Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ARCLK – ARCLK Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi olan hisse başına 0,7399TL brüt (0,629TL net) nakit temettü teklifini Kovid-19 salgını nedeniyle artan riskler ve bunun şirkete olası etkileri sebebiyle reddetti. YK tarafından teklif edilen ödeme 1 Nisandı.
  CCOLA – Resmi Gazete’de yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kolalı ürünlere uygulanan ÖTV oranını %25’ten %35’e yükseldi. Diğer içeceklere uygulanan vergi ise değişmedi. Hesaplamalarımıza göre, kolalı ürünleri de içeren Türkiye gazlı içecekler kategorisi, CCOLA’nın konsolide hacminin yaklaşık %25-30’unu oluşturuyor, mevcut konjonktürde yaşanan hacim baskısı bu kararın ardından daha da artabilir. Biz 2020 için çay hariç Türkiye hacmi için %3’lük bir daralma tahmin ediyoruz, eğer gerçekleşirse bu şirketin 2006’daki halka arzından bu yana Türkiye’de yaşadığı en yüksek hacim düşüşü olacak (şu anda %1). Haber CCOLA için hafif olumsuz.
  IZFAS – Şirket 750 bin TL azami fon tutar ve 500 bin adet pay olmak üzere pay geri alım programı başlatılmasına karar verdi.
  SMART – Şirket RSM İşletme Hizmetleri ile 2.34 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığını bildirdi.
  VESTL – Şirket 30 Mart tarihi itibariyle faaliyetlerine 6 Nisan’a kadar ara verileceğini bildirdi.
  VKGYO – Şirket sermayesinin 230 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 230 milyon TL artışla 460 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak SPK’ya başvuru yapıldı.

Yukarı