR tutarındaki harici garanti teminat mektubu iade alınarak, 24 milyon QAR tutarlı harici garanti mektubunun süresi uzatılmıştır. Ayrıca Şirket, Arnavutluk Devlet Elektrik Dağıtım Şirketi OSHEE tarafından 25.07.2016 tarihinde, gerçekleştirilen 400 adet tam donanımlı beton trafo merkezi, 100 adet mevcut trafo merkezleri içerisinde kullanılacak hücre- trafo-AG pano ve 20 adet metal clad hücre alımı ihalesine katılmıştır. Sözkonusu ihaleye katılım için 200.000 USD tutarında harici garanti teminat mektubu verilmiştir.
 • SPK Kararına istinaden geri alım programı açıklayan Şirketler: RYSAS, RYGYO, OYLUM, KRSTL, PSDTC, DAGI, DAGHL, ENKAI, SNKRN, BNTAS, HDFGS
Yukarı