Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  GARAN – 24 Kasım 2022 tarihinde 367 gün vadeli 155.000.000 ABD doları ve 238.500.000 euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 13 ülkeden 23 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti USD dilim için SOFR+%4,25, EUR dilim için Euribor+%4,00.
  ARDYZ – 09.11.2022 tarihinde düzenlenen "Tokat Erbaa Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) Garanti, Bakım, Onarım ve İşletilmesi" işi ihalesine gelir paylaşımı yöntemi ile en uygun teklif ARDYZ tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 3 yıl süreli ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
  GWIND – Resmi Gazetede 19 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında 500 MW RES ve 50 MW GES olmak üzere toplam 550 MW kapasiteli depolamalı elektrik üretim tesisi için ön lisans başvurusu yapıldı. Ön lisans başvurularının uygun bulunması halinde ilgili projelerin yatırım süreci, maliyet ve finansman esasları ayrıca paylaşılacak.
  MNDRS – Menderes Tekstil (MNDRS), 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 300 MWm / 300 MWe gücünde üç Rüzgar Enerjisi Üretim Santrali (RES) ile 50 MWm / 50 MWe gücünde bir Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik toplam 350 MWh kapasiteli elektrik depolama tesisleri kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulundu. Şirketin enerji grubu, toplam 92.5 MW Kurulu güçte 5 enerji santralı ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine devam etmektedir. Akça RES tesisinin 14,4 MW kapasite artışı yatırımının 2023 yılı son çeyreğinde işletmeye geçmesi ile toplam kurulu güç 106,9 MW mertebesine yükselecek.
  EGEPO – Faaliyetlerine devam eden ÖZEL EGEPOL INTERNATIONAL HASTANESİ'nin yatak kapasitesinin artırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı'na yapılan başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Böylece ÖZEL EGEPOL INTERNATIONAL HASTANESİ'nin yatak kapasitesi 30'dan 100'e yükselmiştir. Yapılan son yatak ilaveleri ile Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ bünyesindeki 3 hastanenin toplam yatak kapasitesi 255'ten 325'e yükselmiştir.
  KOZAL – 500.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, geçerlilik süresinin 2022 - 2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir.
  PSGYO – Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2022-2026 olarak değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmenin tadil edilmesi için yapılmış başvuru SPK tarafından onaylanmıştır.
  BRLSM – Birleşim Mühendislik sermayesi bugün %119,60784 oranında bedelsiz artırılarak 102 milyon TL’den 224 milyon TL’ye yükseltilecek.
  KLNMA – 2.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 500.000.000 TL (%25,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  DOAS – Doğuş Holding, sermayenin % 4'ünü temsil eden 8.800.000 adet DOAS payları ile ilgili olarak satış işleminin 140,00 – 146,00 TL fiyat aralığından gerçekleştiğini ve işlem sonucunda DOAS sermayesindeki pay oranının % 71,2658’e gerilediğini bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları – VBTS kapsamında KONTR.E ve YESIL.E paylarında 23/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. VBTS kapsamında DERHL.E, ESEN.E ve GMTAS.E payları 23/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. VBTS kapsamında UZERB.E payları 23/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için: https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – GSRAY, KRPLS


Yukarı