Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ASELS: Aselsan’ın 24 Mayıs 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında 1 TL nominal değerli pay için halka arz fiyat aralığının 21,35 TL - 26,00 TL olarak belirlenmesine karar verildi. Fiyat tespiti, başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına uyarlanması ile oluşan baz fiyata +/- % 20 uygulanarak yapıldı.
  • POLTK: Şirket, hisse başı brüt 1.97 net 1.68TL nakit temettü temettü dağıtma kararı vermiştir. Temettü verimi %5.1’dir.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, GLRYH.E payları 25/05/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 08/06/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. SPK Bülteni
  • ISFIN, ASELS VE OZGYO’nun sermaye artırım başvuruları onaylanmıştır.
  • Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 12.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilen 31.12.2017 tarihli konsolide finansal tablolarına Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. (Güreli) tarafından sınırlı olumlu (şartlı) görüş verildiği dikkate alınarak;31.12.2017 tarihli konsolide finansal tabloların şerefiyenin değer düşüklüğü testine ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Güreli tarafından yeniden incelenerek söz konusu konsolide finansal tablolara ivedilikle yeniden görüş verilmesi,ii) Gerekli görülmesi halinde ise Şirket’in 31.12.2017 tarihli konsolide finansal tabloları ile 10.05.2018 tarihinde KAP’ta ilan edilen 31.03.2018 tarihli konsolide finansal tablolarının tekrar hazırlanmasına karar verilmiştir.
  • Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin ticaret unvanının Demirören Gazetecilik A.Ş. olarak değiştirilmesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bugün Seans Öncesi Temettü Dağıtacak Şirketler:
  • CCOLA: Brüt 0.78TL net 0.66TL
  • DOAS: Brüt 0.65TL net 0.55TL

Yukarı