Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ARCLK – Arçelik 1Ç22'de 1166mn TL net kar (Piyasa Tahmini: 1147mn TL), 3,0 milyar TL FAVÖK (Piyasa Tahmini: 2,8 milyar TL) ve 28,2 milyar TL gelir (Piyasa Tahmini: 27,6 milyar TL) açıkladı. Hasılat beklenti ile uyumlu olurken, FAVÖK beklentilerin %6 üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, yıllık bazda tek haneli net gelir büyümesinin ana nedeni finansman giderlerindeki artış oldu. 1Ç22'de konsolide gelirler yıllık %116,9 artarak 28,2 milyar TL'ye ulaştı. Yurt içi pazardaki yavaşlamaya rağmen, fiyat artışları sayesinde yurt içi gelirler %78,8 artarken uluslararası satış gelirleri %138 yükseldi. TL'deki değer kaybı, fiyat artışları ve inorganik etki, ilk çeyrekteki güçlü büyümenin ana sebepleri oldu. FAVÖK 1Ç22'de yıllık %59,4 artışla 3002mn TL'ye yükseldi, piyasa tahmini olan 1795mn TL'nin %6 üzerinde. FAVÖK marjı, devam eden maliyet baskısı nedeniyle 3,9 puan azalarak %10,7'ye (%14,5'lik 1Ç21'de) geriledi. ARCLK'nın net borcu 1Ç22'de 22,6 milyar TL'ye yükseldi (1Ç21'deki 9,1 milyar TL'ye kıyasla). Net Borç/FAVÖK oranı satın almalar (Net Borç/FAVÖK üzerindeki +0.15x etki), devam eden hisse geri alım programı (Net Borç/FAVÖK üzerindeki +0.43x etki) ve 1Ç'de artan işletme sermayesi gereksinimi nedeniyle 2,8 katına ulaştı. Sonuçlar beklentilere paralel olduğu için piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
  GARAN – BBVA tarafından devam eden gönüllü çağrı sürecinde pay alım fiyatı teklifi 12,20 TL’den 15,0 TL’ye revize edildi. Yeni teklif Cuma günkü kapanışın %5,7 yukarısında. 29 Nisan Cuma günü bitmesi beklenen çağrı süreci, revizyon sonrasında 18 Mayıs’a kadar uzatıldı. Açıklama GARAN hisselerini çağrı fiyatına taşıyarak, piyasada Cuma günü yaşanan sert düşüş sonrası bu hafta için küresel piyasalardaki devam eden olumsuz görünüm ile birlikte beklenen satış baskısını da azaltabilecektir. GARAN ayrıca 1Ç sonuçlarını da bu sabah açıkladı (planlanan açıklama tarihi Perşembe idi). 7,8 milyar TL olarak beklenen 1Ç net karı, piyasa tahmininin %5 üzerinde 8,2 milyar TL olarak açıklandı (geçen sene 1Ç 2,5 milyar TL net kar / 4Ç 2021 4,0 milyar TL kar)
  MONDI & TIRE – TIRE, OLMK birleşme işleminde değişim oranı bağımsız değerleme raporuna göre 0,5806 olarak belirlendi. Buna göre, 100.000 adet OLMK hissesi sahip olan yatırımcı 58.056,044 adet TIRE hissesi alacak. TIRE’nin sermayesi 200 milyon TL’den 343.5 milyon TL’ye yükselmiş olacak. Değişim oranı piyasa fiyatları ile karşılaştırıldığında TIRE lehine açıklanmış oldu. Açıklanan değerleme raporunda, iki şirketin toplam değeri kullanılan yöntemlerin ortalamasına göre 5.9 milyar TL. Bu rakamı TIRE’nin yeni sermayesine böldüğümüzde birleşme sonrası 17.00 TL makul değer hesaplandığına işaret etmektedir.
  KGYO – Koray GYO sermayesinin 40 milyon TL’den %600 oranında bedelli olarak 240 milyon TL artışla 280 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  NIBAS – Niğbaş Niğde Beton sermayesinin 54 milyon TL’den %270 oranında bedelli olarak 146 milyon TL artışla 200 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin SPK’ya başvuru yapıldı.
  TKFEN – Tekfen Holding bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’ın Tüpraş tarafından açılan ihaleyi kazandığı ve 54.5 milyon Dolar tutarında iş aldığı bildirildi. İşin teslimi 33 ay olacak olup, söz konusu tutar şirketin 2021 yılı hasılatının yaklaşık %5’ine karşılık gelmekte.
  TEZOL – Europap Tezol Kağıt sermayesinin 100 milyon TL’den %120 oranında bedelsiz olarak 120 milyon TL artışla 220 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
  Bankacılık – TCMB bankaların ticari kredileri için zorunlu karşılık uygulaması getirdi. TCMB'nin son Zorunlu Karşılık Duyurusuna göre, i) Ticari kredi büyümesi (büyümenin %10'u) oranında ek zorunlu karşılık uygulanacaktır. Bu, ticari krediler için yaklaşık 150-200 bps ek bir maliyet yaratacaktır. ii) Bir bankanın 31 Aralık 2021 ile 31 Mayıs 2022 arasındaki tüm kredi bakiyesi büyüme oranının %20'den fazla olması durumunda ilave bir zorunlu karşılık uygulanacaktır. Bu ek ZK yükümlülüğü 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 kredi bakiyeleri arasındaki farkın %20'si kadardır. iii) Bir bankanın YP-to-TRY Bireysel Mevduat dönüşüm oranı %5'ten az veya %5-%10aralığında ise, sırasıyla 500 bps ve 300 bps ek YP ZK yükümlülüğü olacaktır. İlk iki değişikliğin amacı ticari kredilerdeki hızlı büyümeyi yavaşlatmak, üçüncüsü ise “Liralaşma Stratejisi” ile ilgili. Birinci ve ikinci düzenleme ticari kredilerin maliyetini artıracak ancak bu artış sonrasında da negatif reel faiz devam edecektir. Bu nedenle, ilk iki değişikliğin bankalar için olumsuz etkisi kısıtlı kalabilir. Üçüncü değişikliğin bankaların maliyetini artırma potansiyeli daha yüksek çünkü bu durum TL mevduat faizlerini artırma noktasında teşvik edici olabilir.

Yukarı