Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ISCTR: 21.09.2018 tarihinde, banka geri alım kapsamında kendi paylarından 100 bin lot almıştır. Bugüne kadar toplam geri alınan pay 79.25mn TL olmuştur. Banka, azami 130mn lot geri almayı planladığını açıklamıştı.
  • KOZAL: Koza Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Doç.Dr.Ergül ERGÜL TMSF Fon Kurulunun 2018/478 sayılı kararıyla görevinden ayrılmıştır.
  • UTPYA: Bazı yatırımcılara 6 ay süreli işlem yasağı getirilmiştir.
  • VERUS: Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Enerji Üretim A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan Ruhsat ihalesinden Antalya ili Akseki bölgesinde bulunan 3 adet maden (boksit) sahası ruhsatının ihalesini kazanmış olup, 21.09 .2018 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek 3 adet ruhsatı satın almıştır.

Borsa İstanbul:

    Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, OZGYO.E payları 24/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 08/10/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Yukarı