24.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSEN: Santrallerimiz için verilen tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla kurulan komite değerlendirmesine istinaden, bağlı ortaklıklarımızdan İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 81 MW kurulu güce sahip Kozbükü Hidroelektrik Santrali'nin 89.440.904,91 Amerikan Doları'na satışı konusunda anlaşmaya varılmış olup, EPDK, Rekabet Kurumu ve Ekonomi Bakanlığı'nın onayları sonrası satış işlemi tamamlanacaktır. Satışın gerçekleşmesi sonrasında elde edilecek nakit tahsilat, Ana ortaklığın kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır.
 • AKSGY: Şirket’in Tekirdağ-Çerkezköy’deki fabrika binası ve müştemilatı niteliğindeki 134.135,18-m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı konusunda Şirket ile Yılmaz Redüktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında sözleşme imzalanmasına, ve taşınmazın mülkiyetinin satış ve devir bedelinin 18.202.144 USD olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • AKSUE: Şirket’in gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul toplantısında Enerji Bakanlığı ile 2008 yılından bu yana devam eden davalar kapsamında, Bakanlık ile elektrik satış tarifesi konusunda yeni bir tarife yapılarak uzlaşılmadığı sürece yapılan işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı tespit edildiği için, müsbet bir netice de elde edilemediği göz önünde bulundurularak şirket menfaatlerinin korunabilmesi, uygun bir tarifeyle elektrik satışı yapılabilmesi amacıyla bir tarife metninin imzalanarak, davalardan feragat edilmesi, idarenin talep ettiği taahhütlerin verilmesi, protokol yapılması, vazgeçilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi kabul edildi.
 • BTCIM: Bağlı ortaklık Batıbeton Sanayi A.Ş. , Hazır Beton Santral yatırımı finansmanı için Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile bir yıl geri ödemesiz toplam yedi yıl vadeli 5 Milyon TL tutarında kredi anlaşması imzalamıştır. Ayrıca Şirket, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile bir yıl geri ödemesiz toplam yedi yıl vadeli 45 Milyon TL tutarında kredi anlaşması imzalamıştır
 • DEVA: Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş’nin Şirket ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.11.2016 tarihinde izin verilmiştir.
 • IZTAR: Şirket, ithal gebe düve alımı çalışmaları tamamlanmış olup, Çek Cumhuriyeti'nin yüksek verimli çiftliklerinden Holstein Irkı 122 adet gebe düvenin çiftliğe ithalatı gerçekleşmiştir. Bu ithalatı gerçekleştirmek için Ziraat Bankası'ndan 2 yıl anapara ödemesiz 7 yıl vadeli 1.000.000TL kredi kullanılmış olup, kredi faizinin ilk 18 aylık kısmı %75, 18 ay sonrası için ise %50 oranında faiz sübvansiyonu bulunmaktadır.
 • KLNMA: Şirket’in SPK’ya yaptığı %212 oranındaki bedelli sermaye artırımı başvurusu onaylanmıştır.
 • KOMHL: Grup Şirketi Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San.Tic.A.Ş; Binres İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin taahhüdü altında bulunan, Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Başakşehir / İSTANBUL'da inşa edilecek olan Kiptaş Bahçeşehir Evleri 3.Etap İnşaatları (Gölevleri Projesi)'ne ilişkin, PVC Kapı & Pencere Doğrama imalat işleri için, 2.006.000.-TL bedelli sözleşme imzalamış olup işin başlama tarihi 06.01.2017, bitiş tarihi 31.03.2017'dir.
 • KUYAS: Hatipoğlu ve Akalın projelerinin finansmanı için Burganbank'a 30.000.000 TL 1. derece ipotek verilmiştir.
 • SRVGY: SPK tarafından Servet GYO ile Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin (Sinpaş Yapı) kısmi bölünme işlemi kapsamında varlıklarının bir kısmını devralmasına ilişkin duyuru metninin onaylanması ve bu işleme bağlı olarak Servet GYO'nun 1 mlr TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52 mn TL olan çıkarılmış sermayesinin Sinpaş Yapı ortaklarına tahsis edilerek 50.605.131 TL tutarında ayni olarak artırılarak, 102.605.131 TL'ye çıkarılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
 • ULUSE: Arnavutluk Devlet Elektrik Dağıtım Şirketi OSHEE Operatori i Shperndarjes se Energji se Elektrike 400 adet tam donanımlı beton trafo merkezi, 100 adet mevcut trafo merkezleri içerisinde kullanılacak hücre- trafo-AG pano ve 20 adet metal clad hücre alımı ihale süreci devam etmekte olup,ihale makamının talebi üzerine teklif 25.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca Qatar General Electricity & Water Corporation (Kahramaa) , 11 kV Metal Clad hücre alımı ihale süresi halen devam etmekte olup, kurumun talebi üzerine teklifin vadesi 29.01.2017 tarihinde kadar uzatılmıştır.
 • USAK: Şirket’in 50 mn TL’lik tavan dahilinde gerçekleştireceği borçlanma aracı ihraç talebi SPK tarafından onaylanmıştır.
 • VKGYO: Şirket ile Marmara Metal Mamulleri A.Ş arasındaki kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.11.2016 tarihinde izin verilmiştir.
Yukarı